תמונות/קולות

מתצפת.ת

rosshawkins

תאריך

פברואר 7, 2024 08:49 לפנה"צ SAST
Tricliceras glanduliferum - Photo (c) Bernard DUPONT, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של drmckenzie: Tricliceras glanduliferum, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך פברואר 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rosshawkins

תאריך

פברואר 7, 2024 07:30 לפנה"צ SAST
Euphorbia aeruginosa - Photo (c) Wynand Uys, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Wynand Uys
הזיהוי של drmckenzie: Euphorbia aeruginosa, שייך ל חלבלוב (סוג Euphorbia)
נוסף בתאריך פברואר 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rosshawkins

תאריך

פברואר 6, 2024 06:14 אחה"צ SAST
Acrotome inflata - Photo (c) Grant Reed, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Grant Reed
הזיהוי של drmckenzie: Acrotome inflata, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך פברואר 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

rosshawkins

תאריך

פברואר 5, 2024 09:20 לפנה"צ SAST
Rhigozum - Photo (c) Yana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yana
הזיהוי של drmckenzie: סוג Rhigozum, שייך ל ביגנוניים (משפחה Bignoniaceae)
נוסף בתאריך פברואר 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wernerme

תאריך

פברואר 20, 2024 06:52 לפנה"צ SAST
Aloe maculata - Photo (c) zaca, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי zaca
הזיהוי של drmckenzie: Aloe maculata, שייך ל עיריתיים (משפחה Asphodelaceae)
נוסף בתאריך פברואר 20, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reubenheydenrych

תאריך

פברואר 17, 2024 04:39 אחה"צ SAST
Aloe pretoriensis - Photo (c) keanumrc, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של drmckenzie: Aloe pretoriensis, שייך ל עיריתיים (משפחה Asphodelaceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

מרבו אפריקני (Leptoptilos crumenifer)

מתצפת.ת

fregat

תאריך

ספטמבר 6, 2023 02:18 אחה"צ SAST
מרבו אפריקני - Photo (c) Eden Fontes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eden Fontes
הזיהוי של drmckenzie: מרבו אפריקני (Leptoptilos crumenifer)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendy661

תאריך

נובמבר 25, 2023 10:27 לפנה"צ SAST
Diospyros natalensis nummularia - Photo (c) Linda Loffler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Linda Loffler
הזיהוי של drmckenzie: Diospyros natalensis ssp. nummularia, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

warrenmcc

תאריך

אוגוסט 4, 2013 01:14 אחה"צ SAST
Combretum apiculatum - Photo (c) Mashudu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mashudu
הזיהוי של drmckenzie: Combretum apiculatum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

newoh

תאריך

ספטמבר 2023
Anthocleista grandiflora - Photo (c) Troos van der Merwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Troos van der Merwe
הזיהוי של drmckenzie: Anthocleista grandiflora, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frankwebb

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:14 לפנה"צ SAST
Helichrysum nudifolium - Photo (c) Jenny Potgieter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jenny Potgieter
הזיהוי של drmckenzie: Helichrysum nudifolium, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frankwebb

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:15 לפנה"צ SAST
Flueggea virosa - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של drmckenzie: Flueggea virosa, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frankwebb

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:20 לפנה"צ SAST
Tetradenia riparia - Photo (c) Kate Braun, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kate Braun
הזיהוי של drmckenzie: Tetradenia riparia, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendy661

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:23 לפנה"צ SAST
Ipomoea obscura - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של drmckenzie: Ipomoea obscura, שייך ל לפופית (סוג Ipomoea)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frankwebb

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:26 לפנה"צ SAST
Crossandra greenstockii - Photo (c) linda willemse, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי linda willemse
הזיהוי של drmckenzie: Crossandra greenstockii, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johannvdb

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:35 לפנה"צ SAST
Pterocarpus rotundifolius - Photo (c) Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של drmckenzie: Pterocarpus rotundifolius, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendy661

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:42 לפנה"צ SAST
Ochna natalitia - Photo (c) Troos van der Merwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Troos van der Merwe
הזיהוי של drmckenzie: Ochna natalitia, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

johannvdb

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:35 לפנה"צ SAST
Pterocarpus rotundifolius - Photo (c) Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של drmckenzie: Pterocarpus rotundifolius, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendy661

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:50 לפנה"צ SAST
Dioscorea cotinifolia - Photo (c) Troos van der Merwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Troos van der Merwe
הזיהוי של drmckenzie: Dioscorea cotinifolia, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendy661

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:53 לפנה"צ SAST
Cyanotis lapidosa - Photo (c) Wynand Uys, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Wynand Uys
הזיהוי של drmckenzie: Cyanotis lapidosa, שייך ל קומליניים (משפחה Commelinaceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frankwebb

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:58 לפנה"צ SAST
Ledebouria - Photo (c) Robert Archer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robert Archer
הזיהוי של drmckenzie: סוג Ledebouria, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frankwebb

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:59 לפנה"צ SAST
Dipcadi viride - Photo (c) Warren McCleland, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Warren McCleland
הזיהוי של drmckenzie: Dipcadi viride, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendy661

תאריך

נובמבר 25, 2023 10:26 לפנה"צ SAST
Scadoxus puniceus - Photo (c) Richard Gill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Richard Gill
הזיהוי של drmckenzie: Scadoxus puniceus, שייך ל נרקיסיים (משפחה Amaryllidaceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephen608

תאריך

נובמבר 25, 2023 10:41 לפנה"צ SAST
Antidesma venosum - Photo (c) Paolo Candotti, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Candotti
הזיהוי של drmckenzie: Antidesma venosum, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephen608

תאריך

נובמבר 25, 2023 10:19 לפנה"צ SAST
Ludwigia octovalvis - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של drmckenzie: Ludwigia octovalvis, שייך ל נר-הלילה (משפחה) (משפחה Onagraceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephen608

תאריך

נובמבר 25, 2023 10:18 לפנה"צ SAST
Breonadia salicina - Photo (c) Bernard DUPONT, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של drmckenzie: Breonadia salicina, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

qgrobler

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:14 לפנה"צ SAST
Dyschoriste burchellii - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של drmckenzie: Dyschoriste burchellii, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

qgrobler

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:55 לפנה"צ SAST
Tacazzea apiculata - Photo (c) Günter Baumann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של drmckenzie: Tacazzea apiculata, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephen608

תאריך

נובמבר 25, 2023 10:14 לפנה"צ SAST
Tacazzea apiculata - Photo (c) Günter Baumann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של drmckenzie: Tacazzea apiculata, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

warrenmcc

תאריך

פברואר 18, 2024 08:32 לפנה"צ SAST
Chroicocephalus hartlaubii - Photo (c) Alan Horstmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alan Horstmann
הזיהוי של drmckenzie: Chroicocephalus hartlaubii, שייך ל שחפים (תת משפחה Larinae)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 3393