תמונות/קולות

מתצפת.ת

mothmaniac

תאריך

יולי 6, 2024 08:30 לפנה"צ MDT
Monopis spilotella - Photo (c) Michael King, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael King
הזיהוי של gpohl: Monopis spilotella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rmchubaty

תאריך

יולי 2024
Raphia frater - Photo (c) David Kaposi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Kaposi
הזיהוי של gpohl: Raphia frater, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 10, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rsealy

תאריך

יוני 9, 2024 08:50 אחה"צ MST
Cydia - Photo (c) Linné's Nightmare, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Linné's Nightmare
הזיהוי של gpohl: סוג Cydia, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthias22

תאריך

יוני 2, 2024 11:03 אחה"צ MDT

תיאור

At blacklight

Syndemis afflictana - Photo (c) Eric Knopf, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eric Knopf
הזיהוי של gpohl: Syndemis afflictana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthias22

תאריך

יוני 23, 2024 01:28 לפנה"צ MDT

תיאור

At blacklight

Pseudeustrotia carneola - Photo (c) Diane P. Brooks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Diane P. Brooks
הזיהוי של gpohl: Pseudeustrotia carneola, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthias22

תאריך

יוני 23, 2024 12:08 לפנה"צ MDT

תיאור

At blacklight

Raphia frater - Photo (c) David Kaposi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Kaposi
הזיהוי של gpohl: Raphia frater, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthias22

תאריך

יוני 23, 2024 12:14 לפנה"צ MDT

תיאור

At blacklight

Raphia frater - Photo (c) David Kaposi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Kaposi
הזיהוי של gpohl: Raphia frater, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthias22

תאריך

יוני 23, 2024 01:16 לפנה"צ MDT

תיאור

At blacklight

Raphia frater - Photo (c) David Kaposi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Kaposi
הזיהוי של gpohl: Raphia frater, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthias22

תאריך

יוני 23, 2024 11:31 אחה"צ MDT

תיאור

At blacklight

Lacinipolia lorea - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של gpohl: Lacinipolia lorea, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthias22

תאריך

יוני 23, 2024 11:35 אחה"צ MDT

תיאור

At blacklight

Euclidia cuspidea - Photo (c) Fyn Kynd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Fyn Kynd
הזיהוי של gpohl: Euclidia cuspidea, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mothmaniac

תאריך

יולי 6, 2024 06:25 אחה"צ MDT
Brymblia quadrimaculella - Photo (c) Jim Vargo at Moth Photographers Group, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של gpohl: Brymblia quadrimaculella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthias22

תאריך

יוני 22, 2024 11:05 אחה"צ MDT

תיאור

At blacklight

Hystrichophora stygiana - Photo (c) Jim Vargo at Moth Photographers Group, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של gpohl: Hystrichophora stygiana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brguinn

תאריך

יוני 29, 2024 11:47 אחה"צ CDT
Cabera variolaria - Photo (c) Erika Mitchell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Erika Mitchell
הזיהוי של gpohl: Cabera variolaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael_butler

תאריך

יולי 4, 2024 11:13 לפנה"צ EDT

תיאור

Tentative ID.

Choristoneura parallela - Photo (c) Mark Etheridge, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של gpohl: Choristoneura parallela, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael_butler

תאריך

יולי 3, 2024 02:59 אחה"צ EDT
Choristoneura fumiferana - Photo (c) Stuart Tingley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stuart Tingley
הזיהוי של gpohl: Choristoneura fumiferana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael_butler

תאריך

יולי 3, 2024 02:20 אחה"צ EDT
Choristoneura fumiferana - Photo (c) Stuart Tingley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stuart Tingley
הזיהוי של gpohl: Choristoneura fumiferana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael_butler

תאריך

יולי 3, 2024 03:30 אחה"צ EDT
Acleris albicomana - Photo (c) Thomas Barbin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Thomas Barbin
הזיהוי של gpohl: Acleris albicomana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael_butler

תאריך

יולי 3, 2024 03:29 אחה"צ EDT
Archips packardiana - Photo (c) Fyn Kynd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Fyn Kynd
הזיהוי של gpohl: Archips packardiana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael_butler

תאריך

יולי 3, 2024 03:22 אחה"צ EDT
Aethes rutilana - Photo (c) nolieschneider, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי nolieschneider
הזיהוי של gpohl: Aethes rutilana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mlarrivee

תאריך

יולי 3, 2024 11:02 אחה"צ EDT
Saperda calcarata - Photo (c) Karl Kroeker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Karl Kroeker
הזיהוי של gpohl: Saperda calcarata, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mlarrivee

תאריך

יולי 3, 2024 11:28 אחה"צ EDT
Limnaecia phragmitella - Photo (c) hullyjr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gpohl: Limnaecia phragmitella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brucebennett

תאריך

יולי 3, 2024 02:07 אחה"צ MST

תיאור

Commonly seen on the raspberries

Spargania luctuata - Photo (c) Louis Imbeau, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Louis Imbeau
הזיהוי של gpohl: Spargania luctuata, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mlarrivee

תאריך

יולי 3, 2024 09:54 אחה"צ EDT
Gelechiinae - Photo (c) Timothy Reichard, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Timothy Reichard
הזיהוי של gpohl: תת משפחה Gelechiinae, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

t-ssly

תאריך

יולי 2, 2024 04:25 אחה"צ MDT
Probole - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של gpohl: סוג Probole, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

one72guy

תאריך

יולי 3, 2024 06:00 לפנה"צ CST

תיאור

Found in the morning inside my light trap.

Parastichtis suspecta - Photo (c) Nikolai Vladimirov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nikolai Vladimirov
הזיהוי של gpohl: Parastichtis suspecta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

one72guy

תאריך

יולי 3, 2024 06:00 לפנה"צ CST

תיאור

Found in the morning inside my light trap.

Clepsis clemensiana - Photo (c) Michael King, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael King
הזיהוי של gpohl: Clepsis clemensiana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mothmaniac

תאריך

יוני 13, 2023 07:38 לפנה"צ MDT
Toripalpus trabalis - Photo (c) BJ Stacey, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של gpohl: Toripalpus trabalis, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthias22

תאריך

יוני 22, 2024 11:36 אחה"צ MDT

תיאור

Catastia actualis - Photo (c) Van Truan, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Van Truan
הזיהוי של gpohl: Catastia actualis, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך יולי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mothmaniac

תאריך

יוני 30, 2024 09:42 אחה"צ MDT
Pelochrista scintillana - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Chrissy McClarren and Andy Reago
הזיהוי של gpohl: Pelochrista scintillana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mothmaniac

תאריך

יוני 30, 2024 09:36 אחה"צ MDT
Mimoschinia rufofascialis - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של gpohl: Mimoschinia rufofascialis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 1, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 6029