תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 09:36 AM CDT
Dromogomphus spinosus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של gpstewart: Dromogomphus spinosus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 09:45 AM CDT
Argia fumipennis - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
הזיהוי של gpstewart: Argia fumipennis, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 09:40 AM CDT
Celithemis fasciata - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של gpstewart: Celithemis fasciata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 09:44 AM CDT
Celithemis fasciata - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של gpstewart: Celithemis fasciata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 09:48 AM CDT
Tachopteryx thoreyi - Photo (c) Eric Haley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של gpstewart: Tachopteryx thoreyi, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 10:00 AM CDT
Stichopogon trifasciatus - Photo (c) Sean McCann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של gpstewart: Stichopogon trifasciatus, שייך ל טרפניים (זבוב טורף ) (משפחה Asilidae)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 10:41 AM CDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gpstewart: Erythemis simplicicollis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 10:41 AM CDT

תיאור

This obs is for the prey

Celithemis fasciata - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של gpstewart: Celithemis fasciata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 10:35 AM CDT
Stichopogon trifasciatus - Photo (c) Sean McCann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של gpstewart: Stichopogon trifasciatus, שייך ל טרפניים (זבוב טורף ) (משפחה Asilidae)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 10:45 AM CDT
Libellula flavida - Photo (c) Jim Lemon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jim Lemon
הזיהוי של gpstewart: Libellula flavida, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 10:57 AM CDT
Celithemis eponina - Photo (c) Ali and Brice, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Ali and Brice
הזיהוי של gpstewart: Celithemis eponina, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 10:47 AM CDT
Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של gpstewart: Libellula incesta, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 11:00 AM CDT
Libellula auripennis - Photo (c) Mike Ostrowski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של gpstewart: Libellula auripennis, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 08:30 AM CDT

תיאור

Gus Engeling WMA

Libellula flavida - Photo (c) Jim Lemon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jim Lemon
הזיהוי של gpstewart: Libellula flavida, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 08:55 AM CDT
Libellula flavida - Photo (c) Jim Lemon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jim Lemon
הזיהוי של gpstewart: Libellula flavida, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 09:01 AM CDT

תיאור

Gus Engeling WMA

Cicindela ocellata - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
הזיהוי של gpstewart: Cicindela ocellata, שייך ל גדיתיים (תת משפחה Cicindelinae)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 09:26 AM CDT

תיאור

With exuviae

Erythrodiplax minuscula - Photo (c) Dan Irizarry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של gpstewart: Erythrodiplax minuscula, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 09:27 AM CDT
Libellula luctuosa - Photo (c) John Wright, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של gpstewart: Libellula luctuosa, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 09:29 AM CDT
Enallagma doubledayi - Photo (c) Benjamin Schwartz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Benjamin Schwartz
הזיהוי של gpstewart: Enallagma doubledayi, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 23, 2022 09:13 AM CDT
Tachopteryx thoreyi - Photo (c) Eric Haley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של gpstewart: Tachopteryx thoreyi, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

manuel_ruedi

תאריך

יוני 17, 2022 06:18 PM MST
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
הזיהוי של gpstewart: Pachydiplax longipennis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 21 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanvrodriguez

תאריך

יוני 18, 2022 10:33 AM CDT

מקום

Mission, TX, US (Google, OSM)
Anax concolor - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של gpstewart: Anax concolor, שייך ל סירן (סוג Anax)
הוסף בתאריך 19 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 5, 2022 09:51 AM CDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
הזיהוי של gpstewart: Pachydiplax longipennis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 5, 2022 09:51 AM CDT
Anax longipes - Photo (c) Eric Isley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Eric Isley
הזיהוי של gpstewart: Anax longipes, שייך ל סירן (סוג Anax)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 5, 2022 09:22 AM CDT

תיאור

Platt Ln

Stylurus plagiatus - Photo (c) Brad Moon, כל הזכויות שמורות, uploaded by Brad Moon
הזיהוי של gpstewart: Stylurus plagiatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 5, 2022 09:04 AM CDT

תיאור

Platt Ln

Erpetogomphus designatus - Photo (c) TexasEagle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gpstewart: Erpetogomphus designatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 12, 2022 10:20 AM CDT
ארנב כותנה מזרחי - Photo (c) Pedro Peloso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
הזיהוי של gpstewart: ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 12, 2022 10:49 AM CDT
Aspidoscelis gularis - Photo (c) Michael Price, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Price
הזיהוי של gpstewart: Aspidoscelis gularis, שייך ל טגואיים (משפחה Teiidae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 12, 2022 11:01 AM CDT
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של gpstewart: Caracara plancus, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

יוני 12, 2022 03:03 PM CDT
Sternula antillarum - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של gpstewart: Sternula antillarum, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 8297