תמונות/קולות

מתצפת.ת

cipactli_2019

תאריך

נובמבר 16, 2017 10:34 לפנה"צ MST

תגיות

Theraphosinae - Photo (c) Miguel Diaz Anaya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Miguel Diaz Anaya
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: תת משפחה Theraphosinae, שייך ל פרווניתיים (משפחה Theraphosidae)
נוסף בתאריך 12 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blevine

תאריך

אפריל 9, 2021 11:26 לפנה"צ CDT

תיאור

And Brown Pelicans

Phalacrocoracidae - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: משפחה Phalacrocoracidae, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 09 מרץ, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blevine

תאריך

אפריל 9, 2021 11:26 לפנה"צ CDT

תיאור

And Brown Pelicans

Phalacrocoracidae - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: משפחה Phalacrocoracidae, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 09 מרץ, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charquis

תאריך

פברואר 2023
Ferocactus townsendianus - Photo (c) Adam J. Searcy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Adam J. Searcy
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: Ferocactus townsendianus, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך 06 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anahi_rivera

תאריך

פברואר 23, 2023 06:01 אחה"צ MST
Adenium obesum - Photo (c) Kristian, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kristian
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: Adenium obesum, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך 05 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anahi_rivera

תאריך

פברואר 26, 2023 02:25 אחה"צ MST
Cordyline fruticosa - Photo (c) 陳育賢, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי 陳育賢
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: Cordyline fruticosa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 05 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charquis

תאריך

פברואר 2023
Ferocactus - Photo (c) CK Kelly, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי CK Kelly
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: סוג Ferocactus, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charquis

תאריך

פברואר 2023
צבריים - Photo (c) reginasalinas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charquis

תאריך

פברואר 14, 2023 09:54 לפנה"צ MST
Mammillaria - Photo (c) Bodo Nuñez Oberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bodo Nuñez Oberg
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: סוג Mammillaria, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charquis

תאריך

פברואר 14, 2023 09:50 לפנה"צ MST
Calypte costae - Photo (c) spyingnaturalist, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי spyingnaturalist
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: Calypte costae, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charquis

תאריך

פברואר 14, 2023 09:50 לפנה"צ MST
Calypte costae - Photo (c) spyingnaturalist, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי spyingnaturalist
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: Calypte costae, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charquis

תאריך

פברואר 14, 2023 09:49 לפנה"צ MST
Calypte costae - Photo (c) spyingnaturalist, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי spyingnaturalist
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: Calypte costae, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charquis

תאריך

פברואר 14, 2023 09:46 לפנה"צ MST
Fouquieria diguetii - Photo (c) Jeff Bisbee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jeff Bisbee
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: Fouquieria diguetii, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

olyburgoin

תאריך

פברואר 14, 2023 11:04 לפנה"צ MST
Vachellia - Photo (c) Alan Horstmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alan Horstmann
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: סוג Vachellia, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת.ת

olyburgoin

תאריך

פברואר 14, 2023 11:33 לפנה"צ MST
צמחים וסקולריים - Photo (c) harrylurling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי harrylurling
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

olyburgoin

תאריך

פברואר 14, 2023 11:46 לפנה"צ MST
Parkinsonia - Photo (c) Prosperoid, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: סוג Parkinsonia, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

olyburgoin

תאריך

פברואר 14, 2023 11:46 לפנה"צ MST
Parkinsonia - Photo (c) Prosperoid, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: סוג Parkinsonia, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
מוביל.ה
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

xime_rivas12

תאריך

מרץ 1, 2023 11:14 לפנה"צ MST
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charquis

תאריך

פברואר 14, 2023 09:41 לפנה"צ MST
Jatropha cinerea - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christian Schwarz
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: Jatropha cinerea, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת.ת

charquis

תאריך

פברואר 14, 2023 09:37 לפנה"צ MST
צמחים וסקולריים - Photo (c) harrylurling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי harrylurling
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

xime_rivas12

תאריך

נובמבר 19, 2022 12:48 אחה"צ MST
Stegnosperma - Photo (c) Alexis López Hernández, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis López Hernández
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: סוג Stegnosperma, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מלפורה ארגמנית (Malephora crocea)

מתצפת.ת

luliz_rv

תאריך

ינואר 16, 2023 10:52 לפנה"צ MST
Malephora - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: סוג Malephora, שייך ל חיעדיים (משפחה Aizoaceae)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luliz_rv

תאריך

ינואר 16, 2023 10:54 לפנה"צ MST
Lysiloma - Photo (c) Jenny Evans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: סוג Lysiloma, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luliz_rv

תאריך

ינואר 16, 2023 04:15 אחה"צ MST
Gossypium - Photo (c) mirandalm, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי mirandalm
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: סוג Gossypium, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

אלוי אמיתי (Aloe vera)

מתצפת.ת

luliz_rv

תאריך

ינואר 18, 2023 03:38 אחה"צ MST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Manuel Nevárez, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Manuel Nevárez
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luliz_rv

תאריך

ינואר 18, 2023 03:40 אחה"צ MST
Terminalia - Photo (c) Jakob Rowny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jakob Rowny
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: סוג Terminalia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luliz_rv

תאריך

ינואר 18, 2023 03:42 אחה"צ MST
Ruellia - Photo (c) Dennis White, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dennis White
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: סוג Ruellia, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luliz_rv

תאריך

ינואר 18, 2023 03:43 אחה"צ MST
Agave - Photo (c) La Rata Mutante, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי La Rata Mutante
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: סוג Agave, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ירבוז (סוג Amaranthus)

מתצפת.ת

luliz_rv

תאריך

ינואר 18, 2023 03:44 אחה"צ MST
ירבוז - Photo (c) Alexander Rumpel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alexander Rumpel
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: ירבוז (סוג Amaranthus)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luliz_rv

תאריך

ינואר 18, 2023 03:45 אחה"צ MST
Antigonon leptopus - Photo (c) Susan J. Hewitt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan J. Hewitt
הזיהוי של enrique_flores_garcia_14: Antigonon leptopus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 01 מרץ, 2023
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 721