תמונות/קולות

מתצפת.ת

rover-rod

תאריך

אוקטובר 24, 2021 12:21 אחה"צ AEDT
Gahnia filum - Photo (c) David Spencer Muirhead, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Spencer Muirhead
הזיהוי של foddles: Gahnia filum, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך יולי 20, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

geelong-nature-nerd

תאריך

אפריל 25, 2020 02:57 אחה"צ AEST
דבשה הודית - Photo (c) Mark K. James, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mark K. James
הזיהוי של foddles: דבשה הודית (Melilotus indicus)
נוסף בתאריך יולי 20, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fishknox

תאריך

יולי 16, 2023 11:17 לפנה"צ AEST
Thelymitra - Photo (c) Cal Wood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Cal Wood
הזיהוי של foddles: סוג Thelymitra, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jacob1223

תאריך

יולי 18, 2023 09:47 לפנה"צ AEST
Senecio glomeratus - Photo (c) Jon Sullivan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של foddles: Senecio glomeratus, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jacob1223

תאריך

יולי 18, 2023 09:42 לפנה"צ AEST
Disphyma crassifolium - Photo (c) Kaitlyn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kaitlyn
הזיהוי של foddles: Disphyma crassifolium, שייך ל חיעדיים (משפחה Aizoaceae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicolllaa

תאריך

יולי 18, 2023 01:08 אחה"צ AEST
Olearia axillaris - Photo (c) Allison Wall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Allison Wall
הזיהוי של foddles: Olearia axillaris, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennyposs

תאריך

אוקטובר 31, 2022 10:39 לפנה"צ AEDT
Pelargonium australe - Photo (c) Paul George, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Paul George
הזיהוי של foddles: Pelargonium australe, שייך ל פלרגוניום (סוג Pelargonium)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sophiesmall

תאריך

ספטמבר 10, 2022 01:31 אחה"צ AEST
Sonchus hydrophilus - Photo (c) Chris Lindorff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Chris Lindorff
הזיהוי של foddles: Sonchus hydrophilus, שייך ל מרור (סוג Sonchus)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarah4854

תאריך

ספטמבר 25, 2022 02:27 אחה"צ AEST
Leptospermum laevigatum - Photo (c) Kevin Thiele, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של foddles: Leptospermum laevigatum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sophiesmall

תאריך

ספטמבר 10, 2022 01:33 אחה"צ AEST
Ranunculus amphitrichus - Photo (c) chrismorse, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של foddles: Ranunculus amphitrichus, שייך ל נורית (סוג Ranunculus)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

rover-rod

תאריך

אוקטובר 31, 2022 12:31 אחה"צ AEDT
Leucopogon parviflorus - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Peter de Lange
הזיהוי של foddles: Leucopogon parviflorus, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

סיסנית (סוג Poa)

מתצפת.ת

ttrott

תאריך

נובמבר 2, 2021 11:50 לפנה"צ UTC
סיסנית - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של foddles: סיסנית (סוג Poa)
נוסף בתאריך נובמבר 3, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lucamalo

תאריך

אוקטובר 22, 2021 01:55 אחה"צ +11
Sphaerolobium minus - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של foddles: Sphaerolobium minus, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 22, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lucamalo

תאריך

אוקטובר 22, 2021 02:18 אחה"צ +11
Eleocharis acuta - Photo (c) Madara Vilde, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Madara Vilde
הזיהוי של foddles: Eleocharis acuta, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 22, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mel_le_page

תאריך

אוקטובר 26, 2020 02:28 לפנה"צ +11
Pomaderris - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של foddles: סוג Pomaderris, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

לוטוס מכסיף (Lotus creticus)

מתצפת.ת

wingan-wanderer

תאריך

ינואר 1, 2021 05:57 לפנה"צ +11
לוטוס מכסיף - Photo (c) Valter Jacinto | Portugal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של foddles: לוטוס מכסיף (Lotus creticus)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg_parry

תאריך

ספטמבר 15, 2020 05:09 אחה"צ AEST
Cotoneaster - Photo (c) Peter Zika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Peter Zika
הזיהוי של foddles: סוג Cotoneaster, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

עשנן (סוג Fumaria)

מתצפת.ת

greg_parry

תאריך

ספטמבר 8, 2020 05:44 אחה"צ AEST
עשנן - Photo (c) Anne Parsons, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Anne Parsons
הזיהוי של foddles: עשנן (סוג Fumaria)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg_parry

תאריך

ספטמבר 8, 2020 05:42 אחה"צ AEST
Olearia - Photo (c) kirst_196711, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של foddles: סוג Olearia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

אשחר רחב-עלים (Rhamnus alaternus)

מתצפת.ת

greg_parry

תאריך

ספטמבר 8, 2020 05:40 אחה"צ AEST
אשחר רחב-עלים - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של foddles: אשחר רחב-עלים (Rhamnus alaternus)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexainsworth

תאריך

יוני 30, 2020 01:41 אחה"צ AEST
Cyrtostylis - Photo (c) Bill Campbell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bill Campbell
הזיהוי של foddles: סוג Cyrtostylis, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blakehose

תאריך

יוני 30, 2020 01:41 אחה"צ AEST
Cyrtostylis - Photo (c) Bill Campbell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bill Campbell
הזיהוי של foddles: סוג Cyrtostylis, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aidanrogers79

תאריך

יוני 17, 2020 02:53 אחה"צ AEST
Cyrtostylis - Photo (c) Bill Campbell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bill Campbell
הזיהוי של foddles: סוג Cyrtostylis, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chey6

תאריך

פברואר 4, 2020 12:29 לפנה"צ +11
Dipogon lignosus - Photo (c) Stephen Thorpe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stephen Thorpe
הזיהוי של foddles: Dipogon lignosus, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

אשחר רחב-עלים (Rhamnus alaternus)

מתצפת.ת

chey6

תאריך

פברואר 4, 2020 12:21 לפנה"צ +11
אשחר רחב-עלים - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של foddles: אשחר רחב-עלים (Rhamnus alaternus)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dogbeach

תאריך

אוקטובר 5, 2021 11:32 לפנה"צ +11
Rhagodia candolleana - Photo (c) Bill Higham, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של foddles: Rhagodia candolleana, שייך ל ירבוזיים (משפחה Amaranthaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mel_le_page

תאריך

אוקטובר 5, 2021 11:36 לפנה"צ +11
Pomaderris paniculosa - Photo (c) Murray NZ, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Murray NZ
הזיהוי של foddles: Pomaderris paniculosa, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mel_le_page

תאריך

אוקטובר 5, 2021 11:37 לפנה"צ +11
Pomaderris paniculosa - Photo (c) Murray NZ, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Murray NZ
הזיהוי של foddles: Pomaderris paniculosa, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mel_le_page

תאריך

אוקטובר 5, 2021 11:46 לפנה"צ +11
Acacia uncifolia - Photo (c) David Spencer Muirhead, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Spencer Muirhead
הזיהוי של foddles: Acacia uncifolia, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

שיטה (סוג Acacia)

מתצפת.ת

evamut

תאריך

אוקטובר 5, 2021 11:49 לפנה"צ +11
Acacia uncifolia - Photo (c) David Spencer Muirhead, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Spencer Muirhead
הזיהוי של foddles: Acacia uncifolia, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2021
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 115