תמונות/קולות

מתצפת/ת

rinwolfe

תאריך

נובמבר 7, 2022 03:08 PM CST

תיאור

Consuming what appears to be a smaller jumping spider

Phidippus audax - Photo (c) Bryan Pfeiffer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Bryan Pfeiffer
הזיהוי של jciv: Phidippus audax, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך 06 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

צבתן חופר (Labidura riparia)

מתצפת/ת

kristybaker

תאריך

דצמבר 6, 2022 10:24 AM CST
צבתן חופר - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של jciv: צבתן חופר (Labidura riparia)
נוסף בתאריך 06 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronthill

תאריך

נובמבר 11, 2022 02:00 PM CST

תיאור

2022-TX-5294-DN-2

Stagmomantis resacae - Photo (c) Jared Shorma, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Jared Shorma
הזיהוי של jciv: Stagmomantis resacae, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronthill

תאריך

נובמבר 10, 2022 11:37 AM CST

תיאור

2022-TX-4719-DN

Neoscona oaxacensis - Photo (c) Michael Schmidt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jciv: Neoscona oaxacensis, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

candi12

תאריך

מאי 2, 2022 08:41 PM CDT
Selenops debilis - Photo (c) snakeinmypocket, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי snakeinmypocket
הזיהוי של jciv: Selenops debilis, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnrosford

תאריך

נובמבר 12, 2009 11:29 AM CST

תיאור

I was surprised that this spider could catch prey as large as a Black Saddlebags.

Peucetia viridans - Photo (c) Eric Isley, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jciv: Peucetia viridans, שייך ל ציידיים (משפחה Oxyopidae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnrosford

תאריך

נובמבר 30, 2014 12:06 PM CST

תיאור

Adult in photo 2

Peucetia viridans - Photo (c) Eric Isley, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jciv: Peucetia viridans, שייך ל ציידיים (משפחה Oxyopidae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnrosford

תאריך

נובמבר 30, 2014 11:56 AM CST
Peucetia viridans - Photo (c) Eric Isley, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jciv: Peucetia viridans, שייך ל ציידיים (משפחה Oxyopidae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnrosford

תאריך

יולי 26, 2016 07:25 PM CDT
Aphonopelma anax - Photo (c) Joseph Connors, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joseph Connors
הזיהוי של jciv: Aphonopelma anax, שייך ל פרווניתיים (משפחה Theraphosidae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnrosford

תאריך

נובמבר 18, 2016 03:00 PM CST
Neotama mexicana - Photo (c) Rubén Alejandro Ramírez García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rubén Alejandro Ramírez García
הזיהוי של jciv: Neotama mexicana, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnrosford

תאריך

מרץ 29, 2017 05:26 PM CDT
Alaus lusciosus - Photo (c) serracaris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי serracaris
הזיהוי של jciv: Alaus lusciosus, שייך ל נתוזיתיים (משפחה Elateridae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

נובמבר 10, 2022 10:40 AM CST
Melipotini - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jciv: שבט Melipotini, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmole

תאריך

נובמבר 10, 2022 01:29 PM CST
Phaloesia saucia - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Juan Cruzado Cortés
הזיהוי של jciv: Phaloesia saucia, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

abrand956

תאריך

נובמבר 30, 2022 11:38 AM CST
Horama panthalon - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של jciv: Horama panthalon, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnrosford

תאריך

אפריל 1, 2017 12:43 PM CDT
Androloma disparata - Photo (c) upupamartin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי upupamartin
הזיהוי של jciv: Androloma disparata, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmole

תאריך

נובמבר 13, 2022 12:20 PM CST
Metepeira labyrinthea - Photo (c) Jerry Cannon, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jerry Cannon
הזיהוי של jciv: Metepeira labyrinthea, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmole

תאריך

נובמבר 13, 2022 12:39 PM CST
Neoscona oaxacensis - Photo (c) Michael Schmidt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jciv: Neoscona oaxacensis, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmole

תאריך

נובמבר 14, 2022 09:45 AM CST
Metazygia zilloides - Photo (c) David G. Barker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David G. Barker
הזיהוי של jciv: Metazygia zilloides, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmole

תאריך

נובמבר 14, 2022 11:46 PM CST
Metazygia wittfeldae - Photo (c) Meghan Cassidy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Meghan Cassidy
הזיהוי של jciv: Metazygia wittfeldae, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmole

תאריך

נובמבר 9, 2022 06:59 PM CST
Neoscona oaxacensis - Photo (c) Michael Schmidt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jciv: Neoscona oaxacensis, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kelly99

תאריך

נובמבר 26, 2022 04:41 PM CST
Phidippus audax - Photo (c) Bryan Pfeiffer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Bryan Pfeiffer
הזיהוי של jciv: Phidippus audax, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך 27 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronthill

תאריך

נובמבר 12, 2022 04:38 PM CST

תיאור

2022-TX-5555-DN (L)
2022-TX-5559-DN (R)

Stagmomantis resacae - Photo (c) Jared Shorma, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Jared Shorma
הזיהוי של jciv: Stagmomantis resacae, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)

מתצפת/ת

ashley_bradford

תאריך

אוקטובר 22, 2022 12:57 PM EDT

תיאור

In Ageratina, I think

בעלי־כנף (חרקים) - Photo (c) dhfischer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dhfischer
הזיהוי של jciv: בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)
נוסף בתאריך 25 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

candi12

תאריך

מאי 2, 2022 09:54 PM CDT
Eustala - Photo (c) Alice Abela, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jciv: סוג Eustala, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eric930

תאריך

נובמבר 1, 2022 08:30 PM CDT
Virbia aurantiaca - Photo (c) David G. Barker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David G. Barker
הזיהוי של jciv: Virbia aurantiaca, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

biancajbanda

תאריך

נובמבר 10, 2022 02:52 PM CST
Thorybes dorantes - Photo (c) djhiker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי djhiker
הזיהוי של jciv: Thorybes dorantes, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 20 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

biancajbanda

תאריך

אוקטובר 18, 2022 09:37 PM CDT
Crossopriza lyoni - Photo (c) David Bruns, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Bruns
הזיהוי של jciv: Crossopriza lyoni, שייך ל רעדניים (משפחה Pholcidae)
נוסף בתאריך 20 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

biancajbanda

תאריך

אוקטובר 22, 2020 09:19 PM CDT
Eriophora edax - Photo (c) eneaschr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jciv: Eriophora edax, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך 20 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

biancajbanda

תאריך

ינואר 12, 2022 12:16 AM CST
Mimetus - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Vinícius Rodrigues de Souza
הזיהוי של jciv: סוג Mimetus, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך 20 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

susanblayney

תאריך

נובמבר 4, 2016 03:08 PM EDT
Peucetia longipalpis - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Jesse Rorabaugh
הזיהוי של jciv: Peucetia longipalpis, שייך ל ציידיים (משפחה Oxyopidae)
נוסף בתאריך 19 נובמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 4147