תמונות/קולות

Square

מה

דמומית עבת-שיבולת Adonis aestivalis

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 7, 2021 10:07 AM +13
Adonis aestivalis parviflora - Photo (c) Владимир, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Adonis aestivalis ssp. parviflora, שייך ל דמומית עבת-שיבולת (Adonis aestivalis)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 7, 2021 01:13 PM +13
Iris scariosa - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Iris scariosa, שייך ל אירוסיים (סוג Iris)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 7, 2021 10:29 AM +13
Rhamnus cathartica - Photo (c) JanetandPhil, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של cryptobasis: Rhamnus cathartica, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מה

סכיכון דביק Holosteum glutinosum

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 7, 2021 12:48 PM +13
סכיכון דביק - Photo (c) Ron Frumkin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: סכיכון דביק (Holosteum glutinosum)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מה

סכיכון דביק Holosteum glutinosum

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 7, 2021 10:08 AM +13
סכיכון דביק - Photo (c) Ron Frumkin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: סכיכון דביק (Holosteum glutinosum)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

צבעוני ססגוני Tulipa biflora

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 7, 2021 09:48 AM +13
צבעוני ססגוני - Photo (c) Вадим, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: צבעוני ססגוני (Tulipa biflora)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מה

סכיכון דביק Holosteum glutinosum

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 6, 2021 10:54 AM +13
סכיכון דביק - Photo (c) Ron Frumkin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: סכיכון דביק (Holosteum glutinosum)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 4, 2021 01:47 PM +13
Halimodendron halodendron - Photo (c) Konstantin, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cryptobasis: Halimodendron halodendron, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 4, 2021 01:47 PM +13
Alhagi pseudalhagi - Photo (c) Artem Oboturov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Alhagi pseudalhagi, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 4, 2021 08:51 AM +13
Ornithogalum fischerianum - Photo (c) Kristof Zyskowski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של cryptobasis: Ornithogalum fischerianum, שייך ל נץ-חלב (סוג Ornithogalum)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 4, 2021 09:40 AM +13
Astragalus buchtormensis - Photo (c) Aleksandr Popov / Александр Попов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Astragalus buchtormensis, שייך ל קדד (סוג Astragalus)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 6, 2021 12:45 PM +13
Viola accrescens - Photo (c) Vadim Prokhorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Viola accrescens, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 2, 2021 05:16 PM +13
Chorispora tenella - Photo (c) Zaxy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של cryptobasis: Chorispora tenella, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

צבעוני ססגוני Tulipa biflora

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 5, 2021 05:18 PM +13
צבעוני ססגוני - Photo (c) Вадим, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: צבעוני ססגוני (Tulipa biflora)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 5, 2021 06:32 PM +13
Allium tulipifolium - Photo (c) Le.Loup.Gris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של cryptobasis: Allium tulipifolium, שייך ל שום (סוג Allium)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 5, 2021 04:46 PM +13
Allium tulipifolium - Photo (c) Le.Loup.Gris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של cryptobasis: Allium tulipifolium, שייך ל שום (סוג Allium)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 5, 2021 04:25 PM +13
Prunus tenella - Photo (c) Sirpale79, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של cryptobasis: Prunus tenella, שייך ל פרונוס (סוג Prunus)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 5, 2021 04:23 PM +13
Geranium linearilobum - Photo (c) Никифорова Валерия, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Geranium linearilobum, שייך ל גרניון (משפחה Geraniaceae)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מה

דמומית עבת-שיבולת Adonis aestivalis

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 5, 2021 02:21 PM +13
Adonis aestivalis parviflora - Photo (c) Владимир, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Adonis aestivalis ssp. parviflora, שייך ל דמומית עבת-שיבולת (Adonis aestivalis)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 5, 2021 06:51 PM +13
Tulipa suaveolens - Photo (c) Eugene Popov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של cryptobasis: Tulipa suaveolens, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 5, 2021 06:53 PM +13
Iris scariosa - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Iris scariosa, שייך ל אירוסיים (סוג Iris)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 4, 2021 02:09 PM +13
Poa bulbosa vivipara - Photo (c) Jérémie Morel, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cryptobasis: Poa bulbosa vivipara, שייך ל סיסנית הבולבוסין (Poa bulbosa)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 3, 2021 08:42 AM +13
Tamarix laxa - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Tamarix laxa, שייך ל אשל (סוג Tamarix)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 2, 2021 06:27 PM +13
Ulmus pumila - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של cryptobasis: Ulmus pumila, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 2, 2021 05:58 PM +13
Gagea bulbifera - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Gagea bulbifera, שייך ל זהבית (סוג Gagea)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 4, 2021 08:33 AM +13
Astragalus dolichophyllus - Photo (c) Katerina Kashirina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Astragalus dolichophyllus, שייך ל קדד (סוג Astragalus)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 3, 2021 10:17 AM +13
Iris scariosa - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Iris scariosa, שייך ל אירוסיים (סוג Iris)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 3, 2021 02:18 PM +13
Myosotis micrantha - Photo (c) Biopix, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Myosotis micrantha, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivan_savinov

תאריך

מאי 4, 2021 11:38 AM +13
Asperugo procumbens - Photo (c) Harold Ikerd, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cryptobasis: Asperugo procumbens, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kulakovvg

תאריך

מאי 23, 2019 03:20 PM UTC
Petrosedum subulatum - Photo (c) Aleksandr Popov / Александр Попов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cryptobasis: Petrosedum subulatum, שייך ל טבוריתיים (משפחה Crassulaceae)
הוסף בתאריך 13 מאי, 2021.
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

סטטיסטיקות

 • 631