תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יולי 11, 2023

תיאור

Salticidae

Paraphidippus aurantius - Photo (c) David Hill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של iredwards: Paraphidippus aurantius, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 16, 2023

תיאור

Earwig

Forficula auricularia - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של iredwards: קומפלקס Forficula auricularia, שייך ל צבתנאים (סדרה Dermaptera)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

כדורניים (משפחה Theridiidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 16, 2023
כדורניים - Photo (c) Christian Back, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christian Back
הזיהוי של iredwards: כדורניים (משפחה Theridiidae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מושיתיים (משפחה Coccinellidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 16, 2023
מושיתיים - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ryosuke Kuwahara
הזיהוי של iredwards: מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 16, 2023

תיאור

Earwig

Forficula auricularia - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של iredwards: קומפלקס Forficula auricularia, שייך ל צבתנאים (סדרה Dermaptera)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פסיקונים (סדרה Psocodea)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 17, 2023

תיאור

Barklice

פסיקונים - Photo (c) Michael King, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael King
הזיהוי של iredwards: פסיקונים (סדרה Psocodea)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 17, 2023
רכנפיים - Photo (c) WonGun Kim, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי WonGun Kim
הזיהוי של iredwards: רכנפיים (משפחה Miridae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

נתוזיתיים (משפחה Elateridae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
נתוזיתיים - Photo (c) Denis Doucet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Denis Doucet
הזיהוי של iredwards: נתוזיתיים (משפחה Elateridae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
Colonus sylvanus - Photo (c) Chris Rorabaugh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Rorabaugh
הזיהוי של iredwards: Colonus sylvanus, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מושיתיים (משפחה Coccinellidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
מושיתיים - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ryosuke Kuwahara
הזיהוי של iredwards: מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023

תיאור

1 Millipede

Diplopoda - Photo (c) Marshal Hedin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Marshal Hedin
הזיהוי של iredwards: מחלקה Diplopoda, שייך ל מרבי-רגל (תת-מערכה Myriapoda)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
קופצניים - Photo (c) Thomas Shahan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של iredwards: קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

זיבליתיים (משפחה Scarabaeidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
זיבליתיים - Photo (c) Barbara Moreno Martinez, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Barbara Moreno Martinez
הזיהוי של iredwards: זיבליתיים (משפחה Scarabaeidae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
Cicadellinae - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של iredwards: תת משפחה Cicadellinae, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מושית אסייתית (Harmonia axyridis)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
Harmonia - Photo (c) Juan Rodolfo Lillo Lobos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Juan Rodolfo Lillo Lobos
הזיהוי של iredwards: סוג Harmonia, שייך ל מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מושית אסייתית (Harmonia axyridis)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
מושית אסייתית - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של iredwards: מושית אסייתית (Harmonia axyridis)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

רכנפיים (משפחה Miridae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
רכנפיים - Photo (c) WonGun Kim, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי WonGun Kim
הזיהוי של iredwards: רכנפיים (משפחה Miridae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023

תיאור

Lacewing larvae

Hemerobiiformia - Photo (c) Ryan Cooke, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ryan Cooke
הזיהוי של iredwards: תת-סדרה Hemerobiiformia, שייך ל מרושתי-כנף (סדרה Neuroptera)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מושית אסייתית (Harmonia axyridis)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
מושית אסייתית - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של iredwards: מושית אסייתית (Harmonia axyridis)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
לבובית - Photo (c) Philip Herbst, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Philip Herbst
הזיהוי של iredwards: לבובית (סוג Crematogaster)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פסיקונים (סדרה Psocodea)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023

תיאור

Barklouse

פסיקונים - Photo (c) Michael King, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael King
הזיהוי של iredwards: פסיקונים (סדרה Psocodea)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
Mordellidae - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של iredwards: משפחה Mordellidae, שייך ל חיפושיות (סדרה Coleoptera)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מושית אסייתית (Harmonia axyridis)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
מושית אסייתית - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של iredwards: מושית אסייתית (Harmonia axyridis)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מושית אסייתית (Harmonia axyridis)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
מושית אסייתית - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של iredwards: מושית אסייתית (Harmonia axyridis)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
Isomira - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של iredwards: סוג Isomira, שייך ל שחרוריתיים (משפחה Tenebrionidae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023

תיאור

Cicada?

פרפראים ועשים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של iredwards: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פסיקונים (סדרה Psocodea)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
פסיקונים - Photo (c) Michael King, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael King
הזיהוי של iredwards: פסיקונים (סדרה Psocodea)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023

תיאור

Jumping spider

קופצניים - Photo (c) Thomas Shahan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של iredwards: קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 18, 2023
Lepturini - Photo (c) Jim & Lynne Weber, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jim & Lynne Weber
הזיהוי של iredwards: שבט Lepturini, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

morgan880

תאריך

ינואר 13, 2023 12:16 אחה"צ EST
Armadillidium nasatum - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Katja Schulz
הזיהוי של iredwards: Armadillidium nasatum, שייך ל כדרורוניים (משפחה Armadillidiidae)
נוסף בתאריך ינואר 17, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 157