תמונות/קולות

מתצפת/ת

jaykeller

תאריך

אוגוסט 21, 2014 11:30 PM PDT
Jundlandia lemniscata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
הזיהוי של glmory: Jundlandia lemniscata, שייך ל גדיתיים (תת משפחה Cicindelinae)
נוסף בתאריך 31 אוגוסט, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

finatic

תאריך

אוגוסט 21, 2014 11:16 PM PDT
Jundlandia lemniscata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
הזיהוי של glmory: Jundlandia lemniscata, שייך ל גדיתיים (תת משפחה Cicindelinae)
נוסף בתאריך 31 אוגוסט, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jon_sullivan

תאריך

יוני 4, 2015 11:04 AM NZST

תיאור

Powdery mildew on Senecio vulgaris, perhaps Golovinomyces cichoracearum var. fischeri.

תגיות

Helotiales - Photo (c) Joe Walewski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
הזיהוי של glmory: סדרה Helotiales, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silversea_starsong

תאריך

ינואר 11, 2016 10:21 AM PST
Cyperus alternifolius flabelliformis - Photo (c) fotis-samaritakis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
הזיהוי של glmory: Cyperus alternifolius ssp. flabelliformis, שייך ל גומא תרבותי (Cyperus alternifolius)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

מאי 25, 2014 06:41 AM EDT

מקום

komodo, id (Google, OSM)
Cheilodipterus isostigma - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Cheilodipterus isostigma, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 12 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

מאי 27, 2014 08:35 PM EDT
Cheilodipterus isostigma - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Cheilodipterus isostigma, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 12 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

נובמבר 24, 2014 10:59 AM EST
Cheilodipterus isostigma - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Cheilodipterus isostigma, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 12 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

אפריל 22, 2013 05:39 PM EDT

תיאור

Lower fish

Cheilodipterus isostigma - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Cheilodipterus isostigma, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 12 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

נובמבר 18, 2014 05:59 PM EST
Cheilodipterus isostigma - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Cheilodipterus isostigma, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 12 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

מאי 19, 2014 12:21 AM EDT
Cheilodipterus isostigma - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Cheilodipterus isostigma, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 12 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

פברואר 28, 2006 02:44 PM EST

מקום

Fiji (Google, OSM)
Cheilodipterus isostigma - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Cheilodipterus isostigma, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 12 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

מאי 19, 2014 06:12 AM EDT
Cheilodipterus isostigma - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Cheilodipterus isostigma, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 12 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

אוקטובר 7, 2013 02:33 PM EDT

מקום

Bua, Fiji (Google, OSM)
Stonogobiops xanthorhinicus - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Stonogobiops xanthorhinicus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

נובמבר 23, 2014 08:07 AM EST
Stonogobiops xanthorhinicus - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Stonogobiops xanthorhinicus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

אוקטובר 7, 2010 04:05 PM EDT

מקום

Lomaiviti, Fiji (Google, OSM)
Stonogobiops xanthorhinicus - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Stonogobiops xanthorhinicus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

מרץ 9, 2012 07:30 AM EST

מקום

Lomaiviti, Fiji (Google, OSM)
Stonogobiops xanthorhinicus - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Stonogobiops xanthorhinicus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

אוקטובר 7, 2013 10:53 AM EDT

מקום

Bua, Fiji (Google, OSM)
Stonogobiops xanthorhinicus - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Stonogobiops xanthorhinicus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

אוקטובר 5, 2010 10:47 AM EDT

מקום

Fiji (Google, OSM)
Stonogobiops xanthorhinicus - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Stonogobiops xanthorhinicus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

נובמבר 24, 2014 08:43 AM EST
Stonogobiops xanthorhinicus - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של glmory: Stonogobiops xanthorhinicus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

garrettbaldwin

תאריך

אפריל 18, 2017 07:26 PM PDT
Aloysia citrodora - Photo (c) M a n u e l, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של glmory: Aloysia citrodora, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 20 אפריל, 2022
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

geomaira

תאריך

אוגוסט 22, 2012 12:46 PM EDT
Platyrrhini - Photo (c) Laura C. Correa Blain, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Laura C. Correa Blain
הזיהוי של glmory: תת-תת-סדרה Platyrrhini, שייך ל פרימטים (סדרה Primates)
נוסף בתאריך 26 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

נובמבר 24, 2014 11:28 AM EST
Centropyge multifasciata - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
הזיהוי של glmory: Centropyge multifasciata, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 21 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

נובמבר 19, 2014 08:30 AM EST
Centropyge multifasciata - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
הזיהוי של glmory: Centropyge multifasciata, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 21 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

יוני 11, 2008

מקום

Wakatobi (Google, OSM)
Centropyge multifasciata - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
הזיהוי של glmory: Centropyge multifasciata, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 21 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

אפריל 23, 2013 01:31 PM EDT
Centropyge multifasciata - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
הזיהוי של glmory: Centropyge multifasciata, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 21 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

אפריל 24, 2013 10:07 AM EDT
Centropyge multifasciata - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
הזיהוי של glmory: Centropyge multifasciata, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 21 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

פברואר 18, 2014 11:04 AM EST
Centropyge multifasciata - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
הזיהוי של glmory: Centropyge multifasciata, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 21 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maractwin

תאריך

מאי 27, 2014 08:28 PM EDT
Centropyge multifasciata - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
הזיהוי של glmory: Centropyge multifasciata, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 21 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kueda

תאריך

יוני 23, 2008 03:43 PM PDT

תיאור

There was a sort of magical moment during our second dive when a school of señoritas passed above us through the kelp. Also, this is what the water looked like, ~ 20 ft of vis.

Halichoeres californicus - Photo (c) Jonathan Lavan, underpressurephotog.com, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jonathan Lavan, underpressurephotog.com
הזיהוי של glmory: Halichoeres californicus, שייך ל שפתניים (משפחה Labridae)
נוסף בתאריך 16 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aldozj

תאריך

דצמבר 13, 2014

מקום

islas marietas (Google, OSM)

תיאור

Alimentándose de algas en el fondo rocoso

Prionurus laticlavius - Photo (c) msr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by msr
הזיהוי של glmory: Prionurus laticlavius, שייך ל בתרניים (משפחה Acanthuridae)
נוסף בתאריך 16 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

סטטיסטיקות

 • 111950