תמונות/קולות

מתצפת.ת

varechi

תאריך

מאי 17, 2024 12:55 אחה"צ CEST
Discoglossus galganoi - Photo (c) ruimvs, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי ruimvs
הזיהוי של franciscodocampo: Discoglossus galganoi, שייך ל עגולשוניים (משפחה Alytidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

varechi

תאריך

מאי 17, 2024 08:22 לפנה"צ CEST
Rana temporaria parvipalmata - Photo (c) Marcos Braña Vilar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marcos Braña Vilar
הזיהוי של franciscodocampo: Rana temporaria ssp. parvipalmata, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אדמונית אירופית (Pyrrhula pyrrhula)

מתצפת.ת

varechi

תאריך

מאי 17, 2024 08:36 לפנה"צ CEST
אדמונית אירופית - Photo (c) Дмитрий Осипов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Дмитрий Осипов
הזיהוי של franciscodocampo: אדמונית אירופית (Pyrrhula pyrrhula)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

חנקן אדום גב (Lanius collurio)

מתצפת.ת

varechi

תאריך

מאי 17, 2024 09:28 לפנה"צ CEST
חנקן אדום גב - Photo (c) Radovan Václav, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של franciscodocampo: חנקן אדום גב (Lanius collurio)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

חנקן אדום גב (Lanius collurio)

מתצפת.ת

varechi

תאריך

מאי 17, 2024 09:42 לפנה"צ CEST
חנקן אדום גב - Photo (c) Radovan Václav, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של franciscodocampo: חנקן אדום גב (Lanius collurio)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ברכיה (Anas platyrhynchos)

מתצפת.ת

varechi

תאריך

מאי 17, 2024 09:45 לפנה"צ CEST
ברכיה - Photo (c) אנונימי, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של franciscodocampo: ברכיה (Anas platyrhynchos)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

חנקן אדום גב (Lanius collurio)

מתצפת.ת

varechi

תאריך

מאי 17, 2024 09:57 לפנה"צ CEST
חנקן אדום גב - Photo (c) Radovan Václav, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של franciscodocampo: חנקן אדום גב (Lanius collurio)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

חנקן אדום גב (Lanius collurio)

מתצפת.ת

varechi

תאריך

מאי 17, 2024 10:18 לפנה"צ CEST
חנקן אדום גב - Photo (c) Radovan Václav, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של franciscodocampo: חנקן אדום גב (Lanius collurio)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

קיכלי רונן (Turdus philomelos)

מתצפת.ת

escorna_boy

תאריך

מאי 24, 2024 12:00 אחה"צ CEST
קיכלי רונן - Photo (c) Ximo Galarza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של franciscodocampo: קיכלי רונן (Turdus philomelos)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

שלצדף החוף (Haematopus ostralegus)

תאריך

מאי 22, 2024 12:41 אחה"צ CEST
שלצדף החוף - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של franciscodocampo: שלצדף החוף (Haematopus ostralegus)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

angelado

תאריך

מאי 24, 2024 07:00 אחה"צ CEST
Anguis fragilis - Photo (c) royc614, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי royc614
הזיהוי של franciscodocampo: Anguis fragilis, שייך ל קמטניים (משפחה Anguidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

עורבני (Garrulus glandarius)

מתצפת.ת

chukos

תאריך

מאי 20, 2024 03:28 אחה"צ CEST
עורבני - Photo (c) Luc Viatour, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של franciscodocampo: עורבני (Garrulus glandarius)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

בזבוז אירופי (Serinus serinus)

מתצפת.ת

chukos

תאריך

מאי 24, 2024 02:53 אחה"צ CEST
בזבוז אירופי - Photo (c) brian fisher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brian fisher
הזיהוי של franciscodocampo: בזבוז אירופי (Serinus serinus)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

שחרור (Turdus merula)

מתצפת.ת

fgonzalez

תאריך

מאי 25, 2024 08:18 אחה"צ CEST
שחרור - Photo (c) Александр, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Александр
הזיהוי של franciscodocampo: שחרור (Turdus merula)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ברכיה (Anas platyrhynchos)

מתצפת.ת

fgonzalez

תאריך

מאי 25, 2024 08:17 אחה"צ CEST
ברכיה - Photo (c) אנונימי, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של franciscodocampo: ברכיה (Anas platyrhynchos)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

קיכלי רונן (Turdus philomelos)

מתצפת.ת

fgonzalez

תאריך

מאי 25, 2024 07:32 אחה"צ CEST
קיכלי רונן - Photo (c) Ximo Galarza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של franciscodocampo: קיכלי רונן (Turdus philomelos)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

חסידה לבנה (Ciconia ciconia)

מתצפת.ת

fgonzalez

תאריך

מאי 25, 2024 07:28 אחה"צ CEST
חסידה לבנה - Photo (c) xulescu_g, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של franciscodocampo: חסידה לבנה (Ciconia ciconia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidchas

תאריך

מאי 22, 2024 04:15 אחה"צ CEST
Podarcis bocagei - Photo (c) Luis Lopes Silva, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Luis Lopes Silva
הזיהוי של franciscodocampo: Podarcis bocagei, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

חוגת עצים (Lullula arborea)

מתצפת.ת

tristo

תאריך

מאי 25, 2024 01:19 אחה"צ CEST
חוגת עצים - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Carlos N. G. Bocos
הזיהוי של franciscodocampo: חוגת עצים (Lullula arborea)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

סבכי שחור כיפה (Sylvia atricapilla)

מתצפת.ת

tristo

תאריך

מאי 26, 2024 01:23 אחה"צ CEST
סבכי שחור כיפה - Photo (c) Marina Ribeiro, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marina Ribeiro
הזיהוי של franciscodocampo: סבכי שחור כיפה (Sylvia atricapilla)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

טפס-עצים קצר-אצבעות (Certhia brachydactyla)

מתצפת.ת

tristo

תאריך

מאי 26, 2024 01:37 אחה"צ CEST
טפס-עצים קצר-אצבעות - Photo (c) Ina Siebert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ina Siebert
הזיהוי של franciscodocampo: טפס-עצים קצר-אצבעות (Certhia brachydactyla)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ירקון (Chloris chloris)

מתצפת.ת

tristo

תאריך

מאי 26, 2024 01:52 אחה"צ CEST
ירקון - Photo (c) Martin Kunz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של franciscodocampo: ירקון (Chloris chloris)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidchas

תאריך

מאי 25, 2024 06:01 אחה"צ CEST
Rana temporaria parvipalmata - Photo (c) Marcos Braña Vilar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marcos Braña Vilar
הזיהוי של franciscodocampo: Rana temporaria ssp. parvipalmata, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

תפוחית מצויה (Linaria cannabina)

מתצפת.ת

tristo

תאריך

מאי 26, 2024 02:05 אחה"צ CEST
תפוחית מצויה - Photo (c) Chris Grindle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Grindle
הזיהוי של franciscodocampo: תפוחית מצויה (Linaria cannabina)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

דוחל שחור גרון (Saxicola rubicola)

מתצפת.ת

noema34

תאריך

מאי 24, 2024 10:46 לפנה"צ CEST
דוחל שחור גרון - Photo (c) Blake Matheson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של franciscodocampo: דוחל שחור גרון (Saxicola rubicola)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lucasfervel

תאריך

מאי 26, 2024 01:40 אחה"צ CEST
Natrix maura - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jakob Fahr
הזיהוי של franciscodocampo: Natrix maura, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hosquillar

תאריך

מאי 26, 2024 07:13 אחה"צ CEST
Natrix astreptophora - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Gilberto Sánchez Jardón
הזיהוי של franciscodocampo: Natrix astreptophora, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

לבנית קטנה (Egretta garzetta)

מתצפת.ת

fgonzalez

תאריך

מאי 26, 2024 06:31 אחה"צ CEST
לבנית קטנה - Photo (c) Bengt Nyman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של franciscodocampo: לבנית קטנה (Egretta garzetta)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carlos_boullon

תאריך

מאי 26, 2024 10:15 לפנה"צ CEST
Podarcis bocagei - Photo (c) Luis Lopes Silva, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Luis Lopes Silva
הזיהוי של franciscodocampo: Podarcis bocagei, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vicenpereira

תאריך

מאי 26, 2024 06:57 אחה"צ CEST
Lissotriton boscai - Photo (c) naturpel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי naturpel
הזיהוי של franciscodocampo: Lissotriton boscai, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 134529