תמונות/קולות

מתצפת.ת

cinclosoma

תאריך

מאי 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Blaberoidea - Photo (c) Damon Tighe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Damon Tighe
הזיהוי של janet705_whitington: משפחת על Blaberoidea, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cinclosoma

תאריך

מאי 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Brunotartessus fulvus - Photo (c) Paul George, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Paul George
הזיהוי של janet705_whitington: Brunotartessus fulvus, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cinclosoma

תאריך

מאי 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Cymbacha - Photo (c) tjeales, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי tjeales
הזיהוי של janet705_whitington: סוג Cymbacha, שייך ל סרטבישיים (משפחה Thomisidae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cinclosoma

תאריך

מאי 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Cymbacha - Photo (c) tjeales, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי tjeales
הזיהוי של janet705_whitington: סוג Cymbacha, שייך ל סרטבישיים (משפחה Thomisidae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bioshots_jm

תאריך

מאי 27, 2024 11:48 לפנה"צ ACST
Podalonia tydei - Photo (c) tleitch, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי tleitch
הזיהוי של janet705_whitington: Podalonia tydei, שייך ל צרחוליתים (משפחה Sphecidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bioshots_jm

תאריך

מאי 26, 2024 08:49 אחה"צ ACST
Rhyparochrominae - Photo (c) Mishanook, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mishanook
הזיהוי של janet705_whitington: תת משפחה Rhyparochrominae, שייך ל פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cinclosoma

תאריך

מאי 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Pentatomoidea - Photo (c) WonGun Kim, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי WonGun Kim
הזיהוי של janet705_whitington: משפחת על Pentatomoidea, שייך ל פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)
נוסף בתאריך מאי 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cinclosoma

תאריך

מאי 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Clerinae - Photo (c) Udo Schmidt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של janet705_whitington: תת משפחה Clerinae, שייך ל קלריתיים (משפחה Cleridae)
נוסף בתאריך מאי 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cinclosoma

תאריך

מאי 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Poecilometis - Photo (c) Gunter Maywald, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gunter Maywald
הזיהוי של janet705_whitington: סוג Poecilometis, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך מאי 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cinclosoma

תאריך

מאי 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Tiliqua rugosa - Photo (c) dhfischer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dhfischer
הזיהוי של janet705_whitington: Tiliqua rugosa, שייך ל חומטיים (משפחה Scincidae)
נוסף בתאריך מאי 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cinclosoma

תאריך

מאי 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Acacia colletioides - Photo (c) Wayne Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של janet705_whitington: Acacia colletioides, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
נוסף בתאריך מאי 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)

מתצפת.ת

cinclosoma

תאריך

מאי 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)

תיאור

Host: Eucalyptus socialis socialis.

בעלי־כנף (חרקים) - Photo (c) Denis Doucet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Denis Doucet
הזיהוי של janet705_whitington: בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)
נוסף בתאריך מאי 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cinclosoma

תאריך

מאי 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Goniaea - Photo (c) Kelly, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kelly
הזיהוי של janet705_whitington: סוג Goniaea, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
נוסף בתאריך מאי 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

keremae

תאריך

דצמבר 23, 2021 08:06 לפנה"צ ACDT
Dasypodia selenophora - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של janet705_whitington: Dasypodia selenophora, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bioshots_jm

תאריך

מאי 24, 2024 11:39 לפנה"צ ACST
Pentatomoidea - Photo (c) WonGun Kim, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי WonGun Kim
הזיהוי של janet705_whitington: משפחת על Pentatomoidea, שייך ל פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bioshots_jm

תאריך

מאי 24, 2024 11:38 לפנה"צ ACST
Harmonia conformis - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של janet705_whitington: Harmonia conformis, שייך ל מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cinclosoma

תאריך

מאי 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Blattellidae - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של janet705_whitington: משפחה Blattellidae, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cinclosoma

תאריך

מאי 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Abantiades - Photo (c) Michael Keogh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Michael Keogh
הזיהוי של janet705_whitington: סוג Abantiades, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bioshots_jm

תאריך

מאי 23, 2024 09:30 אחה"צ ACST
Archimantis sobrina - Photo (c) Andrew Thornhill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Andrew Thornhill
הזיהוי של janet705_whitington: Archimantis sobrina, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bioshots_jm

תאריך

מאי 23, 2024 10:31 אחה"צ ACST
Rentinus dilatatus - Photo (c) Geoffrey Cox, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Geoffrey Cox
הזיהוי של janet705_whitington: Rentinus dilatatus, שייך ל עפרוניתים (משפחת על Fulgoroidea)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bt_wrenhill

תאריך

פברואר 27, 2019 08:03 לפנה"צ ACDT
Platycercus - Photo (c) Michael Hains, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michael Hains
הזיהוי של janet705_whitington: סוג Platycercus, שייך ל דרראים (משפחה Psittaculidae)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawnborchardt

תאריך

מאי 21, 2024 10:05 לפנה"צ ACST

תגיות

Archimantis - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של janet705_whitington: סוג Archimantis, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joyepod

תאריך

מאי 22, 2024 12:32 אחה"צ ACST
Gomphocarpus cancellatus - Photo (c) Gawie Malan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gawie Malan
הזיהוי של janet705_whitington: Gomphocarpus cancellatus, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bioshots_jm

תאריך

מאי 22, 2024 11:26 לפנה"צ ACST
Tamopsis - Photo (c) tricarpa, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי tricarpa
הזיהוי של janet705_whitington: סוג Tamopsis, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bioshots_jm

תאריך

מאי 22, 2024 11:27 לפנה"צ ACST
Tamopsis - Photo (c) tricarpa, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי tricarpa
הזיהוי של janet705_whitington: סוג Tamopsis, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bioshots_jm

תאריך

מאי 22, 2024 11:35 לפנה"צ ACST
Melangyna viridiceps - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של janet705_whitington: Melangyna viridiceps, שייך ל רחפניים (שבט Syrphini)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marianwicks

תאריך

מאי 22, 2024 12:56 אחה"צ ACST
Orthodera - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של janet705_whitington: סוג Orthodera, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cobaltducks

תאריך

אפריל 2024
Psychodinae - Photo (c) cotinis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של janet705_whitington: תת משפחה Psychodinae, שייך ל יתושעשיים (משפחה Psychodidae)
נוסף בתאריך מאי 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kawpaw

תאריך

אוקטובר 15, 2022 12:14 אחה"צ AEDT
Ptomaphila lacrymosa - Photo (c) Peter Crowcroft, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Peter Crowcroft
הזיהוי של janet705_whitington: Ptomaphila lacrymosa, שייך ל קברניתיים (משפחה Silphidae)
נוסף בתאריך מאי 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariannebroug

תאריך

מאי 20, 2024 11:59 לפנה"צ ACST
Anestia ombrophanes - Photo (c) Cathy Powers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Cathy Powers
הזיהוי של janet705_whitington: Anestia ombrophanes, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך מאי 20, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 3501