תמונות/קולות

מה

נורית הלב (Ficaria verna)

מתצפת.ת

koniakin_serhii

תאריך

פברואר 23, 2024 11:21 לפנה"צ EET
נורית הלב - Photo (c) Bernard Picton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Bernard Picton
הזיהוי של igor_olshanskyi: נורית הלב (Ficaria verna)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ערמון (Castanea sativa)

מתצפת.ת

amos-ua

תאריך

יוני 4, 2023 01:42 אחה"צ EEST
ערמון - Photo (c) catherwoods, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי catherwoods
הזיהוי של igor_olshanskyi: ערמון (Castanea sativa)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amos-ua

תאריך

יוני 3, 2023 08:26 אחה"צ EEST
בוקיצה שעירה (אולמוס שעיר) - Photo (c) faluke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי faluke
הזיהוי של igor_olshanskyi: בוקיצה שעירה (אולמוס שעיר) (Ulmus minor)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

נורית הלב (Ficaria verna)

מתצפת.ת

koniakin_serhii

תאריך

פברואר 23, 2024 11:18 לפנה"צ EET
נורית הלב - Photo (c) Bernard Picton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Bernard Picton
הזיהוי של igor_olshanskyi: נורית הלב (Ficaria verna)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

נורית הלב (Ficaria verna)

מתצפת.ת

koniakin_serhii

תאריך

פברואר 23, 2024 11:18 לפנה"צ EET
נורית הלב - Photo (c) Bernard Picton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Bernard Picton
הזיהוי של igor_olshanskyi: נורית הלב (Ficaria verna)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anastasiia_travinska

תאריך

פברואר 23, 2024 01:32 אחה"צ EET
Asarum europaeum - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של igor_olshanskyi: Asarum europaeum, שייך ל ספלוליים (משפחה Aristolochiaceae)
נוסף בתאריך פברואר 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anastasiia_travinska

תאריך

פברואר 23, 2024 04:36 אחה"צ EET
Chelidonium majus - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של igor_olshanskyi: Chelidonium majus, שייך ל פרגיים (משפחה Papaveraceae)
נוסף בתאריך פברואר 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bodya_97

תאריך

פברואר 18, 2024 03:11 אחה"צ EET
Vinca minor - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis
הזיהוי של igor_olshanskyi: Vinca minor, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך פברואר 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

churilovam

תאריך

פברואר 22, 2024 02:31 אחה"צ EET
Asarum europaeum - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של igor_olshanskyi: Asarum europaeum, שייך ל ספלוליים (משפחה Aristolochiaceae)
נוסף בתאריך פברואר 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bodya_97

תאריך

פברואר 18, 2024 03:01 אחה"צ EET
Vinca minor - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis
הזיהוי של igor_olshanskyi: Vinca minor, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך פברואר 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

נורית הלב (Ficaria verna)

מתצפת.ת

bodya_97

תאריך

פברואר 18, 2024 03:00 אחה"צ EET
נורית הלב - Photo (c) Bernard Picton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Bernard Picton
הזיהוי של igor_olshanskyi: נורית הלב (Ficaria verna)
נוסף בתאריך פברואר 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bodya_97

תאריך

פברואר 18, 2024 03:36 אחה"צ EET
Hepatica nobilis - Photo (c) Phil Benstead, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Phil Benstead
הזיהוי של igor_olshanskyi: Hepatica nobilis, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך פברואר 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davydovbotany

תאריך

פברואר 16, 2024 02:23 אחה"צ EET

תיאור

On Salix sp.

Viscum album album - Photo (c) Patrick Hacker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Patrick Hacker
הזיהוי של igor_olshanskyi: Viscum album ssp. album, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך פברואר 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davydovbotany

תאריך

פברואר 16, 2024 09:53 לפנה"צ EET

תיאור

Wet meadow

Iris sibirica - Photo (c) Robert Pisch, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robert Pisch
הזיהוי של igor_olshanskyi: Iris sibirica, שייך ל אירוסיים (סוג Iris)
נוסף בתאריך פברואר 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ivanmoysiyenko

תאריך

פברואר 17, 2024 12:29 אחה"צ EET
Ligustrum vulgare - Photo (c) MurielBendel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של igor_olshanskyi: Ligustrum vulgare, שייך ל זיתיים (משפחה Oleaceae)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ivanmoysiyenko

תאריך

פברואר 17, 2024 12:21 אחה"צ EET
Viscum album - Photo (c) Vladimir Tkalčić, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vladimir Tkalčić
הזיהוי של igor_olshanskyi: Viscum album, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

geruk_vadym

תאריך

פברואר 18, 2024 02:08 אחה"צ EET
Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chien Lee
הזיהוי של igor_olshanskyi: סוג Phalaenopsis, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

geruk_vadym

תאריך

פברואר 18, 2024 02:09 אחה"צ EET
סחלביים - Photo (c) Victor De la Cruz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Victor De la Cruz
הזיהוי של igor_olshanskyi: סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 16, 2024 04:27 אחה"צ EET
Corylus avellana - Photo (c) Steve Van de Voorde, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steve Van de Voorde
הזיהוי של igor_olshanskyi: Corylus avellana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

קיסוס החורש (Hedera helix)

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 16, 2024 04:33 אחה"צ EET
קיסוס החורש - Photo (c) sveatoussaint, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של igor_olshanskyi: קיסוס החורש (Hedera helix)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

קיסוס החורש (Hedera helix)

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 16, 2024 04:44 אחה"צ EET
קיסוס החורש - Photo (c) sveatoussaint, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של igor_olshanskyi: קיסוס החורש (Hedera helix)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 16, 2024 04:50 אחה"צ EET
Vinca minor - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis
הזיהוי של igor_olshanskyi: Vinca minor, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

galyna_mykytynets

תאריך

יוני 28, 2021 03:21 אחה"צ EEST
Lactuca tatarica - Photo (c) Степан Гребнев, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Степан Гребнев
הזיהוי של igor_olshanskyi: Lactuca tatarica, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aleksandr_levon

תאריך

יולי 26, 2023 11:58 לפנה"צ EEST

תיאור

Lysimachia vulgaris L.

Lysimachia nummularia - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של igor_olshanskyi: Lysimachia nummularia, שייך ל מירסיניים (תת משפחה Myrsinoideae)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gansucha

תאריך

אפריל 14, 2022 04:24 אחה"צ EEST
Carpinus betulus - Photo (c) Joao Tiago Tavares, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joao Tiago Tavares
הזיהוי של igor_olshanskyi: Carpinus betulus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gansucha

תאריך

אפריל 15, 2022 03:47 אחה"צ EEST
Tussilago farfara - Photo (c) Craig K. Hunt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Craig K. Hunt
הזיהוי של igor_olshanskyi: Tussilago farfara, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wrbkat

תאריך

אוקטובר 19, 2023 11:02 לפנה"צ CEST
Juncus effusus - Photo (c) Kuan-Chieh (Chuck) Hung, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Kuan-Chieh (Chuck) Hung
הזיהוי של igor_olshanskyi: Juncus effusus, שייך ל סמר (סוג Juncus)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariusz90

תאריך

פברואר 17, 2024 02:16 אחה"צ CET
Luzula pilosa - Photo (c) Gennady Alexandrov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של igor_olshanskyi: Luzula pilosa, שייך ל סמריים (משפחה Juncaceae)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikehedde

תאריך

פברואר 18, 2024 03:06 אחה"צ CET
Carex - Photo (c) ksandsman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי ksandsman
הזיהוי של igor_olshanskyi: סוג Carex, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gansucha

תאריך

אפריל 30, 2022 12:39 אחה"צ EEST
Carpinus betulus - Photo (c) Joao Tiago Tavares, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joao Tiago Tavares
הזיהוי של igor_olshanskyi: Carpinus betulus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 50138