תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 19, 2021 05:39 PM EEST
Solidago virgaurea - Photo (c) ed_shaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: Solidago virgaurea, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 12:55 PM EET
Rosa majalis - Photo (c) Klasse im Garten, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של davydovbotany: Rosa majalis, שייך ל ורד (סוג Rosa)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 12:54 PM EET
Rorippa austriaca - Photo (c) Oskar Gran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: Rorippa austriaca, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

קרדריה מצויה (Lepidium draba)

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 12:52 PM EET
קרדריה מצויה - Photo (c) Kayla E, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: קרדריה מצויה (Lepidium draba)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

תלתן השדה (Trifolium arvense)

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 12:51 PM EET
תלתן השדה - Photo (c) Jeremy Collison, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: תלתן השדה (Trifolium arvense)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 12:50 PM EET
Medicago falcata - Photo (c) Andy Fyon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: Medicago falcata, שייך ל אספסת (סוג Medicago)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

אגמית רבת-שורשים (Spirodela polyrhiza)

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 12:44 PM EET
אגמית רבת-שורשים - Photo (c) Lincoln Durey, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של davydovbotany: אגמית רבת-שורשים (Spirodela polyrhiza)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 12:45 PM EET
Rumex hydrolapathum - Photo AnRo0002, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של davydovbotany: Rumex hydrolapathum, שייך ל חומעה (סוג Rumex)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 12:31 PM EET
Lathyrus niger - Photo (c) Wildlife Travel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: Lathyrus niger, שייך ל טופח (סוג Lathyrus)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 12:30 PM EET
Fragaria viridis - Photo (c) HermannFalkner/sokol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: Fragaria viridis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 01:12 PM EET
Salix cinerea - Photo (c) Janie Easterman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של davydovbotany: Salix cinerea, שייך ל ערבה (סוג Salix)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

ירבוז מופשל (Amaranthus retroflexus)

מתצפת/ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 19, 2021 05:23 PM EEST
ירבוז מופשל - Photo AnRo0002, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של davydovbotany: ירבוז מופשל (Amaranthus retroflexus)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 19, 2021 05:30 PM EEST
Knautia arvensis - Photo (c) Alexey Katz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: Knautia arvensis, שייך ל שלמוניים (תת משפחה Dipsacoideae)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

kateryna_kalashnik

תאריך

דצמבר 2, 2021 11:08 AM EET
אליאריה שומית - Photo (c) 57Andrew, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של davydovbotany: אליאריה שומית (Alliaria petiolata)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 19, 2021 05:29 PM EEST
Anchusa officinalis - Photo (c) Lina Paškevičiūtė, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: Anchusa officinalis, שייך ל לשון-פר (סוג Anchusa)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

זון רב-פרחים (Lolium multiflorum)

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 01:51 PM EET

תיאור

Maybe Garden discard

זון רב-פרחים - Photo (c) Nicolas Zwahlen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של davydovbotany: זון רב-פרחים (Lolium multiflorum)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 01:51 PM EET
Atriplex oblongifolia - Photo (c) Марина Анкудинова, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של davydovbotany: Atriplex oblongifolia, שייך ל ירבוזיים (משפחה Amaranthaceae)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 12:56 PM EET
Bryonia alba - Photo (c) wojtest, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של davydovbotany: Bryonia alba, שייך ל דלועיים (משפחה Cucurbitaceae)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 19, 2021 05:29 PM EEST
Medicago falcata - Photo (c) Andy Fyon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: Medicago falcata, שייך ל אספסת (סוג Medicago)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 19, 2021 05:29 PM EEST
Berteroa incana - Photo (c) Joseph Kurtz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: Berteroa incana, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 19, 2021 05:35 PM EEST
Asclepias syriaca - Photo (c) dshaw3, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: Asclepias syriaca, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 19, 2021 05:38 PM EEST
Humulus lupulus - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של davydovbotany: Humulus lupulus, שייך ל כשותנית (סוג Humulus)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

קייצת קנדית (Erigeron canadensis)

מתצפת/ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 19, 2021 05:36 PM EEST
קייצת קנדית - Photo (c) Svetlana Nesterova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: קייצת קנדית (Erigeron canadensis)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

ציפורנית נפוחה (Silene vulgaris)

מתצפת/ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 19, 2021 05:36 PM EEST
ציפורנית נפוחה - Photo (c) manual crank, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של davydovbotany: ציפורנית נפוחה (Silene vulgaris)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 19, 2021 05:21 PM EEST
Sisymbrium loeselii - Photo (c) Patrick Wilken, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של davydovbotany: Sisymbrium loeselii, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 01:08 PM EET
Brachypodium pinnatum - Photo (c) anna_efimova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: Brachypodium pinnatum, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

מקור חסידה גזור (Erodium cicutarium)

מתצפת/ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 19, 2021 05:28 PM EEST
מקור חסידה גזור - Photo (c) jrebman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של davydovbotany: מקור חסידה גזור (Erodium cicutarium)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 02:49 PM EET
Rosa majalis - Photo (c) Klasse im Garten, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של davydovbotany: Rosa majalis, שייך ל ורד (סוג Rosa)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 04:32 PM EET
Heracleum sosnowskyi - Photo (c) Aurelijus Narbutas, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של davydovbotany: Heracleum sosnowskyi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oleksandr_shynder

תאריך

יוני 19, 2021 04:58 PM EET

תיאור

escaped plant

Phytolacca acinosa - Photo (c) Александр Радзюк, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של davydovbotany: Phytolacca acinosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 83603