תמונות/קולות

מתצפת.ת

ruffle_rage

תאריך

מאי 24, 2024 10:12 אחה"צ EDT
Limax maximus - Photo (c) Bernard DUPONT, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ellendale: Limax maximus, שייך ל חשופיתיים (משפחה Limacidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewrobb

תאריך

מאי 5, 2024 04:21 אחה"צ EDT
Malacosoma americana - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של ellendale: Malacosoma americana, שייך ל הטוואים (משפחה Lasiocampidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katymessick

תאריך

מאי 24, 2024 10:54 אחה"צ EDT
Limax maximus - Photo (c) Bernard DUPONT, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ellendale: Limax maximus, שייך ל חשופיתיים (משפחה Limacidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך
Insects

תמונות/קולות

מה

חרקים (מחלקה Insecta)

מתצפת.ת

shawnfinner

תאריך

מאי 23, 2024 03:41 אחה"צ EDT
חרקים - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של ellendale: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rhoads

תאריך

מאי 24, 2024 01:26 אחה"צ EDT
Emerita talpoida - Photo (c) allysonv, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי allysonv
הזיהוי של ellendale: Emerita talpoida, שייך ל מעשירי רגל (סדרה Decapoda)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

מאי 24, 2024 01:53 אחה"צ EDT
Acericecis ocellaris - Photo (c) Lori A Owenby, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lori A Owenby
הזיהוי של ellendale: Acericecis ocellaris, שייך ל יתושים (תת-סדרה Nematocera)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

מאי 24, 2024 01:53 אחה"צ EDT
Acericecis ocellaris - Photo (c) Lori A Owenby, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lori A Owenby
הזיהוי של ellendale: Acericecis ocellaris, שייך ל יתושים (תת-סדרה Nematocera)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

מאי 24, 2024 03:33 אחה"צ EDT
Acericecis ocellaris - Photo (c) Lori A Owenby, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lori A Owenby
הזיהוי של ellendale: Acericecis ocellaris, שייך ל יתושים (תת-סדרה Nematocera)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 03:52 אחה"צ EDT
Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של ellendale: Libellula incesta, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 03:53 אחה"צ EDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של ellendale: Pachydiplax longipennis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 03:58 אחה"צ EDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) Roger Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ellendale: Erythemis simplicicollis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 03:59 אחה"צ EDT
Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של ellendale: Libellula incesta, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 04:01 אחה"צ EDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) Roger Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ellendale: Erythemis simplicicollis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 04:03 אחה"צ EDT
Perithemis tenera - Photo (c) mayfly1963, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי mayfly1963
הזיהוי של ellendale: Perithemis tenera, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 04:04 אחה"צ EDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של ellendale: Pachydiplax longipennis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 04:05 אחה"צ EDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של ellendale: Pachydiplax longipennis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 04:07 אחה"צ EDT
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) Jerry Cannon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jerry Cannon
הזיהוי של ellendale: Cephalanthus occidentalis, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 04:09 אחה"צ EDT
Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של ellendale: Libellula incesta, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 04:09 אחה"צ EDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) Roger Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ellendale: Erythemis simplicicollis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 04:10 אחה"צ EDT
Libellula luctuosa - Photo (c) John Wright, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ellendale: Libellula luctuosa, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 04:11 אחה"צ EDT
Libellula luctuosa - Photo (c) John Wright, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ellendale: Libellula luctuosa, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cammie

תאריך

יולי 23, 2023 04:11 אחה"צ EDT
Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של ellendale: Libellula incesta, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sean349

תאריך

מאי 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)
Clemmys guttata - Photo (c) Josh Vandermeulen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Josh Vandermeulen
הזיהוי של ellendale: Clemmys guttata, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dinoraurz

תאריך

מאי 24, 2024 01:02 לפנה"צ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ellendale: Limulus polyphemus, שייך ל סרטני פרסת הסוס (משפחה Limulidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dinoraurz

תאריך

מאי 24, 2024 01:28 לפנה"צ EDT
Ocypode quadrata - Photo (c) Edgley Cesar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ellendale: Ocypode quadrata, שייך ל סרטנים קצרי בטן (אנפרא-סדרה Brachyura)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rpitt

תאריך

מאי 23, 2024 11:40 אחה"צ EDT

תיאור

A late night of tagging horseshoe crabs!

Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ellendale: Limulus polyphemus, שייך ל סרטני פרסת הסוס (משפחה Limulidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heatherpratt1

תאריך

מאי 21, 2024 02:35 אחה"צ EDT

תיאור

Bartram wetland

Pachydiplax longipennis - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של ellendale: Pachydiplax longipennis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heatherpratt1

תאריך

מאי 21, 2024 02:41 אחה"צ EDT

תיאור

Bartram wetland

Ischnura posita - Photo (c) Zachary Dankowicz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zachary Dankowicz
הזיהוי של ellendale: Ischnura posita, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mnpara

תאריך

מאי 22, 2024 09:51 אחה"צ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ellendale: Limulus polyphemus, שייך ל סרטני פרסת הסוס (משפחה Limulidae)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mattyfelp

תאריך

מאי 22, 2024 04:26 אחה"צ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ellendale: Limulus polyphemus, שייך ל סרטני פרסת הסוס (משפחה Limulidae)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 38683