תמונות/קולות

מתצפת/ת

jhskevington

תאריך

יולי 23, 2022 01:17 PM EDT
Tachysphex pechumani - Photo (c) Riley Walsh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
הזיהוי של james-h: Tachysphex pechumani, שייך ל שנציים (תת-סדרה Apocrita)
הוסף בתאריך 25 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dabcanada

תאריך

יולי 15, 2022 09:52 AM EDT
Leptotes marina - Photo (c) Anne Reeves, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של james-h: Leptotes marina, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
הוסף בתאריך 16 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brightsgrove_birdgang

תאריך

ספטמבר 22, 2021

תיאור

Thicc

Stercorarius pomarinus - Photo (c) J.D. Willson, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של james-h: Stercorarius pomarinus, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
הוסף בתאריך 07 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brightsgrove_birdgang

תאריך

ספטמבר 22, 2021

תיאור

Ontario and Michigan high count this day. Gusts up to 100km/h

Stercorarius longicaudus - Photo (c) Анна Голубева, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
הזיהוי של james-h: Stercorarius longicaudus, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
הוסף בתאריך 07 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sapayoa

תאריך

יוני 29, 2022 01:09 PM EDT
Arigomphus furcifer - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של james-h: Arigomphus furcifer, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 30 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

birds_bugs_botany

תאריך

יוני 26, 2022 01:39 PM EDT
Gomphurus vastus - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של james-h: Gomphurus vastus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 27 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sapayoa

תאריך

יוני 25, 2022 04:04 PM EDT
Arigomphus villosipes - Photo (c) smwhite, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by smwhite
הזיהוי של james-h: Arigomphus villosipes, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oridgen10

תאריך

יוני 4, 2022 12:24 PM EDT
Ischnura kellicotti - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של james-h: Ischnura kellicotti, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dpparsons

תאריך

יוני 23, 2022 01:56 PM EDT

מקום

Missing Location
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Scott Sheridan, כל הזכויות שמורות, uploaded by Scott Sheridan
הזיהוי של james-h: Pachydiplax longipennis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 24 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

charbode

תאריך

יוני 19, 2022 02:51 PM EDT
Libellula vibrans - Photo (c) Seth Wollney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של james-h: Libellula vibrans, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 22 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ארנבת הערבה (Lepus townsendii)

מתצפת/ת

jhskevington

תאריך

מאי 30, 2022 05:52 PM CDT

מקום

Dawson, ON, CA (Google, OSM)
ארנבת הערבה - Photo (c) nbertrand, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by nbertrand
הזיהוי של james-h: ארנבת הערבה (Lepus townsendii)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

שחף גמדי (Hydrocoloeus minutus)

מתצפת/ת

burgbirder

תאריך

יוני 3, 2022 07:43 AM EDT
שחף גמדי - Photo (c) vyatka, כל הזכויות שמורות, uploaded by vyatka
הזיהוי של james-h: שחף גמדי (Hydrocoloeus minutus)
הוסף בתאריך 03 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sapayoa

תאריך

מאי 29, 2022 10:24 AM EDT
Gomphurus fraternus - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של james-h: Gomphurus fraternus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 30 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sapayoa

תאריך

מאי 25, 2022 11:12 AM EDT
Callophrys niphon - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
הזיהוי של james-h: Callophrys niphon, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
הוסף בתאריך 25 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sapayoa

תאריך

מאי 25, 2022 10:13 AM EDT
Tramea carolina - Photo (c) Vicki DeLoach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של james-h: Tramea carolina, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 25 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sapayoa

תאריך

מאי 25, 2022 12:30 PM EDT

תיאור

I saw a couple May 19 but they were common today.

Chromagrion conditum - Photo (c) roy pilcher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
הזיהוי של james-h: Chromagrion conditum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 25 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sapayoa

תאריך

אוגוסט 30, 2021 10:57 AM EDT
Neotibicen lyricen - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של james-h: Neotibicen lyricen, שייך ל ציקדיים (משפחה Cicadidae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

five_lined

תאריך

ספטמבר 3, 2021 11:44 AM EDT
Setophaga castanea - Photo (c) Irv, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של james-h: Setophaga castanea, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 02 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sapayoa

תאריך

אוקטובר 13, 2021 11:27 AM EDT
Erythemis vesiculosa - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של james-h: Erythemis vesiculosa, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sapayoa

תאריך

יולי 28, 2021 03:06 PM EDT
Phyciodes tharos - Photo (c) Galen Stewart, כל הזכויות שמורות, uploaded by Galen Stewart
הזיהוי של james-h: Phyciodes tharos, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

burgbirder

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
Ammospiza nelsoni - Photo (c) Bill Bouton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של james-h: Ammospiza nelsoni, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 01 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sapayoa

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
Hetaerina titia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של james-h: Hetaerina titia, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
הוסף בתאריך 09 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sapayoa

תאריך

ספטמבר 2021

תיאור

One of a pair working rubyspots on the lower Sydenham River.

Stylurus spiniceps - Photo (c) Owen Strickland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Owen Strickland
הזיהוי של james-h: Stylurus spiniceps, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 09 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sapayoa

תאריך

ספטמבר 2021
Stylurus notatus - Photo (c) christine123, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by christine123
הזיהוי של james-h: Stylurus notatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 09 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

burgbirder

תאריך

ספטמבר 4, 2021 07:26 AM EDT
Spizella pallida - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של james-h: Spizella pallida, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 04 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dpparsons

תאריך

אוגוסט 30, 2021 04:01 PM EDT

מקום

Missing Location
Libellula pulchella - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של james-h: Libellula pulchella, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dpparsons

תאריך

אוגוסט 31, 2021 02:43 PM EDT
Mniotilta varia - Photo (c) Holly Merker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Holly Merker
הזיהוי של james-h: Mniotilta varia, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dpparsons

תאריך

אוגוסט 31, 2021 02:30 PM EDT
Setophaga magnolia - Photo (c) Dan Schuurman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Dan Schuurman
הזיהוי של james-h: Setophaga magnolia, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dpparsons

תאריך

אוגוסט 31, 2021 02:06 PM EDT
Setophaga fusca - Photo (c) NatureServe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של james-h: Setophaga fusca, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

חופית לבנה (Calidris alba)

מתצפת/ת

dpparsons

תאריך

אוגוסט 31, 2021 01:41 PM EDT
חופית לבנה - Photo (c) lemurtaquin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
הזיהוי של james-h: חופית לבנה (Calidris alba)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 52