תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 22, 2023 09:12 לפנה"צ CDT
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Laura Clark
הזיהוי של dryopteris2: Ilex vomitoria, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 2023

מקום

United States (Google, OSM)
Pinus elliottii - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של dryopteris2: Pinus elliottii, שייך ל אורן (סוג Pinus)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 23, 2023 11:32 לפנה"צ CDT
Paronychia erecta - Photo (c) Amber M. King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Amber M. King
הזיהוי של dryopteris2: Paronychia erecta, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 23, 2023 10:30 לפנה"צ CDT
Sabatia stellaris - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של dryopteris2: Sabatia stellaris, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 23, 2023 10:26 לפנה"צ CDT
Trichostema dichotomum - Photo (c) hakie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dryopteris2: Trichostema dichotomum, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 23, 2023 09:29 לפנה"צ CDT
Vaccinium arboreum - Photo (c) John C., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John C.
הזיהוי של dryopteris2: Vaccinium arboreum, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 23, 2023 08:15 לפנה"צ CDT
Schizachyrium maritimum - Photo (c) Janet Wright, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Janet Wright
הזיהוי של dryopteris2: Schizachyrium maritimum, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 23, 2023 08:17 לפנה"צ CDT
Paronychia erecta - Photo (c) Amber M. King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Amber M. King
הזיהוי של dryopteris2: Paronychia erecta, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 22, 2023 11:52 לפנה"צ CDT
Ceratiola ericoides - Photo (c) Jason Sharp, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jason Sharp
הזיהוי של dryopteris2: Ceratiola ericoides, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

סוף מצוי (Typha domingensis)

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 22, 2023 11:55 לפנה"צ CDT
סוף מצוי - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Alex Heyman
הזיהוי של dryopteris2: סוף מצוי (Typha domingensis)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 22, 2023 12:19 אחה"צ CDT
Morella cerifera - Photo (c) Homer Edward Price, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של dryopteris2: Morella cerifera, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 22, 2023 08:28 לפנה"צ CDT
Opuntia mesacantha - Photo (c) Alison McDowell, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Alison McDowell
הזיהוי של dryopteris2: Opuntia mesacantha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 22, 2023 08:44 לפנה"צ CDT
Sporobolus pumilus - Photo (c) David McCorquodale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי David McCorquodale
הזיהוי של dryopteris2: Sporobolus pumilus, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

איכהורניה עבת רגל (Pontederia crassipes)

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 22, 2023 09:00 לפנה"צ CDT
איכהורניה עבת רגל - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של dryopteris2: איכהורניה עבת רגל (Pontederia crassipes)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 23, 2023 10:01 לפנה"צ CDT
Polygala nana - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של dryopteris2: Polygala nana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 22, 2023 08:49 לפנה"צ CDT
Baccharis halimifolia - Photo (c) Caleb Paul, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Caleb Paul
הזיהוי של dryopteris2: Baccharis halimifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 22, 2023 08:46 לפנה"צ CDT
Cakile constricta - Photo (c) Alan Weakley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alan Weakley
הזיהוי של dryopteris2: Cakile constricta, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

אפריל 2023

מקום

Mississippi, US (Google, OSM)
Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dryopteris2: Dichanthelium scoparium, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 22, 2023 08:55 לפנה"צ CDT
Poales - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של dryopteris2: סדרה Poales, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 22, 2023 08:52 לפנה"צ CDT
Salicornia ambigua - Photo (c) Jochen Essig, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jochen Essig
הזיהוי של dryopteris2: Salicornia ambigua, שייך ל ירבוזיים (משפחה Amaranthaceae)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 22, 2023 09:22 לפנה"צ CDT
Juncus roemerianus - Photo (c) Peggy Romfh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Peggy Romfh
הזיהוי של dryopteris2: Juncus roemerianus, שייך ל סמר (סוג Juncus)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1489

תאריך

מאי 22, 2023 09:56 לפנה"צ CDT
Iva frutescens - Photo (c) David Kidwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי David Kidwell
הזיהוי של dryopteris2: Iva frutescens, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heathersullivan2

תאריך

מאי 2019

מקום

United States (Google, OSM)
Viola eriocarpa - Photo (c) jim_keesling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jim_keesling
הזיהוי של dryopteris2: Viola eriocarpa, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך 10 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darrelbrown

תאריך

מרץ 2020

מקום

United States (Google, OSM)
Viola eriocarpa - Photo (c) jim_keesling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jim_keesling
הזיהוי של dryopteris2: Viola eriocarpa, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך 10 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darrelbrown

תאריך

אפריל 14, 2020 03:02 אחה"צ CDT
Viola eriocarpa - Photo (c) jim_keesling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jim_keesling
הזיהוי של dryopteris2: Viola eriocarpa, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך 09 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darrelbrown

תאריך

מרץ 20, 2021 03:10 אחה"צ CDT
Viola eriocarpa - Photo (c) jim_keesling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jim_keesling
הזיהוי של dryopteris2: Viola eriocarpa, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך 09 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drbh2o

תאריך

אפריל 28, 2023 10:49 לפנה"צ CDT
Cyperus thyrsiflorus - Photo (c) Eric Keith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eric Keith
הזיהוי של dryopteris2: Cyperus thyrsiflorus, שייך ל גומא (סוג Cyperus)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sonorabee

תאריך

אפריל 29, 2023 12:58 אחה"צ CDT
Cyperus thyrsiflorus - Photo (c) Eric Keith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eric Keith
הזיהוי של dryopteris2: Cyperus thyrsiflorus, שייך ל גומא (סוג Cyperus)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

sfjusten

תאריך

ינואר 19, 2023 03:38 אחה"צ EST

מקום

Travelers Rest (Google, OSM)
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Kasem
הזיהוי של dryopteris2: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 04 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottward

תאריך

מאי 2022
Carex stipata maxima - Photo (c) mfeaver, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי mfeaver
הזיהוי של dryopteris2: Carex stipata var. maxima, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 24856