תמונות/קולות

מתצפת.ת

florawhite

תאריך

יוני 5, 2024 09:37 אחה"צ CDT
Agelenopsis - Photo (c) Benjamin J. Dion, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Benjamin J. Dion
הזיהוי של isopoddemigod: סוג Agelenopsis, שייך ל משפכניים (משפחה Agelenidae)
נוסף בתאריך יוני 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robbieedun

תאריך

מאי 2024
Agelenopsis - Photo (c) Benjamin J. Dion, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Benjamin J. Dion
הזיהוי של isopoddemigod: סוג Agelenopsis, שייך ל משפכניים (משפחה Agelenidae)
נוסף בתאריך יוני 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

missionspidercat

תאריך

מאי 2, 2024 08:01 לפנה"צ EDT

מקום

Amherst (Google, OSM)
Attulus fasciger - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Zygy
הזיהוי של isopoddemigod: Attulus fasciger, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך יוני 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

louise428

תאריך

מאי 6, 2024 06:59 לפנה"צ PDT
Phidippus audax - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eduardo Axel Recillas Bautista
הזיהוי של isopoddemigod: Phidippus audax, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chanteldominguez

תאריך

מאי 7, 2024 02:44 אחה"צ PDT
Phidippus audax - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eduardo Axel Recillas Bautista
הזיהוי של isopoddemigod: Phidippus audax, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

גלגלן (סוג Araneus)

מתצפת.ת

georgesteele

תאריך

חסר תאריך

מקום

חסר מיקום
גלגלן - Photo (c) Jon Glittenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של isopoddemigod: גלגלן (סוג Araneus)
נוסף בתאריך מרץ 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pshubin

תאריך

ספטמבר 30, 2023 05:25 אחה"צ EDT
Salticus scenicus - Photo (c) Ryszard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של isopoddemigod: Salticus scenicus, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pshubin

תאריך

ספטמבר 30, 2023 05:26 אחה"צ EDT
Salticus scenicus - Photo (c) Ryszard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של isopoddemigod: Salticus scenicus, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pshubin

תאריך

ספטמבר 24, 2023 10:29 לפנה"צ EDT
Hormaphis hamamelidis - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של isopoddemigod: Hormaphis hamamelidis, שייך ל כנימות עלה (משפחה Aphididae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pshubin

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:34 אחה"צ EDT
Mordellidae - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של isopoddemigod: משפחה Mordellidae, שייך ל חיפושיות (סדרה Coleoptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pshubin

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:33 אחה"צ EDT
Mecaphesa asperata - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של isopoddemigod: Mecaphesa asperata, שייך ל סרטבישיים (משפחה Thomisidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cyclosilicate

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:35 אחה"צ EDT
Diplopoda - Photo (c) Marshal Hedin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Marshal Hedin
הזיהוי של isopoddemigod: מחלקה Diplopoda, שייך ל מרבי-רגל (תת-מערכה Myriapoda)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cyclosilicate

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:35 אחה"צ EDT
Camponotus pennsylvanicus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של isopoddemigod: Camponotus pennsylvanicus, שייך ל קמפונית (סוג Camponotus)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pshubin

תאריך

ספטמבר 23, 2023 10:00 לפנה"צ EDT
Ellychnia corrusca - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של isopoddemigod: Ellychnia corrusca, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaela12759

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:50 אחה"צ EDT
Lithobates - Photo (c) Rebecca Cruz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Rebecca Cruz
הזיהוי של isopoddemigod: סוג Lithobates, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elizebudziak

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:47 אחה"צ EDT
Arion - Photo (c) André MIQUET, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי André MIQUET
הזיהוי של isopoddemigod: סוג Arion, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaela12759

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:50 אחה"צ EDT
Lithobates - Photo (c) Rebecca Cruz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Rebecca Cruz
הזיהוי של isopoddemigod: סוג Lithobates, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaela12759

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:53 אחה"צ EDT
Lithobates - Photo (c) Rebecca Cruz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Rebecca Cruz
הזיהוי של isopoddemigod: סוג Lithobates, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaela12759

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:52 אחה"צ EDT
Lithobates - Photo (c) Rebecca Cruz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Rebecca Cruz
הזיהוי של isopoddemigod: סוג Lithobates, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elizebudziak

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:50 אחה"צ EDT
Arion - Photo (c) André MIQUET, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי André MIQUET
הזיהוי של isopoddemigod: סוג Arion, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pshubin

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:53 אחה"צ EDT
Leiobunum - Photo (c) Frederik Leck Fischer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Frederik Leck Fischer
הזיהוי של isopoddemigod: סוג Leiobunum, שייך ל קוצריים (משפחה Sclerosomatidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaela12759

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:06 אחה"צ EDT
Astacidea - Photo (c) Mignoffo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mignoffo
הזיהוי של isopoddemigod: אנפרא-סדרה Astacidea, שייך ל מעשירי רגל (סדרה Decapoda)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaela12759

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:18 אחה"צ EDT
Arion - Photo (c) André MIQUET, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי André MIQUET
הזיהוי של isopoddemigod: סוג Arion, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaela12759

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:20 אחה"צ EDT
Symplocarpus foetidus - Photo (c) Clare Dellwo Cole, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Clare Dellwo Cole
הזיהוי של isopoddemigod: Symplocarpus foetidus, שייך ל לופיים (משפחה Araceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pshubin

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:26 אחה"צ EDT
Cosmopepla lintneriana - Photo (c) Bufface, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Bufface
הזיהוי של isopoddemigod: Cosmopepla lintneriana, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ענברוניים (משפחה Succineidae)

מתצפת.ת

pshubin

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:13 אחה"צ EDT
ענברוניים - Photo (c) ColinDJones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי ColinDJones
הזיהוי של isopoddemigod: ענברוניים (משפחה Succineidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cyclosilicate

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:37 אחה"צ EDT
Anystis - Photo (c) portioid, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי portioid
הזיהוי של isopoddemigod: סוג Anystis, שייך ל אקריות (תת מחלקה Acari)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pshubin

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:59 אחה"צ EDT
Pisaurina mira - Photo (c) crgillette, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי crgillette
הזיהוי של isopoddemigod: Pisaurina mira, שייך ל ענבלניים (משפחה Pisauridae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

תולעי אדמה (תת מחלקה Oligochaeta)

מתצפת.ת

cyclosilicate

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:37 אחה"צ EDT
תולעי אדמה - Photo (c) Chien Lee, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chien Lee
הזיהוי של isopoddemigod: תולעי אדמה (תת מחלקה Oligochaeta)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cyclosilicate

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:35 אחה"צ EDT
Lithobiomorpha - Photo (c) Jon J. Laysell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jon J. Laysell
הזיהוי של isopoddemigod: סדרה Lithobiomorpha, שייך ל נדליים (מחלקה Chilopoda)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 95