תמונות/קולות

מתצפת.ת

rbriner

תאריך

יוני 20, 2022 09:49 לפנה"צ PDT
Ceratodoris rosacea - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Donna Pomeroy
הזיהוי של jen_outside: Ceratodoris rosacea, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך דצמבר 27, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

walkabata

תאריך

יוני 2, 2022 07:14 לפנה"צ PDT
Ceratodoris rosacea - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Donna Pomeroy
הזיהוי של jen_outside: Ceratodoris rosacea, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך דצמבר 27, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

walkabata

תאריך

יוני 2, 2022 06:33 לפנה"צ PDT
Ceratodoris rosacea - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Donna Pomeroy
הזיהוי של jen_outside: Ceratodoris rosacea, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך דצמבר 27, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

walkabata

תאריך

יוני 2, 2022 07:21 לפנה"צ PDT
Ceratodoris rosacea - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Donna Pomeroy
הזיהוי של jen_outside: Ceratodoris rosacea, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך דצמבר 27, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

walkabata

תאריך

יוני 2, 2022 06:33 לפנה"צ PDT
Ceratodoris rosacea - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Donna Pomeroy
הזיהוי של jen_outside: Ceratodoris rosacea, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך דצמבר 27, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mc_photo

תאריך

מאי 29, 2022 03:24 אחה"צ PDT
Anarhynchus nivosus - Photo (c) Mike Baird, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של jen_outside: Anarhynchus nivosus, שייך ל חופמיים (משפחה Charadriidae)
נוסף בתאריך נובמבר 1, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aptgrebe

תאריך

יוני 12, 2022 10:22 לפנה"צ PDT
Malacothamnus fasciculatus laxiflorus - Photo (c) Chris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chris
הזיהוי של jen_outside: Malacothamnus fasciculatus var. laxiflorus, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 2, 2023
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eridanlover

תאריך

יולי 2023

מקום

California, US (Google, OSM)
Calochortus weedii - Photo (c) Morgan Stickrod, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Morgan Stickrod
הזיהוי של jen_outside: Calochortus weedii, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aparrot1

תאריך

יוני 9, 2023 06:55 אחה"צ PDT

תיאור

Two or three woodpeckers come in most evenings to drink from the the simple Pyrex dish birdbath. Water is changed once or twice a day. The Salinas River and coast live oak woodland is also nearby. I love the sounds they make to call their friends. They have such a variety of calls. Sample sound recordings below.

Acorn Woodpecker (Melanerpes formicivorus). Small woodpecker, 23cm (9 inches), with strong claws, short legs, and stiff tail feathers. Male has larger red cap at crown than female. They are sociable birds, generally found in small, vocal colonies of 2-12 birds. In the fall they drill small holes into tree trunks (or telephone poles) and pound an acorn into each hole for their winter food supply. Colonies use the same "granary tree" year after year. They are often found in California Oak woodlands.

"These colorful natives live in large groups in western oak woodlands where they consistently store thousands of acorns in trees helped by their fascinating social dynamics. Family groups hold territories, and one member is always on alert to guard the hoard from thieves while others race through the trees giving parrot-like waka-waka calls that serve as alerts and warnings for competitors to stay away. The family groups span generations, as young woodpeckers stay with their parents for several years to help raise more clutches. All members of an acorn Woodpecker family group spend much of their time storing acorns in a granary tree, which may see up to 50,000 holes."
From Pacific Grove Museum of Natural History website.

Audubon Guide to North American Birds https://www.audubon.org/field-guide/bird/acorn-woodpecker

Bird Songs and Sounds I.D. worldwide
Acorn Woodpecker: https://xeno-canto.org/explore?query=Melanerpes%20formicivorus

National Geographic Field Guide to the Birds of North America, ed. Jon L. Dunn, 7th ed., 2017, pp.306-307

National Geographic Field Guide to the Birds of Western North America, ed. Jon L. Dunn, 2008, pp. 245-245

Monterey Birds, Don Roberson, 2nd ed. 2002, sponsored by Monterey Peninsula Audubon Society, p. 304.

An excellent book-- (The) Monterey Pine Forest: Coastal California's Living Legacy, 2nd. ed, The Monterey Pine Forest Watch, 2018, p. 17.

E Bird https://ebird.org/explore and https://ebird.org/species/acowoo/

The Cornell Lab (Birds in U.S. and Canada) https://www.allaboutbirds.org/guide/ (enter common name) and https://www.allaboutbirds.org/guide/Acorn_Woodpecker

Merlin Bird ID (great app available for Iphones) by The Cornell Lab (Bird ID help for 8,500+ species) https://merlin.allaboutbirds.org/

Found Feathers (Worldwide): https://www.fws.gov/lab/featheratlas/idtool.php

תגיות

Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jen_outside: Melanerpes formicivorus, שייך ל נקריים (משפחה Picidae)
נוסף בתאריך יוני 12, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miramatt

תאריך

אפריל 28, 2023 12:05 אחה"צ PDT

מקום

Santee, CA, USA (Google, OSM)
Melozone crissalis - Photo (c) Lucina M, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jen_outside: Melozone crissalis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך אפריל 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miramatt

תאריך

אפריל 28, 2023 10:59 לפנה"צ PDT

תיאור

With its lunch in beak

Melozone crissalis - Photo (c) Lucina M, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jen_outside: Melozone crissalis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך אפריל 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miramatt

תאריך

אפריל 28, 2023 10:23 לפנה"צ PDT
Melozone crissalis - Photo (c) Lucina M, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jen_outside: Melozone crissalis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך אפריל 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biocowboy

תאריך

דצמבר 29, 2022 11:45 לפנה"צ PST
Falco sparverius - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Valentín Gonzalez Feltrup
הזיהוי של jen_outside: Falco sparverius, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
נוסף בתאריך אפריל 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

derekstakelum

תאריך

מאי 27, 2022 05:04 אחה"צ PDT

תיאור

2022.05.27 - Foster Point, Laguna Mts.

Aphyllon franciscanum - Photo (c) David Greenberger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי David Greenberger
הזיהוי של jen_outside: Aphyllon franciscanum, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך מרץ 20, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cstanzi

תאריך

אפריל 29, 2022 07:51 אחה"צ EDT
Rubus - Photo (c) Rick Gray, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rick Gray
הזיהוי של jen_outside: תחום Rubus, שייך ל פטל (סוג Rubus)
נוסף בתאריך מרץ 7, 2023
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

daniellejones

תאריך

מאי 17, 2022 05:22 אחה"צ PDT
Heraclides rumiko - Photo (c) Jim & Lynne Weber, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jim & Lynne Weber
הזיהוי של jen_outside: Heraclides rumiko, שייך ל צבעוניים (משפחה Papilionidae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robertajames

תאריך

ינואר 22, 2023 12:06 אחה"צ PST
Funastrum heterophyllum - Photo (c) Adrienne McLeod, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Adrienne McLeod
הזיהוי של jen_outside: Funastrum heterophyllum, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך ינואר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

פרוש הבית (Haemorhous mexicanus)

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

דצמבר 18, 2022 10:22 לפנה"צ PST
פרוש הבית - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Miguel Artigas Azas
הזיהוי של jen_outside: פרוש הבית (Haemorhous mexicanus)
נוסף בתאריך דצמבר 18, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

docprt

תאריך

דצמבר 17, 2022 08:12 לפנה"צ PST
Sayornis nigricans - Photo (c) Robyn Waayers, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Robyn Waayers
הזיהוי של jen_outside: Sayornis nigricans, שייך ל טירניים (משפחה Tyrannidae)
נוסף בתאריך דצמבר 18, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

פרוש הבית (Haemorhous mexicanus)

מתצפת.ת

docprt

תאריך

דצמבר 17, 2022 08:13 לפנה"צ PST
פרוש הבית - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Miguel Artigas Azas
הזיהוי של jen_outside: פרוש הבית (Haemorhous mexicanus)
נוסף בתאריך דצמבר 18, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cuckoo_bird

תאריך

יולי 3, 2022 09:18 לפנה"צ PDT
Haematopus bachmani - Photo (c) Mike Baird, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של jen_outside: Haematopus bachmani, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך דצמבר 18, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

עיטם לבן-ראש (Haliaeetus leucocephalus)

מתצפת.ת

miramatt

תאריך

דצמבר 4, 2022 03:31 אחה"צ PST
עיטם לבן-ראש - Photo (c) Jason Stovin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jason Stovin
הזיהוי של jen_outside: עיטם לבן-ראש (Haliaeetus leucocephalus)
נוסף בתאריך דצמבר 18, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)

מתצפת.ת

miramatt

תאריך

דצמבר 10, 2022 10:25 לפנה"צ PST
אדום חזה אמריקאי - Photo (c) Dimitris Salas, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dimitris Salas
הזיהוי של jen_outside: אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)
נוסף בתאריך דצמבר 18, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aparrot1

תאריך

אוקטובר 2022

תיאור

4 friends enjoying early happy hour around the backyard Pyrex dish birdbath. The water is changed once or twice a day. The Salinas River is also nearby. I love the sounds they make to call their friends.

Acorn Woodpecker (Melanerpes formicivorus). Small woodpecker, 23cm (9 inches), with strong claws, short legs, and stiff tail feathers. Male has larger red cap at crown than female. They are sociable birds, generally found in small, vocal colonies of 2-12 birds. In the fall they drill small holes into tree trunks (or telephone poles) and pound an acorn into each hole for their winter food supply. Colonies use the same "granary tree" year after year. They are often found in California Oak woodlands.

"These colorful natives live in large groups in western oak woodlands where they consistently store thousands of acorns in trees helped by their fascinating social dynamics. Family groups hold territories, and one member is always on alert to guard the hoard from thieves while others race through the trees giving parrot-like waka-waka calls that serve as alerts and warnings for competitors to stay away. The family groups span generations, as young woodpeckers stay with their parents for several years to help raise more clutches. All members of an acorn Woodpecker family group spend much of their time storing acorns in a granary tree, which may see up to 50,000 holes."
From Pacific Grove Museum of Natural History website.

Audubon Guide to North American Birds https://www.audubon.org/field-guide/bird/acorn-woodpecker

Bird Songs and Sounds I.D. worldwide
Acorn Woodpecker: https://xeno-canto.org/explore?query=Melanerpes%20formicivorus

National Geographic Field Guide to the Birds of North America, ed. Jon L. Dunn, 7th ed., 2017, pp.306-307

National Geographic Field Guide to the Birds of Western North America, ed. Jon L. Dunn, 2008, pp. 245-245

Monterey Birds, Don Roberson, 2nd ed. 2002, sponsored by Monterey Peninsula Audubon Society, p. 304.

An excellent book-- (The) Monterey Pine Forest: Coastal California's Living Legacy, 2nd. ed, The Monterey Pine Forest Watch, 2018, p. 17.

E Bird https://ebird.org/explore and https://ebird.org/species/acowoo/

The Cornell Lab (Birds in U.S. and Canada) https://www.allaboutbirds.org/guide/ (enter common name) and https://www.allaboutbirds.org/guide/Acorn_Woodpecker

Merlin Bird ID (great app available for Iphones) by The Cornell Lab (Bird ID help for 8,500+ species) https://merlin.allaboutbirds.org/

Found Feathers (Worldwide): https://www.fws.gov/lab/featheratlas/idtool.php

תגיות

Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jen_outside: Melanerpes formicivorus, שייך ל נקריים (משפחה Picidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 29, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juan_carlos_caicedo_hdz

תאריך

יולי 12, 2022 10:07 לפנה"צ PDT
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matthew Harvey
הזיהוי של jen_outside: Cleomella arborea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוקטובר 4, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smfang

תאריך

יוני 15, 2022 04:26 אחה"צ PDT
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matthew Harvey
הזיהוי של jen_outside: Cleomella arborea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוקטובר 4, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

looking4salvia

תאריך

מאי 15, 2022 01:22 אחה"צ PDT
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matthew Harvey
הזיהוי של jen_outside: Cleomella arborea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוקטובר 4, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miramatt

תאריך

אוקטובר 23, 2018 10:30 לפנה"צ PDT
Peucetia - Photo (c) Wynand Uys, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Wynand Uys
הזיהוי של jen_outside: סוג Peucetia, שייך ל ציידיים (משפחה Oxyopidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miramatt

תאריך

ספטמבר 24, 2022 01:34 אחה"צ PDT
Asclepias eriocarpa - Photo (c) Lily, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lily
הזיהוי של jen_outside: Asclepias eriocarpa, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miramatt

תאריך

ספטמבר 24, 2022 01:39 אחה"צ PDT
Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jen_outside: Melanerpes formicivorus, שייך ל נקריים (משפחה Picidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 1858