תמונות/קולות

מתצפת.ת

kayleetam

תאריך

מאי 5, 2023 03:06 אחה"צ HKT
Oxalis debilis - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של crawfordlaw: Oxalis debilis, שייך ל חמציץ (סוג Oxalis)
נוסף בתאריך מאי 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kayleetam

תאריך

מאי 5, 2023 03:07 אחה"צ HKT
Ixora chinensis - Photo (c) Harish Tarikar, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Harish Tarikar
הזיהוי של crawfordlaw: Ixora chinensis, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kayleetam

תאריך

מאי 5, 2023 03:10 אחה"צ HKT
Loropetalum chinense - Photo (c) 阿橋 HQ, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crawfordlaw: Loropetalum chinense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 6, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

אורנית לוהבת (Pyrostegia venusta)

מתצפת.ת

kayleetam

תאריך

מאי 5, 2023 03:13 אחה"צ HKT
אורנית לוהבת - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של crawfordlaw: אורנית לוהבת (Pyrostegia venusta)
נוסף בתאריך מאי 6, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wai2

תאריך

מאי 6, 2023 04:56 אחה"צ HKT
Rhodomyrtus tomentosa - Photo (c) 曾云保, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי 曾云保
הזיהוי של crawfordlaw: Rhodomyrtus tomentosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 11:51 לפנה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Ficus variegata - Photo (c) JODY HSIEH, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי JODY HSIEH
הזיהוי של crawfordlaw: Ficus variegata, שייך ל פיקוס (סוג Ficus)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 12:02 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Heptapleurum heptaphyllum - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של crawfordlaw: Heptapleurum heptaphyllum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 12:05 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Melicope pteleifolia - Photo (c) bunny, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי bunny
הזיהוי של crawfordlaw: Melicope pteleifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 12:05 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Sterculia lanceolata - Photo (c) Kai Yan, Joseph Wong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של crawfordlaw: Sterculia lanceolata, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 12:13 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Acacia confusa - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של crawfordlaw: Acacia confusa, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 12:19 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Dracaena fragrans - Photo (c) Jan Ho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jan Ho
הזיהוי של crawfordlaw: Dracaena fragrans, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 12:20 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Eleutherococcus trifoliatus - Photo (c) Kinmatsu Lin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kinmatsu Lin
הזיהוי של crawfordlaw: Eleutherococcus trifoliatus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 12:42 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Loranthaceae - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ori Fragman-Sapir
הזיהוי של crawfordlaw: משפחה Loranthaceae, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 12:46 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Potentilla hebiichigo - Photo (c) 蚯蚓_游, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי 蚯蚓_游
הזיהוי של crawfordlaw: Potentilla hebiichigo, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 12:48 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Begonia cucullata - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של crawfordlaw: Begonia cucullata, שייך ל דלועאים (סדרה Cucurbitales)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

מורן ריחני (Viburnum odoratissimum)

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 12:53 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
מורן ריחני - Photo (c) Sunnetchan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Sunnetchan
הזיהוי של crawfordlaw: מורן ריחני (Viburnum odoratissimum)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 12:57 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Ardisia lindleyana - Photo (c) roseisland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של crawfordlaw: Ardisia lindleyana, שייך ל מירסיניים (תת משפחה Myrsinoideae)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 12:54 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Machilus - Photo (c) Ryan Yue Wah Chan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ryan Yue Wah Chan
הזיהוי של crawfordlaw: סוג Machilus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 01:00 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Ardisia crenata - Photo (c) Tatters ✾, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crawfordlaw: Ardisia crenata, שייך ל מירסיניים (תת משפחה Myrsinoideae)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 01:03 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Solanum torvum - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של crawfordlaw: Solanum torvum, שייך ל סולנום (סוג Solanum)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 01:05 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Bischofia javanica - Photo (c) George Su, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי George Su
הזיהוי של crawfordlaw: Bischofia javanica, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ספיון השעווה (Triadica sebifera)

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 01:09 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
ספיון השעווה - Photo (c) Jan Ho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jan Ho
הזיהוי של crawfordlaw: ספיון השעווה (Triadica sebifera)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 01:13 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Mallotus paniculatus - Photo (c) Steven Chong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steven Chong
הזיהוי של crawfordlaw: Mallotus paniculatus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 01:29 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Rhus chinensis - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של crawfordlaw: Rhus chinensis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janho

תאריך

אפריל 28, 2023 01:32 אחה"צ HKT

מקום

烏蛟騰 (Google, OSM)
Schima superba - Photo (c) WK Cheng, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי WK Cheng
הזיהוי של crawfordlaw: Schima superba, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicolanewbery5

תאריך

מאי 1, 2023 04:06 אחה"צ HKT
Nanhaia speciosa - Photo (c) Toby Y, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Toby Y
הזיהוי של crawfordlaw: Nanhaia speciosa, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך מאי 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicolanewbery5

תאריך

מאי 1, 2023 04:07 אחה"צ HKT
Morinda parvifolia - Photo (c) W. K. Lo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי W. K. Lo
הזיהוי של crawfordlaw: Morinda parvifolia, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך מאי 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicolanewbery5

תאריך

אפריל 30, 2023 03:49 אחה"צ HKT
Entada tonkinensis - Photo (c) Takaaki Hattori, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Takaaki Hattori
הזיהוי של crawfordlaw: Entada tonkinensis, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך מאי 2, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agnestrekker

תאריך

מרץ 16, 2021 06:24 אחה"צ UTC
Ilex memecylifolia - Photo (c) Agnes Trekker, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Agnes Trekker
הזיהוי של crawfordlaw: Ilex memecylifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agnestrekker

תאריך

מרץ 20, 2021 04:36 אחה"צ UTC
Ilex memecylifolia - Photo (c) Agnes Trekker, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Agnes Trekker
הזיהוי של crawfordlaw: Ilex memecylifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 2, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 87