תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramalingam

תאריך

אפריל 12, 2024
Lethe europa - Photo (c) 

Jeevan Jose, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של firos_ak: Lethe europa, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drpadhiyar

תאריך

יולי 2, 2022 07:08 לפנה"צ IST
Castalius rosimon - Photo (c) Milind Bhakare, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של firos_ak: Castalius rosimon, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

כחליל (כחלון) האפון (Lampides boeticus)

מתצפת.ת

drpadhiyar

תאריך

יולי 3, 2022 06:57 לפנה"צ IST
כחליל (כחלון) האפון - Photo (c) chengailim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי chengailim
הזיהוי של firos_ak: כחליל (כחלון) האפון (Lampides boeticus)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drpadhiyar

תאריך

יולי 7, 2022 06:43 לפנה"צ IST
Acraea terpsicore - Photo (c) samim.wildlife, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי samim.wildlife
הזיהוי של firos_ak: Acraea terpsicore, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drpadhiyar

תאריך

יולי 7, 2022 06:53 לפנה"צ IST
Colotis amata - Photo (c) Mohit Patel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Mohit Patel
הזיהוי של firos_ak: Colotis amata, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drpadhiyar

תאריך

יולי 7, 2022 06:50 לפנה"צ IST
Castalius rosimon - Photo (c) Milind Bhakare, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של firos_ak: Castalius rosimon, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drpadhiyar

תאריך

יולי 7, 2022 06:49 לפנה"צ IST
Acraea terpsicore - Photo (c) samim.wildlife, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי samim.wildlife
הזיהוי של firos_ak: Acraea terpsicore, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drpadhiyar

תאריך

יולי 7, 2022 06:41 לפנה"צ IST
Zizina otis - Photo (c) big-simonchan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי big-simonchan
הזיהוי של firos_ak: Zizina otis, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drpadhiyar

תאריך

יולי 7, 2022 06:55 לפנה"צ IST
Acraea terpsicore - Photo (c) samim.wildlife, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי samim.wildlife
הזיהוי של firos_ak: Acraea terpsicore, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drpadhiyar

תאריך

יולי 7, 2022 06:58 לפנה"צ IST
Acraea terpsicore - Photo (c) samim.wildlife, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי samim.wildlife
הזיהוי של firos_ak: Acraea terpsicore, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drpadhiyar

תאריך

יולי 7, 2022 07:11 לפנה"צ IST
Chilades parrhasius - Photo (c) Shriram Bhakare, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Shriram Bhakare
הזיהוי של firos_ak: Chilades parrhasius, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drpadhiyar

תאריך

יולי 7, 2022 07:05 לפנה"צ IST
Chilades parrhasius - Photo (c) Shriram Bhakare, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Shriram Bhakare
הזיהוי של firos_ak: Chilades parrhasius, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drpadhiyar

תאריך

יולי 7, 2022 07:08 לפנה"צ IST
Acraea terpsicore - Photo (c) samim.wildlife, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי samim.wildlife
הזיהוי של firos_ak: Acraea terpsicore, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pavandamoor

תאריך

אפריל 7, 2024 10:37 לפנה"צ IST
Papilio daksha - Photo (c) ninadsr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של firos_ak: Papilio daksha, שייך ל צבעוניים (משפחה Papilionidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hopeland

תאריך

פברואר 2024
Melanitis leda - Photo (c) widebrownland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי widebrownland
הזיהוי של firos_ak: Melanitis leda, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bikkee_bakchi

תאריך

אפריל 13, 2024 08:59 לפנה"צ IST
Junonia iphita - Photo (c) Cheongweei Gan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cheongweei Gan
הזיהוי של firos_ak: Junonia iphita, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mandarn

תאריך

פברואר 25, 2024 10:28 לפנה"צ IST

מקום

Tamhini (Google, OSM)
Ancema sudica - Photo (c) Kushal Damoor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kushal Damoor
הזיהוי של firos_ak: Ancema sudica, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pavandamoor

תאריך

אפריל 7, 2024 11:49 לפנה"צ IST

תיאור

Sapping on human sweat

Tarucus ananda - Photo (c) Firos AK, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Firos AK
הזיהוי של firos_ak: Tarucus ananda, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pavandamoor

תאריך

אפריל 7, 2024 11:13 לפנה"צ IST

תיאור

Mud puddling

Caleta decidia - Photo (c) Rama Warrier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rama Warrier
הזיהוי של firos_ak: Caleta decidia, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sayalirahatwal

תאריך

ספטמבר 10, 2023 10:07 לפנה"צ IST
Pareronia hippia - Photo (c) Beas Chakraborty, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Beas Chakraborty
הזיהוי של firos_ak: Pareronia hippia, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

לבנין משויש (Belenois aurota)

מתצפת.ת

saraswati_vankar

תאריך

מרץ 29, 2024 05:54 אחה"צ IST
לבנין משויש - Photo (c) rguinness, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי rguinness
הזיהוי של firos_ak: לבנין משויש (Belenois aurota)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

swarnadwipmukherjee17

תאריך

פברואר 8, 2024
Acraea terpsicore - Photo (c) samim.wildlife, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי samim.wildlife
הזיהוי של firos_ak: Acraea terpsicore, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

milind_bhakare

תאריך

אפריל 10, 2024 07:59 לפנה"צ IST
Everes lacturnus syntala - Photo (c) Salman Abdulali, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Salman Abdulali
הזיהוי של firos_ak: Everes lacturnus ssp. syntala, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

milind_bhakare

תאריך

מרץ 31, 2024 08:44 לפנה"צ IST
Leptotes plinius - Photo (c) Jatishwor Irungbam, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jatishwor Irungbam
הזיהוי של firos_ak: Leptotes plinius, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

parul27

תאריך

אפריל 12, 2024 05:41 אחה"צ IST
Castalius rosimon - Photo (c) Milind Bhakare, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של firos_ak: Castalius rosimon, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magicalmelghat007

תאריך

אפריל 10, 2024 08:50 לפנה"צ IST
Celaenorrhinus ambareesa - Photo (c) Anil Kumar Verma, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Anil Kumar Verma
הזיהוי של firos_ak: Celaenorrhinus ambareesa, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

milind_bhakare

תאריך

אפריל 10, 2024 07:50 לפנה"צ IST
Chilades parrhasius - Photo (c) Shriram Bhakare, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Shriram Bhakare
הזיהוי של firos_ak: Chilades parrhasius, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

milind_bhakare

תאריך

אפריל 10, 2024 07:46 לפנה"צ IST
Chilades parrhasius - Photo (c) Shriram Bhakare, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Shriram Bhakare
הזיהוי של firos_ak: Chilades parrhasius, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

milind_bhakare

תאריך

אפריל 10, 2024 07:44 לפנה"צ IST
Cigaritis schistacea - Photo (c) Firos AK, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Firos AK
הזיהוי של firos_ak: Cigaritis schistacea, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

milind_bhakare

תאריך

אפריל 10, 2024 07:54 לפנה"צ IST
Cigaritis ictis - Photo (c) Mohit Patel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Mohit Patel
הזיהוי של firos_ak: Cigaritis ictis, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 38611