תמונות/קולות

מתצפת.ת

bertharris

תאריך

מאי 27, 2023 08:56 לפנה"צ EDT
Echthodopa - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jonathan (JC) Carpenter
הזיהוי של giffbeaton: סוג Echthodopa, שייך ל טרפניים (זבוב טורף ) (משפחה Asilidae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danioutside

תאריך

מאי 27, 2019 11:21 לפנה"צ EDT
Maevia expansa - Photo (c) bonesbugsandharmony, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של giffbeaton: Maevia expansa, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greatpurpleheron

תאריך

אפריל 2023

מקום

Georgia, US (Google, OSM)
Maevia expansa - Photo (c) bonesbugsandharmony, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של giffbeaton: Maevia expansa, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

skitterbug

תאריך

יוני 1, 2018

מקום

Canton, GA, USA (Google, OSM)
Maevia expansa - Photo (c) bonesbugsandharmony, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של giffbeaton: Maevia expansa, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heatherlarkin

תאריך

מאי 21, 2023 10:04 לפנה"צ EDT

מקום

Athens, GA, USA (Google, OSM)
Maevia expansa - Photo (c) bonesbugsandharmony, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של giffbeaton: Maevia expansa, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heatherlarkin

תאריך

מאי 21, 2023 10:00 לפנה"צ EDT

מקום

Athens, GA, USA (Google, OSM)
Maevia expansa - Photo (c) bonesbugsandharmony, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של giffbeaton: Maevia expansa, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

diego_h

תאריך

מאי 21, 2023 10:04 לפנה"צ EDT

מקום

Athens, GA, USA (Google, OSM)
Maevia expansa - Photo (c) bonesbugsandharmony, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של giffbeaton: Maevia expansa, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

diego_h

תאריך

מאי 21, 2023 10:02 לפנה"צ EDT

מקום

Athens, GA, USA (Google, OSM)
Maevia expansa - Photo (c) bonesbugsandharmony, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של giffbeaton: Maevia expansa, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

corrnado

תאריך

מאי 14, 2023 01:55 אחה"צ EDT
Castianeira longipalpa - Photo (c) David Hill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של giffbeaton: Castianeira longipalpa, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kathythompson79

תאריך

מאי 24, 2023 03:46 אחה"צ EDT
Platycryptus undatus - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של giffbeaton: Platycryptus undatus, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shelbyseay2000

תאריך

מאי 22, 2023 01:51 אחה"צ EDT

מקום

Villa Rica (Google, OSM)
Anasaitis canosa - Photo (c) Robby Deans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robby Deans
הזיהוי של giffbeaton: Anasaitis canosa, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botanylicious

תאריך

מאי 14, 2023 03:57 אחה"צ EDT

תיאור

Probably did not need all of these photos.

Laphria flavicollis - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של giffbeaton: Laphria flavicollis, שייך ל טרפניים (זבוב טורף ) (משפחה Asilidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laurenlong27

תאריך

מאי 17, 2023 07:08 אחה"צ EDT

תיאור

Species of robber fly (Family Asilidae)
Mating pair

Laphystia litoralis - Photo (c) James Shelton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי James Shelton
הזיהוי של giffbeaton: Laphystia litoralis, שייך ל טרפניים (זבוב טורף ) (משפחה Asilidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

okinney

תאריך

מאי 19, 2023 04:25 אחה"צ EDT

מקום

Rome (Google, OSM)
Eudioctria - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של giffbeaton: סוג Eudioctria, שייך ל טרפניים (זבוב טורף ) (משפחה Asilidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

diego_h

תאריך

מאי 21, 2023 11:03 לפנה"צ EDT

מקום

Athens, GA, USA (Google, OSM)
Laphria grossa - Photo (c) Patrick Coin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של giffbeaton: Laphria grossa, שייך ל טרפניים (זבוב טורף ) (משפחה Asilidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aliashraf

תאריך

מאי 23, 2023 09:46 לפנה"צ EDT
Argia fumipennis - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של giffbeaton: Argia fumipennis, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

howlin_jay

תאריך

מאי 24, 2023 09:58 לפנה"צ EDT
Tramea lacerata - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של giffbeaton: Tramea lacerata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arabella18

תאריך

מאי 24, 2023 11:19 לפנה"צ EDT

תיאור

I'm not sure if the species is correct, but I saw this guy molting its nymph phase exoskeleton.

Libellula vibrans - Photo (c) Seth Wollney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של giffbeaton: Libellula vibrans, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dyork97

תאריך

מאי 24, 2023 02:11 אחה"צ EDT
Lestes rectangularis - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של giffbeaton: Lestes rectangularis, שייך ל שביבית (סוג Lestes)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_blue_spade

תאריך

מאי 21, 2023 12:54 אחה"צ EDT
Hentzia palmarum - Photo (c) Buddy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Buddy
הזיהוי של giffbeaton: Hentzia palmarum, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heatherlarkin

תאריך

מאי 21, 2023 10:00 לפנה"צ EDT

מקום

Athens, GA, USA (Google, OSM)
Maevia - Photo (c) Tom Preney, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tom Preney
הזיהוי של giffbeaton: סוג Maevia, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

momsavang

תאריך

מאי 2023

מקום

Georgia, US (Google, OSM)

תיאור

Small black and tan spider with a thick abdomen

Naphrys pulex - Photo (c) Norm Townsend, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של giffbeaton: Naphrys pulex, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

momsavang

תאריך

מאי 2023

מקום

Georgia, US (Google, OSM)

תיאור

Green spider with a white spot on the head that also has red dots. Just smaller than a dime in circumference.

Lyssomanes viridis - Photo (c) Rick McNelly, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rick McNelly
הזיהוי של giffbeaton: Lyssomanes viridis, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

diego_h

תאריך

מאי 21, 2023 08:56 לפנה"צ EDT

מקום

Athens, GA, USA (Google, OSM)
Tutelina - Photo (c) David Hill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של giffbeaton: סוג Tutelina, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jp_touchette

תאריך

מאי 2023

מקום

Georgia, US (Google, OSM)
Colonus sylvanus - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cheryl Harleston López Espino
הזיהוי של giffbeaton: Colonus sylvanus, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joshuadobbs99

תאריך

מאי 21, 2023 11:30 לפנה"צ EDT
Maevia - Photo (c) Tom Preney, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tom Preney
הזיהוי של giffbeaton: סוג Maevia, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kiviniitty

תאריך

מאי 23, 2023 11:50 לפנה"צ EDT
Anasaitis canosa - Photo (c) Robby Deans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robby Deans
הזיהוי של giffbeaton: Anasaitis canosa, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brisacalvillo

תאריך

מאי 24, 2023 09:29 לפנה"צ EDT
Habronattus orbus - Photo (c) Giff Beaton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Giff Beaton
הזיהוי של giffbeaton: Habronattus orbus, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aliashraf

תאריך

מאי 24, 2023 12:16 אחה"צ EDT
Hentzia - Photo (c) Tibor Nagy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של giffbeaton: סוג Hentzia, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kenkneidel

תאריך

מאי 16, 2023 12:30 אחה"צ EDT

תיאור

(released unharmed)

Peckhamia americana - Photo (c) Tiziano Hurni-Cranston, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tiziano Hurni-Cranston
הזיהוי של giffbeaton: Peckhamia americana, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך מאי 23, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 3899