תמונות/קולות

מתצפת/ת

xilonel

תאריך

אוקטובר 11, 2021 10:12 AM CEST
Cladonia foliacea - Photo (c) Bernd Bäumler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של heikelb: Cladonia foliacea, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomsllopis

תאריך

אוקטובר 20, 2021 05:33 PM CEST
Evernia prunastri - Photo (c) Richard Droker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של heikelb: Evernia prunastri, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

xilonel

תאריך

אוקטובר 4, 2021 02:56 PM CEST

מקום

Mont Aigoual (Google, OSM)
Ramalina farinacea - Photo (c) noahgaines, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של heikelb: Ramalina farinacea, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

xilonel

תאריך

אוקטובר 4, 2021 02:45 PM CEST
Oudemansiella mucida - Photo (c) Harry Harms, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של heikelb: Oudemansiella mucida, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jurga_li

תאריך

אפריל 28, 2016 10:18 AM EEST
Lecidella elaeochroma - Photo (c) Almantas Kulbis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של heikelb: Lecidella elaeochroma, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fredy49

תאריך

אוקטובר 19, 2021 08:43 PM CEST
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של heikelb: Monstera deliciosa, שייך ל לופיים (משפחה Araceae)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוקטובר 4, 2021 02:55 PM CEST
Hypogymnia physodes - Photo (c) Richard Droker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של heikelb: Hypogymnia physodes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוקטובר 4, 2021 02:54 PM CEST
Lepra - Photo (c) Heikel B., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של heikelb: סוג Lepra, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

עצבונית החורש (Ruscus aculeatus)

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוקטובר 11, 2021 10:19 AM CEST
עצבונית החורש - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של heikelb: עצבונית החורש (Ruscus aculeatus)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

אדר קטן-עלים (Acer monspessulanum)

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוקטובר 11, 2021 10:16 AM CEST
אדר קטן-עלים - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של heikelb: אדר קטן-עלים (Acer monspessulanum)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוקטובר 4, 2021 02:47 PM CEST
Oudemansiella mucida - Photo (c) Harry Harms, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של heikelb: Oudemansiella mucida, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוקטובר 4, 2021 02:46 PM CEST
Oudemansiella mucida - Photo (c) Harry Harms, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של heikelb: Oudemansiella mucida, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

שזיף בר צפוני (Prunus spinosa)

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

ספטמבר 25, 2021 04:33 PM CEST
שזיף בר צפוני - Photo (c) xulescu_g, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של heikelb: שזיף בר צפוני (Prunus spinosa)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

ערער ארזי (Juniperus oxycedrus)

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוקטובר 12, 2021 05:13 PM CEST
ערער ארזי - Photo (c) Luis Fernández García, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של heikelb: ערער ארזי (Juniperus oxycedrus)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוקטובר 12, 2021 05:13 PM CEST
Prunus mahaleb - Photo (c) Nicolas Baca Castex, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של heikelb: Prunus mahaleb, שייך ל פרונוס (סוג Prunus)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוקטובר 12, 2021 05:15 PM CEST
Quercus ilex - Photo (c) oggioniale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של heikelb: Quercus ilex, שייך ל אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

קיסוסית קוצנית (Smilax aspera)

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוקטובר 12, 2021 05:16 PM CEST
קיסוסית קוצנית - Photo (c) Stefano Doglio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של heikelb: קיסוסית קוצנית (Smilax aspera)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוקטובר 12, 2021 05:18 PM CEST
Clinopodium nepeta - Photo (c) mjcorreia, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של heikelb: Clinopodium nepeta, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

ספטמבר 20, 2021 04:01 PM CEST
Corythucha ciliata - Photo (c) Cecile Roux, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של heikelb: Corythucha ciliata, שייך ל פשפשיתיים (משפחה Tingidae)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

אלת המסטיק (Pistacia lentiscus)

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוקטובר 11, 2021 01:21 PM CEST
אלת המסטיק - Photo (c) Beat Akeret, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של heikelb: אלת המסטיק (Pistacia lentiscus)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוקטובר 11, 2021 07:54 PM CEST
Tarentola mauritanica - Photo (c) João Pedro Silva, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של heikelb: Tarentola mauritanica, שייך ל שממית החומות (סוג Tarentola)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jurga_li

תאריך

אוקטובר 19, 2021 12:16 PM +03
Phlyctis argena - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של heikelb: Phlyctis argena, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jurga_li

תאריך

אוקטובר 19, 2021 12:16 PM +03
Rhytisma acerinum - Photo (c) Payton Landsborough, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של heikelb: Rhytisma acerinum, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

loupyes

תאריך

אפריל 25, 2021 02:42 PM CEST
Lepra - Photo (c) Heikel B., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של heikelb: סוג Lepra, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lefebvremax

תאריך

אפריל 28, 2021 03:50 PM CEST
Cladonia foliacea - Photo (c) Bernd Bäumler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של heikelb: Cladonia foliacea, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת/ת

danslesquare

תאריך

יוני 11, 2017 08:22 PM SAST
Volvariella bombycina - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של heikelb: Volvariella bombycina, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bdujol

תאריך

אוקטובר 17, 2021 12:25 PM CEST

תיאור

Sur bois morts

Chlorociboria - Photo (c) chrismorse, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של heikelb: סוג Chlorociboria, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carolinedesse

תאריך

אוקטובר 19, 2021 02:54 PM EEST

מקום

La Richardais (Google, OSM)
Clathrus ruber - Photo (c) stefbrom, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של heikelb: Clathrus ruber, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

natomik

תאריך

מרץ 10, 2006 01:48 PM CET
Siganus spinus - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של heikelb: Siganus spinus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

יולית ים-סופית (Coris aygula)

מתצפת/ת

natomik

תאריך

מרץ 10, 2006 01:38 PM CET
יולית ים-סופית - Photo (c) Nikolai Vladimirov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של heikelb: יולית ים-סופית (Coris aygula)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 10973