תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 17, 2020 12:14 אחה"צ EST
Holocentrus rufus - Photo (c) Nicolas Lagière, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nicolas Lagière
הזיהוי של gabrielacuevas: Holocentrus rufus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 17, 2020 12:23 אחה"צ EST
Mycetophyllia lamarckiana - Photo (c) FWC Fish and Wildlife Research Institute, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של gabrielacuevas: Mycetophyllia lamarckiana, שייך ל צורבים (פילום Cnidaria)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 18, 2020 11:00 לפנה"צ EST
Stenopus hispidus - Photo (c) Amritha Lawrence, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Amritha Lawrence
הזיהוי של gabrielacuevas: Stenopus hispidus, שייך ל מעשירי רגל (סדרה Decapoda)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 2020
Gnatholepis thompsoni - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של gabrielacuevas: Gnatholepis thompsoni, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 18, 2020 01:11 אחה"צ EST
Mycetophyllia - Photo (c) jome jome, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של gabrielacuevas: סוג Mycetophyllia, שייך ל צורבים (פילום Cnidaria)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 19, 2020 09:25 לפנה"צ EST
Epinephelus guttatus - Photo (c) Callie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Callie
הזיהוי של gabrielacuevas: Epinephelus guttatus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 19, 2020 09:43 לפנה"צ EST
Bispira brunnea - Photo (c) Scott H. Sexton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Scott H. Sexton
הזיהוי של gabrielacuevas: Bispira brunnea, שייך ל תולעים טבעתיות (פילום Annelida)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 20, 2020 01:45 אחה"צ EST
Elacatinus evelynae - Photo (c) Tim Cameron, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tim Cameron
הזיהוי של gabrielacuevas: Elacatinus evelynae, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 20, 2020 02:09 אחה"צ EST
Gorgonia ventalina - Photo (c) terence zahner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי terence zahner
הזיהוי של gabrielacuevas: Gorgonia ventalina, שייך ל צורבים (פילום Cnidaria)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 20, 2020 05:10 אחה"צ EST
Acropora palmata - Photo (c) Sarita Claudia Frontana Uribe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sarita Claudia Frontana Uribe
הזיהוי של gabrielacuevas: Acropora palmata, שייך ל צורבים (פילום Cnidaria)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 21, 2020 11:31 לפנה"צ EST
Setophaga dominica - Photo (c) Rafael Rodríguez Brito, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rafael Rodríguez Brito
הזיהוי של gabrielacuevas: Setophaga dominica, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 24, 2022 08:35 אחה"צ EST
Coenobita clypeatus - Photo (c) ivanparr, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי ivanparr
הזיהוי של gabrielacuevas: Coenobita clypeatus, שייך ל סרטן נזיר (משפחת על Paguroidea)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 24, 2022 08:36 אחה"צ EST
Ptecticus - Photo (c) Patrick Coin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gabrielacuevas: סוג Ptecticus, שייך ל אסטרטיוניים (משפחה Stratiomyidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 25, 2022 02:42 אחה"צ EST
Taeniopoda obscura - Photo (c) Pedro D. Yuit Mex, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro D. Yuit Mex
הזיהוי של gabrielacuevas: Taeniopoda obscura, שייך ל חגבאים (סדרה Orthoptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 25, 2022 02:43 אחה"צ EST
Spathoglottis plicata - Photo (c) CheongWeei Gan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי CheongWeei Gan
הזיהוי של gabrielacuevas: Spathoglottis plicata, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aela

תאריך

ספטמבר 25, 2022 02:50 אחה"צ EST
Annona muricata - Photo (c) Arturo Arenas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Arturo Arenas
הזיהוי של gabrielacuevas: Annona muricata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

liztamayo

תאריך

אוקטובר 15, 2021 10:33 לפנה"צ -05

מקום

חסר מיקום
Porites - Photo (c) Marlin Lee Ling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marlin Lee Ling
הזיהוי של gabrielacuevas: סוג Porites, שייך ל צורבים (פילום Cnidaria)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

liztamayo

תאריך

אוקטובר 15, 2021 10:33 לפנה"צ -05

מקום

חסר מיקום
Porites - Photo (c) Marlin Lee Ling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marlin Lee Ling
הזיהוי של gabrielacuevas: סוג Porites, שייך ל צורבים (פילום Cnidaria)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isis90

תאריך

ספטמבר 6, 2022
Astropecten irregularis - Photo (c) Frédéric ANDRE, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Frédéric ANDRE
הזיהוי של gabrielacuevas: Astropecten irregularis, שייך ל כוכבי ים (מחלקה Asteroidea)
נוסף בתאריך ספטמבר 6, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isis90

תאריך

אפריל 16, 2020

מקום

México (Google, OSM)
Calcinus californiensis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של gabrielacuevas: Calcinus californiensis, שייך ל סרטן נזיר (משפחת על Paguroidea)
נוסף בתאריך ספטמבר 6, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isis90

תאריך

אוגוסט 22, 2020
Hyporthodus - Photo (c) FAO, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gabrielacuevas: סוג Hyporthodus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 6, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isis90

תאריך

מרץ 11, 2011
Aurelia - Photo (c) Pamela Arnold, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pamela Arnold
הזיהוי של gabrielacuevas: סוג Aurelia, שייך ל מדוזות-סוכך (מחלקה Scyphozoa)
נוסף בתאריך ספטמבר 6, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alejandrocuevas

תאריך

יולי 28, 2011 05:09 אחה"צ CDT

תיאור

vuelan en grupo de 3-5 todas las mañanas

Leucolia viridifrons - Photo (c) Luis Guillermo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Luis Guillermo
הזיהוי של gabrielacuevas: Leucolia viridifrons, שייך ל תחמסאים (סדרה Caprimulgiformes)
נוסף בתאריך מרץ 24, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

misael33

תאריך

מאי 28, 2021 07:56 אחה"צ PDT
Pyrosoma - Photo (c) Mike Carr, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mike Carr
הזיהוי של gabrielacuevas: סוג Pyrosoma, שייך ל מיתרני זנב (תת-מערכה Tunicata)
נוסף בתאריך מאי 29, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

ארנביים (משפחה Leporidae)

מתצפת.ת

alejandrocuevas

תאריך

מרץ 25, 2019 09:25 לפנה"צ CST
ארנביים - Photo (c) Cameron Hartley, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Cameron Hartley
הזיהוי של gabrielacuevas: ארנביים (משפחה Leporidae)
נוסף בתאריך פברואר 22, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alejandrocuevas

תאריך

ינואר 6, 2021 03:39 אחה"צ CST
Trochilidae - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של gabrielacuevas: משפחה Trochilidae, שייך ל תחמסאים (סדרה Caprimulgiformes)
נוסף בתאריך פברואר 4, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

קרפדיים (משפחה Bufonidae)

מתצפת.ת

alejandrocuevas

תאריך

מאי 31, 2019 11:47 לפנה"צ CDT

תיאור

Rana entre la ojarasca

קרפדיים - Photo (c) Courtney Hundermark, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Courtney Hundermark
הזיהוי של gabrielacuevas: קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך נובמבר 11, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alejandrocuevas

תאריך

פברואר 19, 2019 12:40 אחה"צ CST
Melastomataceae - Photo (c) Oscar Marín, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Oscar Marín
הזיהוי של gabrielacuevas: משפחה Melastomataceae, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 13, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alejandrocuevas

תאריך

אוקטובר 6, 2016 08:54 לפנה"צ CDT
Ipomoea silvicola - Photo (c) Eduardo Ruiz-Sanchez, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Eduardo Ruiz-Sanchez
הזיהוי של gabrielacuevas: Ipomoea silvicola, שייך ל לפופית (סוג Ipomoea)
נוסף בתאריך אוגוסט 13, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cotonpinto

תאריך

אפריל 4, 2010

תיאור

Almeja chocolate (Megapitaria squalida) en las costas de la isla Coronados en el Parque Nacional Bahía de Loreto, Baja California Sur.

Megapitaria aurantiaca - Photo (c) Cristian M. Galván Villa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cristian M. Galván Villa
הזיהוי של gabrielacuevas: Megapitaria aurantiaca, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך אפריל 1, 2020
תומך

סטטיסטיקות

 • 76