תמונות/קולות

מה

אזוביון דגול (Lavandula stoechas)

מתצפת.ת

mercantour

תאריך

מרץ 18, 2023 02:46 אחה"צ CET
אזוביון דגול - Photo (c) esra-ergin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי esra-ergin
הזיהוי של curcu34: אזוביון דגול (Lavandula stoechas)
נוסף בתאריך 19 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mercantour

תאריך

מרץ 18, 2023 02:46 אחה"צ CET
Erica arborea - Photo (c) fotis-samaritakis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי fotis-samaritakis
הזיהוי של curcu34: Erica arborea, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 19 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

אזוביון דגול (Lavandula stoechas)

מתצפת.ת

mercantour

תאריך

מרץ 18, 2023 02:48 אחה"צ CET
אזוביון דגול - Photo (c) esra-ergin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי esra-ergin
הזיהוי של curcu34: אזוביון דגול (Lavandula stoechas)
נוסף בתאריך 19 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

אזוביון דגול (Lavandula stoechas)

מתצפת.ת

mercantour

תאריך

מרץ 18, 2023 02:49 אחה"צ CET
אזוביון דגול - Photo (c) esra-ergin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי esra-ergin
הזיהוי של curcu34: אזוביון דגול (Lavandula stoechas)
נוסף בתאריך 19 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mercantour

תאריך

מרץ 18, 2023 02:50 אחה"צ CET
Erica arborea - Photo (c) fotis-samaritakis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי fotis-samaritakis
הזיהוי של curcu34: Erica arborea, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 19 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mercantour

תאריך

מרץ 18, 2023 02:50 אחה"צ CET
Erica arborea - Photo (c) fotis-samaritakis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי fotis-samaritakis
הזיהוי של curcu34: Erica arborea, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 19 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

אזוביון דגול (Lavandula stoechas)

מתצפת.ת

mercantour

תאריך

מרץ 18, 2023 02:55 אחה"צ CET
אזוביון דגול - Photo (c) esra-ergin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי esra-ergin
הזיהוי של curcu34: אזוביון דגול (Lavandula stoechas)
נוסף בתאריך 19 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mercantour

תאריך

מרץ 18, 2023 03:13 אחה"צ CET
Erica arborea - Photo (c) fotis-samaritakis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי fotis-samaritakis
הזיהוי של curcu34: Erica arborea, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 19 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

לוטם מרווני (Cistus salviifolius)

מתצפת.ת

mercantour

תאריך

מרץ 18, 2023 04:24 אחה"צ CET
לוטם מרווני - Photo (c) Wayfinder_73, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של curcu34: לוטם מרווני (Cistus salviifolius)
נוסף בתאריך 19 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

נורית הלב (Ficaria verna)

מתצפת.ת

mercantour

תאריך

מרץ 18, 2023 04:25 אחה"צ CET
נורית הלב - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של curcu34: נורית הלב (Ficaria verna)
נוסף בתאריך 19 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mercantour

תאריך

מרץ 18, 2023 04:28 אחה"צ CET
Reseda phyteuma - Photo (c) Emilio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של curcu34: Reseda phyteuma, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 19 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mercantour

תאריך

מרץ 18, 2023 04:29 אחה"צ CET
Valerianella locusta - Photo (c) Christian Berg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christian Berg
הזיהוי של curcu34: Valerianella locusta, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 19 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbastia

תאריך

מרץ 18, 2023 11:22 לפנה"צ CET

תיאור

A confirmer
Plantes petites, sur pelouse sèche et rase
Feuilles dentées épaisses totalement glabres

Mercurialis huetii - Photo (c) Thomas Silberfeld, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Thomas Silberfeld
הזיהוי של curcu34: Mercurialis huetii, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך 18 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

פרג מוארך (Roemeria argemone)

מתצפת.ת

ahparadis

תאריך

מאי 21, 2022 09:09 לפנה"צ CEST
פרג מוארך - Photo (c) Salomé, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של curcu34: פרג מוארך (Roemeria argemone)
נוסף בתאריך 16 מרץ, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מה

חלבלוב השמש (Euphorbia helioscopia)

מתצפת.ת

chimu

תאריך

מרץ 11, 2023 04:18 אחה"צ CET

תיאור

Near vineyards

חלבלוב השמש - Photo (c) Kostas Zontanos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kostas Zontanos
הזיהוי של curcu34: חלבלוב השמש (Euphorbia helioscopia)
נוסף בתאריך 11 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כתלית יהודה (Parietaria judaica)

מתצפת.ת

thomas_m1

תאריך

פברואר 17, 2023 04:35 אחה"צ CET
כתלית יהודה - Photo (c) Hermann Falkner, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Hermann Falkner
הזיהוי של curcu34: כתלית יהודה (Parietaria judaica)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כתלית יהודה (Parietaria judaica)

מתצפת.ת

thomas_m1

תאריך

דצמבר 6, 2022 04:02 אחה"צ CET
כתלית יהודה - Photo (c) Hermann Falkner, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Hermann Falkner
הזיהוי של curcu34: כתלית יהודה (Parietaria judaica)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

צלצל החומות (Cymbalaria muralis)

מתצפת.ת

thomas_m1

תאריך

דצמבר 6, 2022 03:44 אחה"צ CET
צלצל החומות - Photo (c) Leonard Worthington, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Leonard Worthington
הזיהוי של curcu34: צלצל החומות (Cymbalaria muralis)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

צלצל החומות (Cymbalaria muralis)

מתצפת.ת

thomas_m1

תאריך

דצמבר 6, 2022 03:44 אחה"צ CET
צלצל החומות - Photo (c) Leonard Worthington, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Leonard Worthington
הזיהוי של curcu34: צלצל החומות (Cymbalaria muralis)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כתלית יהודה (Parietaria judaica)

מתצפת.ת

thomas_m1

תאריך

דצמבר 6, 2022 04:02 אחה"צ CET
כתלית יהודה - Photo (c) Hermann Falkner, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Hermann Falkner
הזיהוי של curcu34: כתלית יהודה (Parietaria judaica)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

רצועית רוברט (Himantoglossum robertianum)

מתצפת.ת

victor_85

תאריך

מרץ 10, 2023 01:29 אחה"צ CET
רצועית רוברט - Photo (c) Matteo Paolo Tauriello, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של curcu34: רצועית רוברט (Himantoglossum robertianum)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

חרציות (סוג Bellis)

מתצפת.ת

victor_85

תאריך

מרץ 10, 2023 01:48 אחה"צ CET
חיננית רב-שנתית - Photo (c) Salomé, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של curcu34: חיננית רב-שנתית (Bellis perennis)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julien-gelus

תאריך

מרץ 8, 2023 02:40 אחה"צ CET

מקום

Pic Saint-Loup (Google, OSM)
Narcissus dubius - Photo (c) SERVIENTIS Nils, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי SERVIENTIS Nils
הזיהוי של curcu34: Narcissus dubius, שייך ל נרקיסים (סוג Narcissus)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

רצועית רוברט (Himantoglossum robertianum)

מתצפת.ת

victor_85

תאריך

מרץ 10, 2023 02:13 אחה"צ CET
רצועית רוברט - Photo (c) Matteo Paolo Tauriello, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של curcu34: רצועית רוברט (Himantoglossum robertianum)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

טוריים מצויים (Diplotaxis erucoides)

מתצפת.ת

diogo_kemper

תאריך

מרץ 9, 2023 02:22 אחה"צ CET
טוריים מצויים - Photo (c) bluefern, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי bluefern
הזיהוי של curcu34: טוריים מצויים (Diplotaxis erucoides)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

רצועית רוברט (Himantoglossum robertianum)

מתצפת.ת

sebdupre

תאריך

מרץ 10, 2023 05:45 אחה"צ CET
רצועית רוברט - Photo (c) Matteo Paolo Tauriello, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של curcu34: רצועית רוברט (Himantoglossum robertianum)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

בוצין מפורץ (Verbascum sinuatum)

מתצפת.ת

raldaaitana

תאריך

מרץ 10, 2023 02:42 אחה"צ CET
בוצין מפורץ - Photo (c) .Bambo., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של curcu34: בוצין מפורץ (Verbascum sinuatum)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כלנית מצויה (Anemone coronaria)

מתצפת.ת

sebdupre

תאריך

מרץ 10, 2023 05:48 אחה"צ CET
כלנית מצויה - Photo (c) Bobby McCabe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של curcu34: כלנית מצויה (Anemone coronaria)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

שערות שולמית מצויות (Adiantum capillus-veneris)

מתצפת.ת

mikehedde

תאריך

מרץ 10, 2023 06:04 אחה"צ CET
שערות שולמית מצויות - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של curcu34: שערות שולמית מצויות (Adiantum capillus-veneris)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sebdupre

תאריך

מרץ 10, 2023 06:08 אחה"צ CET
Iris lutescens - Photo (c) bathyporeia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של curcu34: Iris lutescens, שייך ל אירוסיים (סוג Iris)
נוסף בתאריך 10 מרץ, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 16514