תמונות/קולות

מתצפת.ת

morgan880

תאריך

ינואר 13, 2023 12:16 אחה"צ EST
Armadillidium nasatum - Photo (c) Craig Biegler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Craig Biegler
הזיהוי של iredwards: Armadillidium nasatum, שייך ל כדרורוניים (משפחה Armadillidiidae)
נוסף בתאריך 17 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

urbanecolog72

תאריך

ספטמבר 10, 2022 03:14 אחה"צ EDT
Graphocephala - Photo (c) ksandsman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי ksandsman
הזיהוי של iredwards: סוג Graphocephala, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

urbanecolog72

תאריך

ספטמבר 10, 2022 03:14 אחה"צ EDT
Oncopeltus fasciatus - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של iredwards: Oncopeltus fasciatus, שייך ל פנדוריים (משפחה Lygaeidae)
נוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

urbanecolog72

תאריך

ספטמבר 10, 2022 03:13 אחה"צ EDT
Epargyreus clarus - Photo (c) Elin Pierce, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Elin Pierce
הזיהוי של iredwards: Epargyreus clarus, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

urbanecolog72

תאריך

ספטמבר 10, 2022 03:31 אחה"צ EDT
Calopteron terminale - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Katja Schulz
הזיהוי של iredwards: Calopteron terminale, שייך ל חיפושיות (סדרה Coleoptera)
נוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

urbanecolog72

תאריך

ספטמבר 14, 2022 01:26 אחה"צ EDT
Stagmomantis carolina - Photo (c) William Wise, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי William Wise
הזיהוי של iredwards: Stagmomantis carolina, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יולי 12, 2022
Verrucosa arenata - Photo (c) Robby Deans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robby Deans
הזיהוי של iredwards: Verrucosa arenata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך 14 יולי, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

טורפניתיים (משפחה Reduviidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 10, 2022
טורפניתיים - Photo (c) Karl Kroeker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Karl Kroeker
הזיהוי של iredwards: טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פגיוניים (משפחה Tetragnathidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 13, 2022
פגיוניים - Photo (c) Stuart Tingley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stuart Tingley
הזיהוי של iredwards: פגיוניים (משפחה Tetragnathidae)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 13, 2022

תיאור

Midge?

ימשושיים - Photo (c) Don Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של iredwards: ימשושיים (משפחה Chironomidae)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 13, 2022

תיאור

Midge?

ימשושיים - Photo (c) Don Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של iredwards: ימשושיים (משפחה Chironomidae)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מושית אסייתית (Harmonia axyridis)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 13, 2022
מושית אסייתית - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של iredwards: מושית אסייתית (Harmonia axyridis)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

סרטבישיים (משפחה Thomisidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 14, 2022
סרטבישיים - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של iredwards: סרטבישיים (משפחה Thomisidae)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 14, 2022
ימשושיים - Photo (c) Don Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של iredwards: ימשושיים (משפחה Chironomidae)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

תריפסאים (סדרה Thysanoptera)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 14, 2022

תיאור

Neuroptera larva

תריפסאים - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Jesse Rorabaugh
הזיהוי של iredwards: תריפסאים (סדרה Thysanoptera)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 14, 2022
תריסיתיים - Photo (c) David Renoult, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Renoult
הזיהוי של iredwards: תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מרושתי-כנף (סדרה Neuroptera)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 14, 2022

תיאור

Neuroptera larva

מרושתי-כנף - Photo (c) ddwfauna, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של iredwards: מרושתי-כנף (סדרה Neuroptera)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

כנימת מגן (משפחת על Coccoidea)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 14, 2022

תיאור

Scale insects

כנימת מגן - Photo (c) Rob Curtis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rob Curtis
הזיהוי של iredwards: כנימת מגן (משפחת על Coccoidea)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

עינפזיים (משפחה Chrysopidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 14, 2022

תיאור

Neuroptera larva

עינפזיים - Photo (c) Patrick Coin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של iredwards: עינפזיים (משפחה Chrysopidae)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 14, 2022
תריסיתיים - Photo (c) David Renoult, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Renoult
הזיהוי של iredwards: תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

עינפזיים (משפחה Chrysopidae)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 14, 2022

תיאור

Neuroptera

עינפזיים - Photo (c) Patrick Coin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של iredwards: עינפזיים (משפחה Chrysopidae)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מושית אסייתית (Harmonia axyridis)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 15, 2022
מושית אסייתית - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של iredwards: מושית אסייתית (Harmonia axyridis)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 15, 2022
עפרוניתיים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של iredwards: עפרוניתיים (משפחה Flatidae)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

גמלי שלמה (סדרה Mantodea)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

ספטמבר 2, 2021
גמלי שלמה - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis
הזיהוי של iredwards: גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך 15 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

גמלי שלמה (סדרה Mantodea)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

ספטמבר 2, 2021
Mantis - Photo (c) Roman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Roman
הזיהוי של iredwards: סוג Mantis, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך 15 אפריל, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

קוצרים (סדרה Opiliones)

מתצפת.ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 29, 2019
קוצרים - Photo (c) Edgardo Flores, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Edgardo Flores
הזיהוי של iredwards: קוצרים (סדרה Opiliones)
נוסף בתאריך 23 מרץ, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dakilaledesma

תאריך

אוקטובר 9, 2021 04:26 אחה"צ EDT
Tyromyces chioneus - Photo (c) anthony brooks, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי anthony brooks
הזיהוי של iredwards: Tyromyces chioneus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 12 אוקטובר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dakilaledesma

תאריך

אוקטובר 10, 2021 02:59 אחה"צ EDT
Boletales - Photo (c) Marco Floriani, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marco Floriani
הזיהוי של iredwards: סדרה Boletales, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 12 אוקטובר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dakilaledesma

תאריך

אוקטובר 11, 2021 01:50 אחה"צ EDT
פקועיים - Photo (c) brian_nz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brian_nz
הזיהוי של iredwards: פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 12 אוקטובר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת.ת

dakilaledesma

תאריך

אוקטובר 11, 2021 11:35 לפנה"צ EDT
פקועיים - Photo (c) brian_nz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brian_nz
הזיהוי של iredwards: פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 12 אוקטובר, 2021
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 128