תמונות/קולות

מתצפת/ת

alex_bairstow

תאריך

נובמבר 25, 2022 06:47 PM PST
Felimare californiensis - Photo (c) Phil Garner, כל הזכויות שמורות, uploaded by Phil Garner
הזיהוי של jeffgoddard: Felimare californiensis, שייך ל חשופיות ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 13, 2022 07:33 AM PST

תיאור

Left specimen

Aplysia vaccaria - Photo (c) Marco Mazza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Marco Mazza
הזיהוי של jeffgoddard: Aplysia vaccaria, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 13, 2022 07:33 AM PST

תיאור

Right specimen

Aplysia vaccaria - Photo (c) Marco Mazza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Marco Mazza
הזיהוי של jeffgoddard: Aplysia vaccaria, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 13, 2022 07:40 AM PST
Aplysia vaccaria - Photo (c) Marco Mazza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Marco Mazza
הזיהוי של jeffgoddard: Aplysia vaccaria, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

birdingman

תאריך

נובמבר 26, 2022 03:37 PM PST
Pugettia dalli - Photo (c) Alex Castelein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Alex Castelein
הזיהוי של jeffgoddard: Pugettia dalli, שייך ל סרטנים קצרי בטן (אנפרא-סדרה Brachyura)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maria3877

תאריך

נובמבר 19, 2022 02:33 PM PST
Flustrellidra spinifera - Photo (c) abbyt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by abbyt
הזיהוי של jeffgoddard: Flustrellidra spinifera, שייך ל חיטחבים (פילום Bryozoa)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tkoffel

תאריך

נובמבר 17, 2022 12:30 PM PST
Flustrellidra spinifera - Photo (c) abbyt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by abbyt
הזיהוי של jeffgoddard: Flustrellidra spinifera, שייך ל חיטחבים (פילום Bryozoa)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kestrel

תאריך

נובמבר 23, 2022 05:03 PM PST
Flustrellidra spinifera - Photo (c) abbyt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by abbyt
הזיהוי של jeffgoddard: Flustrellidra spinifera, שייך ל חיטחבים (פילום Bryozoa)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kestrel

תאריך

נובמבר 8, 2022 04:48 PM PST
Halosaccion glandiforme - Photo (c) anyoung78, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
הזיהוי של jeffgoddard: Halosaccion glandiforme, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kestrel

תאריך

נובמבר 8, 2022 04:19 PM PST
Hiatella arctica - Photo (c) Jan Johan ter Poorten, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של jeffgoddard: Hiatella arctica, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

skatingflamingo

תאריך

נובמבר 25, 2022 06:25 PM PST
Crepidula onyx - Photo (c) BJ Stacey, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jeffgoddard: Crepidula onyx, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 10, 2022 05:44 PM PST
Acanthinucella spirata - Photo (c) BJ Stacey, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jeffgoddard: Acanthinucella spirata, שייך ל ארגמוניים (משפחה Muricidae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 10, 2022 05:39 PM PST
Amphipholis squamata - Photo (c) Jeff Goddard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jeff Goddard
הזיהוי של jeffgoddard: Amphipholis squamata, שייך ל נחשוני ים (מחלקה Ophiuroidea)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 10, 2022 05:47 PM PST
Harenactis attenuata - Photo (c) alanarama3, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by alanarama3
הזיהוי של jeffgoddard: Harenactis attenuata, שייך ל שושנות ים (סדרה Actiniaria)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 10, 2022 05:44 PM PST
Pteropurpura festiva - Photo (c) Tim Quinn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Tim Quinn
הזיהוי של jeffgoddard: Pteropurpura festiva, שייך ל ארגמוניים (משפחה Muricidae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 10, 2022 05:46 PM PST
Pteropurpura festiva - Photo (c) Tim Quinn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Tim Quinn
הזיהוי של jeffgoddard: Pteropurpura festiva, שייך ל ארגמוניים (משפחה Muricidae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 10, 2022 05:48 PM PST
Pteropurpura trialata - Photo (c) ponkyjoe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeffgoddard: Pteropurpura trialata, שייך ל ארגמוניים (משפחה Muricidae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 10, 2022 05:57 PM PST

תיאור

With friend

Nassarius fossatus - Photo (c) BJ Stacey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
הזיהוי של jeffgoddard: Nassarius fossatus, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 10, 2022 06:00 PM PST
Bulla gouldiana - Photo (c) Craig Hoover, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Craig Hoover
הזיהוי של jeffgoddard: Bulla gouldiana, שייך ל תפחה (סוג Bulla)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 13, 2022 06:45 AM PST

תיאור

At least two in this image.

Elysia hedgpethi - Photo (c) Damon Tighe, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jeffgoddard: Elysia hedgpethi, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 13, 2022 06:49 AM PST

תיאור

Counter clockwise egg ribbon.
Adults present.

Elysia hedgpethi - Photo (c) Damon Tighe, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jeffgoddard: Elysia hedgpethi, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 13, 2022 06:59 AM PST
Doris montereyensis - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, uploaded by Gary McDonald
הזיהוי של jeffgoddard: Doris montereyensis, שייך ל חשופיות ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 13, 2022 07:01 AM PST
Elysia hedgpethi - Photo (c) Damon Tighe, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jeffgoddard: Elysia hedgpethi, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 13, 2022 07:04 AM PST

תיאור

Adult and counter clockwise egg swirl.

Elysia hedgpethi - Photo (c) Damon Tighe, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jeffgoddard: Elysia hedgpethi, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 13, 2022 07:12 AM PST

תיאור

Seems to be munching away.

Doris montereyensis - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, uploaded by Gary McDonald
הזיהוי של jeffgoddard: Doris montereyensis, שייך ל חשופיות ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 13, 2022 07:16 AM PST
Elysia hedgpethi - Photo (c) Damon Tighe, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jeffgoddard: Elysia hedgpethi, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alanarama3

תאריך

נובמבר 13, 2022 07:17 AM PST

תיאור

two or three in this image

Elysia hedgpethi - Photo (c) Damon Tighe, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jeffgoddard: Elysia hedgpethi, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kestrel

תאריך

יוני 28, 2022 06:32 AM PDT
Discophyton rudyi - Photo (c) Jeff Goddard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeffgoddard: Discophyton rudyi, שייך ל צורבים (פילום Cnidaria)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chloe_and_trevor

תאריך

נובמבר 23, 2022 04:48 PM PST
Discophyton rudyi - Photo (c) Jeff Goddard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeffgoddard: Discophyton rudyi, שייך ל צורבים (פילום Cnidaria)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chloe_and_trevor

תאריך

נובמבר 26, 2022 07:07 PM PST
Discophyton rudyi - Photo (c) Jeff Goddard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeffgoddard: Discophyton rudyi, שייך ל צורבים (פילום Cnidaria)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 20168