תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

אפריל 2, 2024 04:11 לפנה"צ -05
Rosema - Photo (c) Pavel Kirillov, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של eerikaschulz: סוג Rosema, שייך ל שנגביים (משפחה Notodontidae)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 22, 2024 08:29 אחה"צ -05
Euclea diversa - Photo (c) ryanfm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי ryanfm
הזיהוי של eerikaschulz: קומפלקס Euclea diversa, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 22, 2024 08:32 אחה"צ -05
Michaelshaffera maidoa - Photo (c) Arnold Wijker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Arnold Wijker
הזיהוי של eerikaschulz: Michaelshaffera maidoa, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 22, 2024 08:45 אחה"צ -05
Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של eerikaschulz: Ommatolampis perspicillata, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 22, 2024 08:47 אחה"צ -05
Megalopyge - Photo (c) Eerika Schulz, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של eerikaschulz: סוג Megalopyge, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyukich

תאריך

פברואר 13, 2024 01:09 אחה"צ CST

תגיות

Diaeus varna - Photo (c) Lepidoptera Colombiana 🇨🇴, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lepidoptera Colombiana 🇨🇴
הזיהוי של eerikaschulz: Diaeus varna, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyukich

תאריך

מרץ 7, 2024 06:49 אחה"צ CST

תגיות

Balbura dorsisigna - Photo (c) Karl Kroeker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Karl Kroeker
הזיהוי של eerikaschulz: Balbura dorsisigna, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyukich

תאריך

פברואר 14, 2024 01:51 אחה"צ CST

תגיות

Neocaloreas leucobasis - Photo (c) John Guerin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John Guerin
הזיהוי של eerikaschulz: Neocaloreas leucobasis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

אפריל 2, 2024 03:12 אחה"צ -05
Oospila atopochlora - Photo (c) gernotkunz, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי gernotkunz
הזיהוי של eerikaschulz: Oospila atopochlora, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 5, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

אפריל 2, 2024 03:12 אחה"צ -05
Munona iridescens - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Ferhat Gundogdu
הזיהוי של eerikaschulz: Munona iridescens, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך אפריל 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

פברואר 23, 2020 08:08 אחה"צ -05
Melese incertus - Photo (c) darielsaqui, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי darielsaqui
הזיהוי של eerikaschulz: Melese incertus, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך אפריל 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 31, 2024 12:08 אחה"צ -05
Paramacna nattereri - Photo (c) Arnold Wijker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Arnold Wijker
הזיהוי של eerikaschulz: Paramacna nattereri, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך אפריל 5, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

אפריל 1, 2024 01:52 אחה"צ -05
Doxocopa zunilda - Photo (c) belgianbirding, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי belgianbirding
הזיהוי של eerikaschulz: Doxocopa zunilda, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך אפריל 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 30, 2024 04:36 אחה"צ -05

תיאור

Body purple in 365 nanometer ultraviolet light

Megalopygidae - Photo (c) Luísa L. Mota, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Luísa L. Mota
הזיהוי של eerikaschulz: משפחה Megalopygidae, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 4, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 30, 2024 10:17 אחה"צ -05
Avicularia - Photo (c) Editima Barbosa da Costa, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Editima Barbosa da Costa
הזיהוי של eerikaschulz: סוג Avicularia, שייך ל פרווניתיים (משפחה Theraphosidae)
נוסף בתאריך אפריל 4, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

אפריל 1, 2024 03:48 אחה"צ -05
Prothysana - Photo (c) Karl Kroeker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Karl Kroeker
הזיהוי של eerikaschulz: סוג Prothysana, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 4, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

אפריל 1, 2024 03:50 אחה"צ -05
Drymonia hoppii - Photo (c) Simon Pedro Quito, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Simon Pedro Quito
הזיהוי של eerikaschulz: Drymonia hoppii, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך אפריל 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 26, 2024 09:07 אחה"צ -05
Megaloblatta blaberoides - Photo (c) David Elizondo, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Elizondo
הזיהוי של eerikaschulz: Megaloblatta blaberoides, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 30, 2024 07:41 אחה"צ -05
Mysaromima liquescens - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Ferhat Gundogdu
הזיהוי של eerikaschulz: Mysaromima liquescens, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 30, 2024 11:34 אחה"צ -05
Chrysauginae - Photo (c) Patrick Coin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של eerikaschulz: תת משפחה Chrysauginae, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 30, 2024 11:34 אחה"צ -05
Hylesia - Photo (c) Scott Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של eerikaschulz: סוג Hylesia, שייך ל שבתאיים (משפחה Saturniidae)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 30, 2024 11:34 אחה"צ -05
Epitausa recessa - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alan Rockefeller
הזיהוי של eerikaschulz: Epitausa recessa, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 30, 2024 11:34 אחה"צ -05
Epitausa dilina - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Carlos Garcia Morales
הזיהוי של eerikaschulz: Epitausa dilina, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 30, 2024 11:34 אחה"צ -05
Loxa virescens - Photo (c) fbernasconi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של eerikaschulz: Loxa virescens, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 24, 2024 01:15 אחה"צ -05
Psarocolius - Photo (c) Nathan Rupert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של eerikaschulz: סוג Psarocolius, שייך ל פזאיים (משפחה Icteridae)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 24, 2024 09:12 אחה"צ -05

תיאור

On the underside of a leaf

Derbidae - Photo (c) Kenneth Heiar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kenneth Heiar
הזיהוי של eerikaschulz: משפחה Derbidae, שייך ל עפרוניתים (משפחת על Fulgoroidea)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 27, 2024 03:03 אחה"צ -05
Ombrophytum peruvianum - Photo (c) Riley Fortier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Riley Fortier
הזיהוי של eerikaschulz: Ombrophytum peruvianum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

מרץ 30, 2024 03:59 אחה"צ -05
Ischnocodia annulus - Photo (c) Laurent Hesemans, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Laurent Hesemans
הזיהוי של eerikaschulz: Ischnocodia annulus, שייך ל עליתיים (משפחה Chrysomelidae)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pedro74

תאריך

פברואר 17, 2024 09:12 לפנה"צ -05
Maxillaria erikae - Photo (c) Rudy Gelis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rudy Gelis
הזיהוי של eerikaschulz: Maxillaria erikae, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך מרץ 29, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rudygelis

תאריך

פברואר 21, 2024 12:03 אחה"צ -05

מקום

Piñas, Ecuador (Google, OSM)
Sobralia virginalis - Photo (c) Viviana Andrea Vargas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Viviana Andrea Vargas
הזיהוי של eerikaschulz: Sobralia virginalis, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך מרץ 29, 2024
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 2892