תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

מרץ 9, 2023 01:16 אחה"צ AST
Lewinskya sordida - Photo (c) Will Van Hemessen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Will Van Hemessen
הזיהוי של haroldclapp: Lewinskya sordida, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 24 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

ינואר 3, 2023 01:45 אחה"צ AST
Tortula truncata - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של haroldclapp: Tortula truncata, שייך ל סלולית (טחב עלים) (סוג Tortula)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

פברואר 20, 2023 12:03 אחה"צ AST
Weissia muehlenbergiana - Photo (c) klips, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של haroldclapp: Weissia muehlenbergiana, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

פברואר 20, 2023 11:59 לפנה"צ AST
Bryum dichotomum - Photo (c) Jeremy Barker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jeremy Barker
הזיהוי של haroldclapp: Bryum dichotomum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 28 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

פברואר 20, 2023 12:09 אחה"צ AST
Ptychostomum rubens - Photo (c) George Greiff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי George Greiff
הזיהוי של haroldclapp: Ptychostomum rubens, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 28 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

פברואר 20, 2023 12:15 אחה"צ AST
Hygroamblystegium humile - Photo (c) Jonathan Hughes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jonathan Hughes
הזיהוי של haroldclapp: Hygroamblystegium humile, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 28 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

פברואר 16, 2023 02:49 אחה"צ AST
Bryum dichotomum - Photo (c) Jeremy Barker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jeremy Barker
הזיהוי של haroldclapp: Bryum dichotomum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 17 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

פברואר 16, 2023 12:22 אחה"צ AST
Tortula acaulon - Photo (c) martina_poeltl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי martina_poeltl
הזיהוי של haroldclapp: Tortula acaulon, שייך ל סלולית (טחב עלים) (סוג Tortula)
נוסף בתאריך 17 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

פברואר 16, 2023 12:27 אחה"צ AST
Tortula truncata - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של haroldclapp: Tortula truncata, שייך ל סלולית (טחב עלים) (סוג Tortula)
נוסף בתאריך 17 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

טחובית כסופה (Bryum argenteum)

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

פברואר 16, 2023 01:04 אחה"צ AST
טחובית כסופה - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis
הזיהוי של haroldclapp: טחובית כסופה (Bryum argenteum)
נוסף בתאריך 17 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

ינואר 3, 2023 01:23 אחה"צ AST
Pohlia annotina - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Randal
הזיהוי של haroldclapp: Pohlia annotina, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

ינואר 3, 2023 01:52 אחה"צ AST
Bryum dichotomum - Photo (c) Jeremy Barker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jeremy Barker
הזיהוי של haroldclapp: Bryum dichotomum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

ינואר 3, 2023 01:01 אחה"צ AST
Barbula unguiculata - Photo (c) John Game, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של haroldclapp: Barbula unguiculata, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

ינואר 7, 2023 01:25 אחה"צ AST
Leskea polycarpa - Photo (c) Jean-Paul Boerekamps, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jean-Paul Boerekamps
הזיהוי של haroldclapp: Leskea polycarpa, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

ינואר 7, 2023 01:26 אחה"צ AST
Leucodon sciuroides - Photo (c) breslauer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי breslauer
הזיהוי של haroldclapp: Leucodon sciuroides, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

ינואר 7, 2023 01:25 אחה"צ AST
Lewinskya sordida - Photo (c) Will Van Hemessen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Will Van Hemessen
הזיהוי של haroldclapp: Lewinskya sordida, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

ינואר 17, 2023 02:48 אחה"צ AST
Leskea polycarpa - Photo (c) Jean-Paul Boerekamps, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jean-Paul Boerekamps
הזיהוי של haroldclapp: Leskea polycarpa, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

ינואר 28, 2023 12:03 אחה"צ AST

מקום

Kings, NS, CA (Google, OSM)
Barbula unguiculata - Photo (c) John Game, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של haroldclapp: Barbula unguiculata, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

חבליל מצוי (Funaria hygrometrica)

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

ינואר 28, 2023 12:12 אחה"צ AST

מקום

Kings, NS, CA (Google, OSM)

תיאור

Funaria Field

חבליל מצוי - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של haroldclapp: חבליל מצוי (Funaria hygrometrica)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

ינואר 28, 2023 12:58 אחה"צ AST
Lewinskya sordida - Photo (c) Will Van Hemessen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Will Van Hemessen
הזיהוי של haroldclapp: Lewinskya sordida, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

ינואר 28, 2023 01:39 אחה"צ AST
Orthotrichum ohioense - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sequoia Janirella Wrens
הזיהוי של haroldclapp: Orthotrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

ינואר 28, 2023 02:07 אחה"צ AST
Weissia brachycarpa - Photo (c) Tom Neily, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Neily
הזיהוי של haroldclapp: Weissia brachycarpa, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

פברואר 1, 2023 04:49 אחה"צ AST
Ephemerum serratum - Photo (c) George Greiff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי George Greiff
הזיהוי של haroldclapp: Ephemerum serratum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

דצמבר 16, 2022 12:03 אחה"צ AST
Callicladium haldanianum - Photo (c) Jeff Skrentny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jeff Skrentny
הזיהוי של haroldclapp: Callicladium haldanianum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 27 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

דצמבר 16, 2022 12:11 אחה"צ AST
Dicranum scoparium - Photo (c) Emma Harrower, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של haroldclapp: Dicranum scoparium, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 27 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

דצמבר 16, 2022 12:34 אחה"צ AST
Imbribryum subapiculatum - Photo (c) George Greiff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי George Greiff
הזיהוי של haroldclapp: Imbribryum subapiculatum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 27 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

דצמבר 16, 2022 12:35 אחה"צ AST
Tortula truncata - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של haroldclapp: Tortula truncata, שייך ל סלולית (טחב עלים) (סוג Tortula)
נוסף בתאריך 27 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

דצמבר 16, 2022 12:36 אחה"צ AST
Weissia brachycarpa - Photo (c) Tom Neily, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Neily
הזיהוי של haroldclapp: Weissia brachycarpa, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 27 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

סכיסטידיום חפוי (Schistidium apocarpum)

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

דצמבר 18, 2022 12:15 אחה"צ AST
סכיסטידיום חפוי - Photo (c) Christian Berg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christian Berg
הזיהוי של haroldclapp: סכיסטידיום חפוי (Schistidium apocarpum)
נוסף בתאריך 27 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

דצמבר 19, 2022 02:31 אחה"צ AST
Tortula truncata - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של haroldclapp: Tortula truncata, שייך ל סלולית (טחב עלים) (סוג Tortula)
נוסף בתאריך 27 דצמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 456