תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 15, 2023 12:16 לפנה"צ -05
Tyrannus melancholicus - Photo (c) Enrique Giron, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Enrique Giron
הזיהוי של dodo_colombia: Tyrannus melancholicus, שייך ל טירניים (משפחה Tyrannidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 20, 2023 12:19 לפנה"צ -05
Mimus gilvus - Photo (c) Tom, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tom
הזיהוי של dodo_colombia: Mimus gilvus, שייך ל חקייניים (משפחה Mimidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 21, 2023 12:00 לפנה"צ -05
Anhinga anhinga - Photo (c) Nick Pederson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nick Pederson
הזיהוי של dodo_colombia: Anhinga anhinga, שייך ל סולתאים (סדרה Suliformes)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 21, 2023 12:00 לפנה"צ -05
Campylorhynchus griseus - Photo (c) Jesús Arana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jesús Arana
הזיהוי של dodo_colombia: Campylorhynchus griseus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 15, 2023 12:00 לפנה"צ -05
Crotophaga ani - Photo (c) Elvis Jimenez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Elvis Jimenez
הזיהוי של dodo_colombia: Crotophaga ani, שייך ל קוקיתאים (סדרה Cuculiformes)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 19, 2023 12:00 לפנה"צ -05
Tigrisoma lineatum - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של dodo_colombia: Tigrisoma lineatum, שייך ל אנפתיים (משפחה Ardeidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 20, 2023 12:02 לפנה"צ -05
Cerdocyon thous - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Diego Carús
הזיהוי של dodo_colombia: Cerdocyon thous, שייך ל כלביים (משפחה Canidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

קיווית צ'יליאנית (Vanellus chilensis)

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 14, 2023 12:06 לפנה"צ -05
קיווית צ'יליאנית - Photo (c) Nicolas Mazzini, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nicolas Mazzini
הזיהוי של dodo_colombia: קיווית צ'יליאנית (Vanellus chilensis)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 21, 2023 12:08 לפנה"צ -05
Gymnomystax mexicanus - Photo (c) barloventomagico, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של dodo_colombia: Gymnomystax mexicanus, שייך ל פזאיים (משפחה Icteridae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 13, 2023 12:00 לפנה"צ -05
Syrigma sibilatrix - Photo (c) Oswaldo Hernández, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Oswaldo Hernández
הזיהוי של dodo_colombia: Syrigma sibilatrix, שייך ל אנפות (תת משפחה Ardeinae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אנפית בקר (Bubulcus ibis)

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 15, 2023 12:00 לפנה"צ -05
אנפית בקר - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Luis Mauricio Mena Páramo
הזיהוי של dodo_colombia: אנפית בקר (Bubulcus ibis)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 21, 2023 12:00 לפנה"צ -05
Phimosus infuscatus - Photo (c) Luiz Carlos Rocha, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של dodo_colombia: Phimosus infuscatus, שייך ל כפניים (משפחה Threskiornithidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 19, 2023 12:00 לפנה"צ -05
Tigrisoma lineatum - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של dodo_colombia: Tigrisoma lineatum, שייך ל אנפתיים (משפחה Ardeidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

כרוון דו־פסים (Hesperoburhinus bistriatus)

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 21, 2023 12:00 לפנה"צ -05
כרוון דו־פסים - Photo (c) Rolando Chavez, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rolando Chavez
הזיהוי של dodo_colombia: כרוון דו־פסים (Hesperoburhinus bistriatus)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 20, 2023 12:06 לפנה"צ -05
Anhima cornuta - Photo (c) Lilian Tomazelli, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lilian Tomazelli
הזיהוי של dodo_colombia: Anhima cornuta, שייך ל קמיקיים (משפחה Anhimidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 20, 2023 12:03 לפנה"צ -05
Syrigma sibilatrix - Photo (c) Oswaldo Hernández, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Oswaldo Hernández
הזיהוי של dodo_colombia: Syrigma sibilatrix, שייך ל אנפות (תת משפחה Ardeinae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 15, 2023 12:07 לפנה"צ -05
Jacana jacana - Photo (c) Eric Carpenter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eric Carpenter
הזיהוי של dodo_colombia: Jacana jacana, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 14, 2023 12:01 לפנה"צ -05
Buteo nitidus - Photo (c) Clodoaldo Costa Junior, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Clodoaldo Costa Junior
הזיהוי של dodo_colombia: Buteo nitidus, שייך ל עקבים (סוג Buteo)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 20, 2023 12:00 לפנה"צ -05
Gymnomystax mexicanus - Photo (c) barloventomagico, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של dodo_colombia: Gymnomystax mexicanus, שייך ל פזאיים (משפחה Icteridae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

דצמבר 21, 2023 12:11 לפנה"צ -05
Paroaria nigrogenis - Photo (c) barloventomagico, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של dodo_colombia: Paroaria nigrogenis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sihyta

תאריך

אפריל 2013

מקום

Meta, CO (Google, OSM)
Mitu tomentosum - Photo (c) abcdefgewing, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי abcdefgewing
הזיהוי של dodo_colombia: Mitu tomentosum, שייך ל תרנגולאים (סדרה Galliformes)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ארה גוצה (Ara severus)

מתצפת.ת

sihyta

תאריך

יוני 2023

מקום

Meta, CO (Google, OSM)
ארה גוצה - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של dodo_colombia: ארה גוצה (Ara severus)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אנפית השלג (Egretta thula)

מתצפת.ת

ailsawilliams

תאריך

מרץ 4, 2024 11:23 לפנה"צ -05
לבנית אמריקנית - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Miguel Artigas Azas
הזיהוי של dodo_colombia: אנפית השלג (Egretta thula)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dwkfoster

תאריך

יוני 20, 2024 04:24 אחה"צ -05
Thraupis episcopus - Photo (c) Ad Konings, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ad Konings
הזיהוי של dodo_colombia: Thraupis episcopus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alsocab

תאריך

ינואר 12, 2024 12:22 לפנה"צ -05
Campylorhynchus griseus - Photo (c) Jesús Arana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jesús Arana
הזיהוי של dodo_colombia: Campylorhynchus griseus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ddavilareyes

תאריך

יוני 6, 2023 08:48 לפנה"צ -05

תיאור

Monitoreo Biodiversidad Prodeco

Tyrannus savana - Photo (c) Dario Sanches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של dodo_colombia: Tyrannus savana, שייך ל טירניים (משפחה Tyrannidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zulma87760

תאריך

יוני 20, 2024 02:10 אחה"צ -05
Columbina squammata - Photo (c) Christoph Moning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christoph Moning
הזיהוי של dodo_colombia: Columbina squammata, שייך ל יונאים (משפחה Columbidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

קיווית צ'יליאנית (Vanellus chilensis)

מתצפת.ת

ddavilareyes

תאריך

יוני 2, 2023 08:40 לפנה"צ -05

תיאור

Monitoreo Biodiversidad Prodeco

קיווית צ'יליאנית - Photo (c) Nicolas Mazzini, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nicolas Mazzini
הזיהוי של dodo_colombia: קיווית צ'יליאנית (Vanellus chilensis)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

עקרבאים (סדרה Scorpiones)

מתצפת.ת

zulma87760

תאריך

יוני 20, 2024 01:46 אחה"צ -05
עקרבאים - Photo (c) Chad Keates, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chad Keates
הזיהוי של dodo_colombia: עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

celia_gvp

תאריך

יוני 20, 2024 09:28 לפנה"צ -05
Harpagus bidentatus - Photo (c) Sebastián Vizcarra, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Sebastián Vizcarra
הזיהוי של dodo_colombia: Harpagus bidentatus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 50797