תמונות/קולות

מתצפת.ת

slammin_plants

תאריך

מאי 16, 2024 11:44 לפנה"צ WEST
Woodwardia radicans - Photo (c) Rafael Medina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של guillermo_santos: Woodwardia radicans, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

uxipinneiro

תאריך

מאי 16, 2024 10:58 לפנה"צ CEST
Osmunda regalis - Photo (c) mjcorreia, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי mjcorreia
הזיהוי של guillermo_santos: Osmunda regalis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jairopatinolab

תאריך

מאי 16, 2024 10:54 לפנה"צ WEST
Woodwardia radicans - Photo (c) Rafael Medina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של guillermo_santos: Woodwardia radicans, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אברנית הנשר (Pteridium aquilinum)

מתצפת.ת

lorena_pardo

תאריך

מאי 16, 2024 02:48 אחה"צ CEST
אברנית הנשר - Photo (c) Ken Potter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ken Potter
הזיהוי של guillermo_santos: אברנית הנשר (Pteridium aquilinum)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

דנדנה רפואית (Asplenium ceterach)

מתצפת.ת

cristina_torres

תאריך

מאי 16, 2024 04:30 אחה"צ CEST
דנדנה רפואית - Photo (c) Sebastian J. Dunkl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sebastian J. Dunkl
הזיהוי של guillermo_santos: דנדנה רפואית (Asplenium ceterach)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אברנית הנשר (Pteridium aquilinum)

מתצפת.ת

anbega

תאריך

מאי 16, 2024 04:11 אחה"צ CEST
אברנית הנשר - Photo (c) Ken Potter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ken Potter
הזיהוי של guillermo_santos: אברנית הנשר (Pteridium aquilinum)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אספלנוֹן הגליל (Asplenium trichomanes)

מתצפת.ת

uxipinneiro

תאריך

מאי 16, 2024 10:50 לפנה"צ CEST
אספלנון הגליל - Photo (c) Giovanni Manfredi, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Giovanni Manfredi
הזיהוי של guillermo_santos: אספלנוֹן הגליל (Asplenium trichomanes)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אספלנוֹן הגליל (Asplenium trichomanes)

מתצפת.ת

cristina_torres

תאריך

מאי 16, 2024 02:03 אחה"צ CEST
אספלנון הגליל - Photo (c) Giovanni Manfredi, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Giovanni Manfredi
הזיהוי של guillermo_santos: אספלנוֹן הגליל (Asplenium trichomanes)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אספלניום הנקיקים (Asplenium ruta-muraria)

מתצפת.ת

cristina_torres

תאריך

מאי 16, 2024 04:05 אחה"צ CEST
אַסְפְּלֵנוֹן הַנְּקִיקִים - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis
הזיהוי של guillermo_santos: אספלניום הנקיקים (Asplenium ruta-muraria)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת.ת

srinivask18

תאריך

אפריל 27, 2024 04:31 אחה"צ IST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של guillermo_santos: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך אפריל 27, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

חיים (חיים)

מתצפת.ת

arthropsida

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

Tanzania (Google, OSM)
בעלי חיים - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Abhas Misraraj
הזיהוי של guillermo_santos: בעלי חיים (ממלכה Animalia)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

חיים (חיים)

מתצפת.ת

arthropsida

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

Tanzania (Google, OSM)
בעלי חיים - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Abhas Misraraj
הזיהוי של guillermo_santos: בעלי חיים (ממלכה Animalia)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

חיים (חיים)

מתצפת.ת

arthropsida

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

Tanzania (Google, OSM)
בעלי חיים - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Abhas Misraraj
הזיהוי של guillermo_santos: בעלי חיים (ממלכה Animalia)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

חיים (חיים)

מתצפת.ת

arthropsida

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

Tanzania (Google, OSM)
בעלי חיים - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Abhas Misraraj
הזיהוי של guillermo_santos: בעלי חיים (ממלכה Animalia)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת.ת

aydelinarosemena11c4

תאריך

דצמבר 10, 2023 09:14 אחה"צ EST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של guillermo_santos: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

חשפונית עדינה (Anogramma leptophylla)

מתצפת.ת

clarasmelongena

תאריך

פברואר 25, 2024 10:48 לפנה"צ CET
חשפונית עדינה - Photo (c) Богданович Светлана, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Богданович Светлана
הזיהוי של guillermo_santos: חשפונית עדינה (Anogramma leptophylla)
נוסף בתאריך אפריל 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אברנית הנשר (Pteridium aquilinum)

מתצפת.ת

clarasmelongena

תאריך

מרץ 29, 2024 12:33 אחה"צ CET
אברנית הנשר - Photo (c) Ken Potter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ken Potter
הזיהוי של guillermo_santos: אברנית הנשר (Pteridium aquilinum)
נוסף בתאריך אפריל 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

clarasmelongena

תאריך

מרץ 29, 2024 01:02 אחה"צ CET
Davallia canariensis - Photo (c) Vítor Jorge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Vítor Jorge
הזיהוי של guillermo_santos: Davallia canariensis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

clarasmelongena

תאריך

מרץ 31, 2024 06:57 אחה"צ CEST
Asplenium - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Stephen James McWilliam
הזיהוי של guillermo_santos: סוג Asplenium, שייך ל אספלניים (משפחה Aspleniaceae)
נוסף בתאריך אפריל 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arseniogonzalez-anapri

תאריך

אפריל 27, 2021 01:18 אחה"צ CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
Cynoglossum cheirifolium - Photo (c) Jaro Schacht, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jaro Schacht
הזיהוי של guillermo_santos: Cynoglossum cheirifolium, שייך ל לשון-כלב (סוג Cynoglossum)
נוסף בתאריך אפריל 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

summersunbees

תאריך

ספטמבר 18, 2023 02:56 אחה"צ WEST
Woodwardia radicans - Photo (c) Rafael Medina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של guillermo_santos: Woodwardia radicans, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leopolitanus

תאריך

פברואר 28, 2015 03:15 אחה"צ WET
Woodwardia radicans - Photo (c) Rafael Medina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של guillermo_santos: Woodwardia radicans, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך מרץ 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danplant

תאריך

מרץ 2024

מקום

פרטי
Woodwardia radicans - Photo (c) Rafael Medina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של guillermo_santos: Woodwardia radicans, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך מרץ 22, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

carla_anni

תאריך

יוני 19, 2023 02:06 אחה"צ CEST
ורוניקה - Photo (c) cpfeuillet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי cpfeuillet
הזיהוי של guillermo_santos: ורוניקה (סוג Veronica)
נוסף בתאריך פברואר 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

רב-רגליים (משפחה Polypodiaceae)

מתצפת.ת

irenelafuente

תאריך

יולי 29, 2023 04:38 אחה"צ -05
רב-רגליים - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של guillermo_santos: רב-רגליים (משפחה Polypodiaceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

חמציץ (סוג Oxalis)

מתצפת.ת

binita7

תאריך

פברואר 16, 2024 02:10 אחה"צ +0545
חמציץ - Photo (c) Marion Maclean, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marion Maclean
הזיהוי של guillermo_santos: חמציץ (סוג Oxalis)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

שרכרך הסלעים (Cosentinia vellea)

מתצפת.ת

dr_tugo

תאריך

פברואר 10, 2024 12:48 אחה"צ CET
שרכרך הסלעים - Photo (c) Christian Gilli, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christian Gilli
הזיהוי של guillermo_santos: שרכרך הסלעים (Cosentinia vellea)
נוסף בתאריך פברואר 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

giorad

תאריך

ינואר 22, 2024 11:50 לפנה"צ CET
Asplenium viride - Photo (c) Jacek Pietruszewski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Jacek Pietruszewski
הזיהוי של guillermo_santos: Asplenium viride, שייך ל אספלניים (משפחה Aspleniaceae)
נוסף בתאריך ינואר 22, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gretavalvonyte

תאריך

ינואר 15, 2024 04:30 אחה"צ WET
Woodwardia radicans - Photo (c) Rafael Medina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של guillermo_santos: Woodwardia radicans, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ינואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gretavalvonyte

תאריך

ינואר 15, 2024 04:30 אחה"צ WET
Woodwardia radicans - Photo (c) Rafael Medina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של guillermo_santos: Woodwardia radicans, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ינואר 18, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 1171