תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 29, 2022 09:16 AM SAST
חלבלוב החוף - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, uploaded by Jay L. Keller
הזיהוי של glynnalard: חלבלוב החוף (Euphorbia terracina)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 29, 2022 09:25 AM SAST
Athanasia crithmifolia - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
הזיהוי של glynnalard: Athanasia crithmifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

שיבולת-שועל מתפרקת (Avena barbata)

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 29, 2022 09:27 AM SAST
שיבולת-שועל מתפרקת - Photo (c) Takver, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של glynnalard: שיבולת-שועל מתפרקת (Avena barbata)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 29, 2022 09:28 AM SAST
Metalasia densa - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
הזיהוי של glynnalard: Metalasia densa, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 29, 2022 09:31 AM SAST
Searsia lucida - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
הזיהוי של glynnalard: Searsia lucida, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 29, 2022 09:36 AM SAST
Lycium afrum - Photo (c) Henry de Lange, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Henry de Lange
הזיהוי של glynnalard: Lycium afrum, שייך ל אטד (סוג Lycium)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 29, 2022 09:39 AM SAST
Staberoha - Photo (c) Dave U, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Dave U
הזיהוי של glynnalard: סוג Staberoha, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 29, 2022 11:01 AM SAST
Micranthus - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Rolf Theodor Borlinghaus
הזיהוי של glynnalard: סוג Micranthus, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 29, 2022 09:14 AM SAST

תגיות

Hypochaeris radicata - Photo (c) catchang, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by catchang
הזיהוי של glynnalard: Hypochaeris radicata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 29, 2022 11:46 AM SAST
Cotula turbinata - Photo (c) zenobia88, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של glynnalard: Cotula turbinata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 29, 2022 12:13 PM SAST
Passerina corymbosa - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
הזיהוי של glynnalard: Passerina corymbosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 29, 2022 12:24 PM SAST
Aspalathus lotoides - Photo (c) Ismail Ebrahim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Ismail Ebrahim
הזיהוי של glynnalard: Aspalathus lotoides, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 02:58 PM SAST
Cliffortia hirta - Photo (c) Gigi Laidler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
הזיהוי של glynnalard: Cliffortia hirta, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 03:04 PM SAST
Senecio burchellii - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
הזיהוי של glynnalard: Senecio burchellii, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אורן החוף (Pinus pinaster)

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 03:11 PM SAST
אורן החוף - Photo (c) Hans-Jürgen Becker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glynnalard: אורן החוף (Pinus pinaster)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

תורמוס צר עלים (Lupinus angustifolius)

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 03:16 PM SAST
תורמוס צר עלים - Photo (c) mjcorreia, כל הזכויות שמורות, uploaded by mjcorreia
הזיהוי של glynnalard: תורמוס צר עלים (Lupinus angustifolius)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 03:21 PM SAST
Senecio burchellii - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
הזיהוי של glynnalard: Senecio burchellii, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 03:30 PM SAST
Thesium - Photo (c) Ian Boyd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של glynnalard: סוג Thesium, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

זית (סוג Olea)

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 03:33 PM SAST
זית - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glynnalard: זית (סוג Olea)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 03:53 PM SAST
Cheilomenes lunata - Photo (c) Chrissie Fourie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Chrissie Fourie
הזיהוי של glynnalard: Cheilomenes lunata, שייך ל מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 03:59 PM SAST
Senecio pterophorus - Photo (c) Nigel Forshaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
הזיהוי של glynnalard: Senecio pterophorus, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 04:01 PM SAST
Moraea ramosissima - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by magriet b
הזיהוי של glynnalard: Moraea ramosissima, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 04:08 PM SAST
Moraea lewisiae - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
הזיהוי של glynnalard: Moraea lewisiae, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 04:13 PM SAST
Heliophila africana - Photo (c) Glynn Alard, כל הזכויות שמורות, uploaded by Glynn Alard
הזיהוי של glynnalard: Heliophila africana, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

דגניים (משפחה Poaceae)

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 04:16 PM SAST
דגניים - Photo (c) Konstantin Romanov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
הזיהוי של glynnalard: דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 04:19 PM SAST
Aspalathus spinosa - Photo (c) frankgaude, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by frankgaude
הזיהוי של glynnalard: Aspalathus spinosa, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 04:26 PM SAST
Disa bracteata - Photo (c) Kevin Thiele, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של glynnalard: Disa bracteata, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 04:29 PM SAST
Moraea lewisiae - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
הזיהוי של glynnalard: Moraea lewisiae, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 04:31 PM SAST
Hermannia hyssopifolia - Photo (c) Chris Whitehouse, כל הזכויות שמורות, uploaded by Chris Whitehouse
הזיהוי של glynnalard: Hermannia hyssopifolia, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hof59

תאריך

אוקטובר 31, 2022 04:34 PM SAST
Hermannia multiflora - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
הזיהוי של glynnalard: Hermannia multiflora, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 203