תמונות/קולות

מתצפת.ת

krupahrg

תאריך

דצמבר 31, 2023
Pentatomomorpha - Photo (c) Kostas Zontanos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kostas Zontanos
הזיהוי של eggshe11: אנפרא-סדרה Pentatomomorpha, שייך ל פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

סרחניים (משפחה Cydnidae)

מתצפת.ת

naturalist98041

תאריך

מאי 19, 2024 01:48 לפנה"צ CST
סרחניים - Photo (c) Martin Cooper, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של eggshe11: סרחניים (משפחה Cydnidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

רצניתיים (משפחה Carabidae)

מתצפת.ת

igor_b

תאריך

מאי 16, 2024 06:59 אחה"צ +05
רצניתיים - Photo (c) c_hutton, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי c_hutton
הזיהוי של eggshe11: רצניתיים (משפחה Carabidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ברקניתיים (משפחה Buprestidae)

מתצפת.ת

greenlapwing

תאריך

מאי 15, 2024 11:59 לפנה"צ CST
ברקניתיים - Photo (c) Nick Monaghan, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nick Monaghan
הזיהוי של eggshe11: ברקניתיים (משפחה Buprestidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nickybay

תאריך

יוני 20, 2020
Acanthaspis - Photo (c) Thilina Hettiarachchi, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Thilina Hettiarachchi
הזיהוי של eggshe11: סוג Acanthaspis, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צרעים (משפחה Vespidae)

מתצפת.ת

alyona_osipova

תאריך

מאי 18, 2024 02:24 אחה"צ +05
צרעיים - Photo (c) Diego F. Cisneros-Heredia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Diego F. Cisneros-Heredia
הזיהוי של eggshe11: צרעים (משפחה Vespidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lizardmonitor

תאריך

מאי 18, 2024 10:00 אחה"צ +07
Grylloidea - Photo (c) Damien Brouste, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Damien Brouste
הזיהוי של eggshe11: משפחת על Grylloidea, שייך ל חגבאים (סדרה Orthoptera)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lizardmonitor

תאריך

מאי 18, 2024 09:59 אחה"צ +07
Diplopoda - Photo (c) Marshal Hedin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Marshal Hedin
הזיהוי של eggshe11: מחלקה Diplopoda, שייך ל מרבי-רגל (תת-מערכה Myriapoda)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mochi3104

תאריך

מאי 18, 2024 12:15 אחה"צ HKT
Grylloidea - Photo (c) Damien Brouste, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Damien Brouste
הזיהוי של eggshe11: משפחת על Grylloidea, שייך ל חגבאים (סדרה Orthoptera)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lizardmonitor

תאריך

מאי 18, 2024 09:58 אחה"צ +07
Diplopoda - Photo (c) Marshal Hedin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Marshal Hedin
הזיהוי של eggshe11: מחלקה Diplopoda, שייך ל מרבי-רגל (תת-מערכה Myriapoda)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

נתרנאים (סדרה Archaeognatha)

מתצפת.ת

iiukolov

תאריך

מאי 18, 2024 02:05 אחה"צ +05

מקום

Ayni, TJ-LE, TJ (Google, OSM)
נתרנאים - Photo (c) Marie-Lise Beaudin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marie-Lise Beaudin
הזיהוי של eggshe11: נתרנאים (סדרה Archaeognatha)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

עקרבאים (סדרה Scorpiones)

מתצפת.ת

faiz58071

תאריך

מאי 18, 2024
עקרבאים - Photo (c) Chad Keates, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chad Keates
הזיהוי של eggshe11: עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lizardmonitor

תאריך

מאי 18, 2024 10:00 אחה"צ +07
Prioninae - Photo (c) Joe Girgente, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joe Girgente
הזיהוי של eggshe11: תת משפחה Prioninae, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blackdogto

תאריך

אוגוסט 24, 2019 10:17 אחה"צ HKT
Lisarda inornata - Photo (c) Nicky Bay, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicky Bay
הזיהוי של eggshe11: Lisarda inornata, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hadoe

תאריך

יולי 11, 2021 08:56 לפנה"צ +08
Lisarda inornata - Photo (c) Nicky Bay, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicky Bay
הזיהוי של eggshe11: Lisarda inornata, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

venus5026

תאריך

אוגוסט 3, 2019 11:49 לפנה"צ HST
Lisarda inornata - Photo (c) Nicky Bay, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicky Bay
הזיהוי של eggshe11: Lisarda inornata, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

wilhelmtan

תאריך

מאי 7, 2024 05:52 אחה"צ PST
ציקדיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של eggshe11: ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)

מתצפת.ת

gennarino

תאריך

מאי 11, 2024 09:00 אחה"צ +08
מקלונאים - Photo (c) Lida Trujillo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lida Trujillo
הזיהוי של eggshe11: מקלונאים (סדרה Phasmida)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)

מתצפת.ת

jirikara

תאריך

מאי 18, 2024 03:39 אחה"צ +07

תיאור

Dead, missing head

Ensifera - Photo (c) carlosnieves, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי carlosnieves
הזיהוי של eggshe11: תת-סדרה Ensifera, שייך ל חגבאים (סדרה Orthoptera)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

קוצרים (סדרה Opiliones)

מתצפת.ת

david_415

תאריך

מאי 18, 2024 11:23 לפנה"צ CST
קוצרים - Photo (c) Edgardo Flores, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Edgardo Flores
הזיהוי של eggshe11: קוצרים (סדרה Opiliones)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

טרפניים (זבוב טורף ) (משפחה Asilidae)

מתצפת.ת

seonu

תאריך

מאי 18, 2024 09:15 אחה"צ KST
טרפניים (זבוב טורף ) - Photo (c) Steve Collins, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של eggshe11: טרפניים (זבוב טורף ) (משפחה Asilidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)

מתצפת.ת

wisa_surachat

תאריך

מאי 18, 2024 02:51 אחה"צ +07
חרגוליים - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ryosuke Kuwahara
הזיהוי של eggshe11: חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elusiveorchids

תאריך

יולי 14, 2010 10:53 לפנה"צ AEST
Vesbius - Photo (c) Claas Damken, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Claas Damken
הזיהוי של eggshe11: סוג Vesbius, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פשפשים רחבי־ראש (משפחה Alydidae)

מתצפת.ת

miguel_guerreiro

תאריך

מאי 18, 2024 09:32 אחה"צ +08
פשפשים רחבי־ראש - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של eggshe11: פשפשים רחבי־ראש (משפחה Alydidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

divyasri

תאריך

מאי 18, 2024 06:56 אחה"צ IST
חרגוליים - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ryosuke Kuwahara
הזיהוי של eggshe11: חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

תיקנאים (סדרה Blattodea)

מתצפת.ת

novemberrover

תאריך

מאי 3, 2024 07:00 לפנה"צ WITA
תיקנאים (מקקים) - Photo (c) roldanvlindo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי roldanvlindo
הזיהוי של eggshe11: תיקנאים (סדרה Blattodea)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kabaris

תאריך

מאי 18, 2024 04:45 אחה"צ +08
Vesbius - Photo (c) Claas Damken, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Claas Damken
הזיהוי של eggshe11: סוג Vesbius, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

barkmantis

תאריך

מאי 18, 2024 09:36 אחה"צ CST
Sastrapada - Photo (c) 豆豆, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי 豆豆
הזיהוי של eggshe11: סוג Sastrapada, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atbab

תאריך

ספטמבר 2015

מקום

Philippines (Google, OSM)
Sycanus - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של eggshe11: סוג Sycanus, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atbab

תאריך

ספטמבר 2015

מקום

Philippines (Google, OSM)
Sycanus - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של eggshe11: סוג Sycanus, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך מאי 18, 2024
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 21137