תמונות/קולות

מתצפת/ת

snakella

תאריך

אוגוסט 8, 2020 06:50 PM EDT
Halyomorpha halys - Photo (c) Victor W Fazio III, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של emmag4: Halyomorpha halys, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
הוסף בתאריך 11 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

snakella

תאריך

אוגוסט 8, 2020 06:50 PM EDT
Pentatominae - Photo (c) WonGun Kim, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של emmag4: תת משפחה Pentatominae, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
הוסף בתאריך 11 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

les_bios_boll_eh

תאריך

אוגוסט 2020

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
Bombus - Photo (c) sankax, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של emmag4: סוג Bombus, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
הוסף בתאריך 11 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emilymoynes

תאריך

יולי 8, 2020
Megachile - Photo (c) Even Dankowicz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של emmag4: סוג Megachile, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 06 אוגוסט, 2020
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emilymoynes

תאריך

יולי 9, 2020
Andrena - Photo (c) amoorehouse, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של emmag4: סוג Andrena, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 06 אוגוסט, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jameswinkel

תאריך

אוגוסט 15, 2019

מקום

Carlington (Google, OSM)
Agapostemon - Photo (c) Ernest Herrera, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של emmag4: סוג Agapostemon, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
הוסף בתאריך 06 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nsouc

תאריך

אוגוסט 3, 2020 06:41 PM EDT
Agapostemon - Photo (c) Ernest Herrera, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של emmag4: סוג Agapostemon, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
הוסף בתאריך 06 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

amymacpherson

תאריך

אוגוסט 5, 2020 11:37 AM EDT
Agapostemon - Photo (c) Ernest Herrera, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של emmag4: סוג Agapostemon, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
הוסף בתאריך 06 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chrismcnair

תאריך

אוגוסט 5, 2020 06:55 PM UTC

מקום

Ottawa (Google, OSM)
Agapostemon - Photo (c) Ernest Herrera, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של emmag4: סוג Agapostemon, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
הוסף בתאריך 06 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

periunligil

תאריך

אוגוסט 5, 2020 01:46 PM EDT
Bombus - Photo (c) sankax, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של emmag4: סוג Bombus, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
הוסף בתאריך 06 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mosbo6

תאריך

אוגוסט 6, 2020 09:11 AM EDT
Melissodes - Photo (c) Bob McDougall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של emmag4: סוג Melissodes, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
הוסף בתאריך 06 אוגוסט, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mosbo6

תאריך

אוגוסט 6, 2020 09:11 AM EDT
דבורים - Photo (c) nutmeg66, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של emmag4: דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 06 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

swampy

תאריך

אוגוסט 6, 2020 08:13 AM EDT
Agapostemon virescens - Photo (c) Heather Holm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של emmag4: Agapostemon virescens, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
הוסף בתאריך 06 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allie127

תאריך

אוגוסט 6, 2020 03:17 PM UTC
Agapostemon - Photo (c) Ernest Herrera, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של emmag4: סוג Agapostemon, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
הוסף בתאריך 06 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת/ת

emilymoynes

תאריך

יולי 9, 2020
דבורת הדבש - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של emmag4: דבורת הדבש (Apis mellifera)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת/ת

emilymoynes

תאריך

יולי 9, 2020
דבורת הדבש - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של emmag4: דבורת הדבש (Apis mellifera)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת/ת

emilymoynes

תאריך

יולי 9, 2020
דבורת הדבש - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של emmag4: דבורת הדבש (Apis mellifera)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מה

הליקטיתיים (משפחה Halictidae)

מתצפת/ת

emilymoynes

תאריך

יולי 7, 2020
הליקטיתיים - Photo (c) Ali and Brice, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של emmag4: הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emilymoynes

תאריך

יולי 9, 2020
Hylaeus - Photo (c) quoll2, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של emmag4: סוג Hylaeus, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emilymoynes

תאריך

יולי 9, 2020
Hylaeus - Photo (c) quoll2, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של emmag4: סוג Hylaeus, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מה

דבורים (על-משפחה Anthophila)

מתצפת/ת

emilymoynes

תאריך

יולי 7, 2020
דבורים - Photo (c) nutmeg66, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של emmag4: דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
מוביל

תמונות/קולות

מה

דבורים (על-משפחה Anthophila)

מתצפת/ת

emilymoynes

תאריך

יולי 7, 2020
חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של emmag4: חרקים (מחלקה Insecta)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת/ת

emilymoynes

תאריך

יולי 7, 2020
דבורת הדבש - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של emmag4: דבורת הדבש (Apis mellifera)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מה

דבורים (על-משפחה Anthophila)

מתצפת/ת

emilymoynes

תאריך

יולי 7, 2020
דבורים - Photo (c) nutmeg66, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של emmag4: דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
מוביל

תמונות/קולות

מה

קוצן פשוט (Cirsium vulgare)

מתצפת/ת

smoothymccool

תאריך

אוגוסט 4, 2020 06:29 PM EDT
קוצן פשוט - Photo (c) S. Rae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של emmag4: קוצן פשוט (Cirsium vulgare)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

לוטוס מקרין (Lotus corniculatus)

מתצפת/ת

sampicken

תאריך

אוגוסט 3, 2020 05:51 PM EDT
לוטוס מקרין - Photo (c) Kris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של emmag4: לוטוס מקרין (Lotus corniculatus)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

אספסת זעירה (Medicago lupulina)

מתצפת/ת

nicole1147

תאריך

יולי 2, 2020 09:54 AM EDT
אספסת זעירה - Photo (c) Максим Исмайлов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של emmag4: אספסת זעירה (Medicago lupulina)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jpage_cwf

תאריך

אוגוסט 3, 2020 08:13 PM EDT
Bombus - Photo (c) sankax, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של emmag4: סוג Bombus, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

בריומאים (סדרה Ephemeroptera)

מתצפת/ת

nsouc

תאריך

אוגוסט 1, 2020 05:44 PM EDT
בריומאים - Photo (c) This Photo was taken by Böhringer Friedrich., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של emmag4: בריומאים (סדרה Ephemeroptera)
הוסף בתאריך 03 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

בריומאים (סדרה Ephemeroptera)

מתצפת/ת

nsouc

תאריך

אוגוסט 1, 2020 05:43 PM EDT
בריומאים - Photo (c) This Photo was taken by Böhringer Friedrich., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של emmag4: בריומאים (סדרה Ephemeroptera)
הוסף בתאריך 03 אוגוסט, 2020
תומך

סטטיסטיקות

 • 139