תמונות/קולות

מתצפת.ת

daniele_panaretti

תאריך

יולי 7, 2023 10:41 לפנה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

יולי 3, 2022 05:43 אחה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

אוגוסט 4, 2022 01:37 אחה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

יוני 6, 2022 12:11 אחה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

יוני 7, 2022 11:01 לפנה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

אוגוסט 8, 2020 12:26 אחה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

מאי 12, 2022 10:10 לפנה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

יוני 13, 2021 08:38 לפנה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

מאי 17, 2020 12:26 אחה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

יוני 21, 2022 11:18 לפנה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

מאי 23, 2020 12:26 אחה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

מאי 23, 2021 10:57 לפנה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

מאי 26, 2021 11:52 לפנה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

יוני 26, 2022 10:15 לפנה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

אוגוסט 26, 2023 11:24 לפנה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

יוני 28, 2022 11:16 לפנה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

אוגוסט 26, 2023 12:23 אחה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

diegodiz

תאריך

יוני 25, 2019 12:48 אחה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

antonva

תאריך

יולי 23, 2018 01:44 אחה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

montsec

תאריך

ספטמבר 25, 2014 04:45 אחה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luisgaifem

תאריך

מאי 20, 2017 11:03 אחה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

madmagpie

תאריך

מאי 25, 2023 10:34 לפנה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

נימפית (סוג Melitaea)

מתצפת.ת

janofonsagrada

תאריך

יוני 13, 2023 10:32 לפנה"צ CEST
Melitaea deione - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea deione, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 7, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

samuel_guiraudou

תאריך

יוני 29, 2023 03:04 אחה"צ CEST
Melitaea celadussa - Photo (c) steg, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea celadussa, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כתמית אירופית (Melitaea phoebe)

מתצפת.ת

lauxania

תאריך

יולי 23, 2023 12:43 אחה"צ CEST
נימפית הדרדר - Photo (c) Marco Rastelli, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Marco Rastelli
הזיהוי של isabellefvrs: כתמית אירופית (Melitaea phoebe)
נוסף בתאריך נובמבר 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

נימפית הברוניקה (Melitaea cinxia)

מתצפת.ת

antonva

תאריך

מאי 16, 2022 12:08 אחה"צ CEST

מקום

Lugo, Spain (Google, OSM)
נימפית הברוניקה - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של isabellefvrs: נימפית הברוניקה (Melitaea cinxia)
נוסף בתאריך נובמבר 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

נימפית הברוניקה (Melitaea cinxia)

מתצפת.ת

micheldu30

תאריך

יוני 14, 2023 08:02 אחה"צ CEST

תיאור

Quelques individus sur le lieu

נימפית הברוניקה - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של isabellefvrs: נימפית הברוניקה (Melitaea cinxia)
נוסף בתאריך נובמבר 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nvicens

תאריך

מאי 28, 2022 09:57 לפנה"צ CEST

מקום

Lleida, Espanya (Google, OSM)
Melitaea parthenoides - Photo (c) Chris van Swaay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chris van Swaay
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea parthenoides, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

toastinemctawst

תאריך

אוגוסט 14, 2023 10:58 לפנה"צ CEST
Melitaea parthenoides - Photo (c) Chris van Swaay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chris van Swaay
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea parthenoides, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך נובמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

montsec

תאריך

יולי 20, 2019 02:24 אחה"צ CEST
Melitaea parthenoides - Photo (c) Chris van Swaay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chris van Swaay
הזיהוי של isabellefvrs: Melitaea parthenoides, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך אוקטובר 31, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 30