תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexa460

תאריך

יולי 7, 2023 11:50 לפנה"צ CST
Amelanchier alnifolia - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של eric_lamb: Amelanchier alnifolia, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

שבטבט (סוג Equisetum)

מתצפת.ת

medeacurteanu

תאריך

מאי 20, 2024 05:30 אחה"צ CST
שבטבט - Photo (c) Irina Mitjushina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Irina Mitjushina
הזיהוי של eric_lamb: שבטבט (סוג Equisetum)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

medeacurteanu

תאריך

מאי 19, 2024 01:25 אחה"צ CST
Corydalis aurea - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Patrick Alexander
הזיהוי של eric_lamb: Corydalis aurea, שייך ל קורידלית (סוג Corydalis)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dezharts

תאריך

מאי 24, 2024 08:02 אחה"צ CST
Viola adunca - Photo (c) Larry Halverson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Larry Halverson
הזיהוי של eric_lamb: Viola adunca, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

medeacurteanu

תאריך

מאי 18, 2024 05:41 אחה"צ CST
Amelanchier alnifolia - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של eric_lamb: Amelanchier alnifolia, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lizbekolay

תאריך

מאי 24, 2024 07:00 אחה"צ CST
Prosartes trachycarpa - Photo (c) Darrin Gobble, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Darrin Gobble
הזיהוי של eric_lamb: Prosartes trachycarpa, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

larryhalverson

תאריך

מאי 24, 2024 10:26 לפנה"צ CST
Thermopsis rhombifolia - Photo Masebrock, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של eric_lamb: Thermopsis rhombifolia, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alex_fisher

תאריך

מאי 23, 2024 03:02 אחה"צ CST
Vicia americana - Photo (c) Andrea Romero, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Andrea Romero
הזיהוי של eric_lamb: Vicia americana, שייך ל בקיה (סוג Vicia)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alex_fisher

תאריך

מאי 23, 2024 09:26 לפנה"צ CST
Carex filifolia - Photo (c) Matt Lavin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של eric_lamb: Carex filifolia, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alex_fisher

תאריך

מאי 23, 2024 09:59 לפנה"צ CST
Cerastium arvense - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tig
הזיהוי של eric_lamb: Cerastium arvense, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thepaulabrent

תאריך

מאי 23, 2024 07:42 אחה"צ CST
Agropyron cristatum - Photo (c) Russell Pfau, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Russell Pfau
הזיהוי של eric_lamb: Agropyron cristatum, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

terry36

תאריך

מאי 24, 2024 09:15 לפנה"צ CST
Comandra umbellata - Photo (c) Patrick Alexander, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של eric_lamb: Comandra umbellata, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tbouv

תאריך

מאי 24, 2024 10:44 לפנה"צ CST
Thlaspi arvense - Photo (c) --Tico--, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של eric_lamb: Thlaspi arvense, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarahgrace27

תאריך

מאי 23, 2024 07:58 לפנה"צ CST
Penstemon nitidus - Photo (c) Matt Lavin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של eric_lamb: Penstemon nitidus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

icedjava

תאריך

מאי 24, 2024 11:57 לפנה"צ CST
Penstemon albidus - Photo (c) Michelle Goerdel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michelle Goerdel
הזיהוי של eric_lamb: Penstemon albidus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

icedjava

תאריך

מאי 24, 2024 11:54 לפנה"צ CST
Vicia americana - Photo (c) Andrea Romero, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Andrea Romero
הזיהוי של eric_lamb: Vicia americana, שייך ל בקיה (סוג Vicia)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

srokosza

תאריך

מאי 24, 2024 02:19 אחה"צ CST
Spinulum annotinum - Photo (c) David McCorquodale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי David McCorquodale
הזיהוי של eric_lamb: Spinulum annotinum, שייך ל ליקופודים (מחלקה Lycopodiopsida)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tbouv

תאריך

מאי 24, 2024 06:49 אחה"צ CST
Argentina anserina - Photo (c) Zdeňka Nováková, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zdeňka Nováková
הזיהוי של eric_lamb: Argentina anserina, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jolie5

תאריך

מאי 24, 2024 04:08 אחה"צ CST
Euphorbia virgata - Photo (c) Sara Rall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sara Rall
הזיהוי של eric_lamb: Euphorbia virgata, שייך ל חלבלוב (סוג Euphorbia)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

srokosza

תאריך

מאי 24, 2024 02:37 אחה"צ CST
Dendrolycopodium dendroideum - Photo (c) Superior National Forest, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של eric_lamb: Dendrolycopodium dendroideum, שייך ל ליקופודים (מחלקה Lycopodiopsida)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miranda_m2

תאריך

מאי 24, 2024 05:29 אחה"צ CST
Cerastium arvense - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tig
הזיהוי של eric_lamb: Cerastium arvense, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owen_tillie

תאריך

מאי 24, 2024 02:57 אחה"צ CST
Viola adunca - Photo (c) Larry Halverson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Larry Halverson
הזיהוי של eric_lamb: Viola adunca, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scott-mar-mah

תאריך

מאי 24, 2024 01:10 אחה"צ CST
Cerastium arvense - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tig
הזיהוי של eric_lamb: Cerastium arvense, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hesslaw

תאריך

מאי 24, 2024 08:46 אחה"צ CST
Argentina anserina - Photo (c) Zdeňka Nováková, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zdeňka Nováková
הזיהוי של eric_lamb: Argentina anserina, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dustin777

תאריך

מאי 2024

מקום

Canada (Google, OSM)
Vicia americana - Photo (c) Andrea Romero, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Andrea Romero
הזיהוי של eric_lamb: Vicia americana, שייך ל בקיה (סוג Vicia)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dustin777

תאריך

מאי 2024
Cerastium arvense - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tig
הזיהוי של eric_lamb: Cerastium arvense, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kkitz

תאריך

מאי 22, 2024 01:55 אחה"צ CST
Thermopsis rhombifolia - Photo Masebrock, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של eric_lamb: Thermopsis rhombifolia, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jolie5

תאריך

מאי 21, 2024 11:48 לפנה"צ CST
Elaeagnus commutata - Photo (c) Quinten Wiegersma, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Quinten Wiegersma
הזיהוי של eric_lamb: Elaeagnus commutata, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jolie5

תאריך

מאי 21, 2024 11:51 לפנה"צ CST
Viola adunca - Photo (c) Larry Halverson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Larry Halverson
הזיהוי של eric_lamb: Viola adunca, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jolie5

תאריך

מאי 21, 2024 11:52 לפנה"צ CST
Phlox hoodii - Photo (c) licensed media from USDA PLANTS images without owner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של eric_lamb: Phlox hoodii, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 22672