תמונות/קולות

מתצפת.ת

karooicus

תאריך

דצמבר 7, 2022 10:46 לפנה"צ SAST
Closteromerus sexpunctatus - Photo (c) qgrobler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי qgrobler
הזיהוי של eongrobler: Closteromerus sexpunctatus, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך נובמבר 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

honeyguideacademy

תאריך

נובמבר 27, 2021 11:52 לפנה"צ SAST
Closteromerus sexpunctatus - Photo (c) qgrobler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי qgrobler
הזיהוי של eongrobler: Closteromerus sexpunctatus, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך נובמבר 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

honeyguideacademy

תאריך

נובמבר 23, 2023 10:13 אחה"צ SAST
Theretra capensis - Photo (c) Alex Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alex Rebelo
הזיהוי של eongrobler: Theretra capensis, שייך ל רפרפיים (משפחה Sphingidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

honeyguideacademy

תאריך

נובמבר 23, 2023 12:24 אחה"צ SAST
Afrogegenes letterstedti - Photo (c) clicque, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי clicque
הזיהוי של eongrobler: Afrogegenes letterstedti, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כחלון הפלרגון (Cacyreus marshalli)

מתצפת.ת

honeyguideacademy

תאריך

נובמבר 23, 2023 12:17 אחה"צ SAST
כחלון הפלרגון (כחליל הפלרגוניום) - Photo (c) Pavel Vojtek, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pavel Vojtek
הזיהוי של eongrobler: כחלון הפלרגון (Cacyreus marshalli)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

honeyguideacademy

תאריך

נובמבר 18, 2023 12:16 אחה"צ SAST

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Eagris nottoana knysna - Photo (c) Brian du Preez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Brian du Preez
הזיהוי של eongrobler: Eagris nottoana ssp. knysna, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

honeyguideacademy

תאריך

נובמבר 16, 2023 11:20 לפנה"צ SAST

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Leptomyrina lara - Photo (c) Marian Oliver, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marian Oliver
הזיהוי של eongrobler: Leptomyrina lara, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johanheyns

תאריך

נובמבר 23, 2023 09:16 אחה"צ SAST
Xanthorhoe poseata - Photo (c) Robert Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Robert Taylor
הזיהוי של eongrobler: Xanthorhoe poseata, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johanheyns

תאריך

נובמבר 23, 2023 08:30 אחה"צ SAST
Spoladea recurvalis - Photo (c) Victor W Fazio III, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Victor W Fazio III
הזיהוי של eongrobler: Spoladea recurvalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

פברואר 2, 2023 12:06 אחה"צ SAST
Hycleus oculatus - Photo (c) Daryl de Beer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Daryl de Beer
הזיהוי של eongrobler: Hycleus oculatus, שייך ל רפואניתיים (משפחה Meloidae)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

פברואר 7, 2023 07:52 לפנה"צ SAST
Polygala myrtifolia - Photo (c) Rachid H, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של eongrobler: Polygala myrtifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

יולי 20, 2023 02:33 אחה"צ SAST
Polygala microlopha - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Felix Riegel
הזיהוי של eongrobler: Polygala microlopha, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Haworthia parksiana - Photo Abu Shawka, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של eongrobler: Haworthia parksiana, שייך ל עיריתיים (משפחה Asphodelaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

ספטמבר 11, 2023 10:41 לפנה"צ SAST
Drosera - Photo (c) Samuel Brinker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Samuel Brinker
הזיהוי של eongrobler: סוג Drosera, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

ספטמבר 11, 2023 10:05 לפנה"צ SAST
Aspalathus - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Felix Riegel
הזיהוי של eongrobler: סוג Aspalathus, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

ספטמבר 14, 2023 03:56 אחה"צ SAST
Dasypeltis scabra - Photo (c) Tyrone Ping, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tyrone Ping
הזיהוי של eongrobler: Dasypeltis scabra, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

ספטמבר 27, 2023 12:07 אחה"צ SAST
Mellivora capensis capensis - Photo (c) Tristan Scholze, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tristan Scholze
הזיהוי של eongrobler: Mellivora capensis ssp. capensis, שייך ל גירית הדבש (Mellivora capensis)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

צבועון הרעמה (Proteles cristatus)

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

ספטמבר 27, 2023 12:02 אחה"צ SAST
צבועון הרעמה - Photo (c) Elaine Bester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Elaine Bester
הזיהוי של eongrobler: צבועון הרעמה (Proteles cristatus)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

אוקטובר 3, 2023 05:27 אחה"צ SAST
Lupulella mesomelas mesomelas - Photo (c) Mark Sikking, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Mark Sikking
הזיהוי של eongrobler: Lupulella mesomelas ssp. mesomelas, שייך ל כלביים (משפחה Canidae)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

אוקטובר 3, 2023 05:12 אחה"צ SAST
Ornithogalum dubium - Photo (c) Vince Scheidt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vince Scheidt
הזיהוי של eongrobler: Ornithogalum dubium, שייך ל נץ-חלב (סוג Ornithogalum)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

אוקטובר 14, 2023 11:18 לפנה"צ SAST
Tritonia crocata - Photo (c) Sandra Falanga, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sandra Falanga
הזיהוי של eongrobler: Tritonia crocata, שייך ל אירוסיים (משפחה Iridaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

אוקטובר 19, 2023 10:48 לפנה"צ SAST
Gladiolus floribundus - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Di Turner
הזיהוי של eongrobler: Gladiolus floribundus, שייך ל אירוסיים (משפחה Iridaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

אוקטובר 26, 2023 11:57 לפנה"צ SAST
Satyrium longicolle - Photo (c) Werner Herselman, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Werner Herselman
הזיהוי של eongrobler: Satyrium longicolle, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

אוקטובר 27, 2023 07:27 לפנה"צ SAST
Satyrium membranaceum - Photo (c) Andrew Gillespie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Andrew Gillespie
הזיהוי של eongrobler: Satyrium membranaceum, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

נובמבר 3, 2023 07:37 לפנה"צ SAST
Boaedon capensis - Photo (c) Alex Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alex Rebelo
הזיהוי של eongrobler: Boaedon capensis, שייך ל למפרופידיים (משפחה Lamprophiidae)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 25