תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:04 PM CEST
Acer campestre - Photo (c) Peter O'Connor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crapfou: Acer campestre, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

קיסוס החורש Hedera helix

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:08 PM CEST
קיסוס החורש - Photo (c) David Renoult, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של crapfou: קיסוס החורש (Hedera helix)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

עצבונית החורש Ruscus aculeatus

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:09 PM CEST
עצבונית החורש - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של crapfou: עצבונית החורש (Ruscus aculeatus)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:12 PM CEST
Carpinus betulus - Photo (c) Joao Tiago Tavares, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של crapfou: Carpinus betulus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

מרגנית השדה Lysimachia arvensis

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:13 PM CEST
מרגנית השדה - Photo (c) chausinho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של crapfou: מרגנית השדה (Lysimachia arvensis)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:15 PM CEST
Fraxinus excelsior - Photo (c) GeraldA, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של crapfou: Fraxinus excelsior, שייך ל זיתיים (משפחה Oleaceae)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

לחך גדול Plantago major

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:25 PM CEST
לחך גדול - Photo (c) Mackenzie Rachael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של crapfou: לחך גדול (Plantago major)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

תלתן זוחל Trifolium repens

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:31 PM CEST
תלתן זוחל - Photo (c) Gennadiy Okatov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של crapfou: תלתן זוחל (Trifolium repens)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

דיואית מצויצת Coprinus comatus

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:54 PM CEST
דיואית מצויצת - Photo (c) Dominik and Melisa, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של crapfou: דיואית מצויצת (Coprinus comatus)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

לחך גדול Plantago major

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:26 PM CEST
לחך גדול - Photo (c) Mackenzie Rachael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של crapfou: לחך גדול (Plantago major)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

לחך גדול Plantago major

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 18, 2021 04:00 PM CEST
לחך גדול - Photo (c) Mackenzie Rachael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של crapfou: לחך גדול (Plantago major)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

אלון סוג Quercus

מתצפת/ת

eliseandaron

תאריך

ספטמבר 19, 2021 05:29 PM CEST
אלון - Photo (c) Sherpas 428, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של crapfou: אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

snoopy71

תאריך

ספטמבר 19, 2021 05:30 PM EEST

מקום

Versailles (Google, OSM)
Citrus - Photo (c) Manuel Martín Vicente, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של crapfou: סוג Citrus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:11 PM CEST
Fagus sylvatica - Photo (c) Kagor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crapfou: Fagus sylvatica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:12 PM CEST
Fagus sylvatica - Photo (c) Kagor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crapfou: Fagus sylvatica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:12 PM CEST
Acer campestre - Photo (c) Peter O'Connor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crapfou: Acer campestre, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

עצבונית החורש Ruscus aculeatus

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:14 PM CEST
עצבונית החורש - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של crapfou: עצבונית החורש (Ruscus aculeatus)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:16 PM CEST
Fagus sylvatica - Photo (c) Kagor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crapfou: Fagus sylvatica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:32 PM CEST
Buddleja davidii - Photo (c) Izigabo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crapfou: Buddleja davidii, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:33 PM CEST
Carpinus betulus - Photo (c) Joao Tiago Tavares, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של crapfou: Carpinus betulus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

גדותן הביצות Eupatorium cannabinum

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:34 PM CEST
גדותן הביצות - Photo (c) Phil Sellens, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של crapfou: גדותן הביצות (Eupatorium cannabinum)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:35 PM CEST
Buddleja davidii - Photo (c) Izigabo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crapfou: Buddleja davidii, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

כף-זאב אירופית Lycopus europaeus

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:36 PM CEST
כף-זאב אירופית - Photo (c) H. Zell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crapfou: כף-זאב אירופית (Lycopus europaeus)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

כף-זאב אירופית Lycopus europaeus

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:36 PM CEST
כף-זאב אירופית - Photo (c) H. Zell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crapfou: כף-זאב אירופית (Lycopus europaeus)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

גדותן הביצות Eupatorium cannabinum

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:36 PM CEST
גדותן הביצות - Photo (c) Phil Sellens, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של crapfou: גדותן הביצות (Eupatorium cannabinum)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

כף-זאב אירופית Lycopus europaeus

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:43 PM CEST
כף-זאב אירופית - Photo (c) H. Zell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crapfou: כף-זאב אירופית (Lycopus europaeus)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 14, 2021 06:23 PM CEST
Dipsacus - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crapfou: סוג Dipsacus, שייך ל שלמוניים (תת משפחה Dipsacoideae)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 14, 2021 06:28 PM CEST
Corylus avellana - Photo (c) Paul Dubery, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של crapfou: Corylus avellana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasdr

תאריך

אוגוסט 14, 2021 06:42 PM CEST
Carpinus betulus - Photo (c) Joao Tiago Tavares, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של crapfou: Carpinus betulus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

paruline17

תאריך

ספטמבר 19, 2021 01:13 PM CEST
Euonymus europaeus - Photo (c) Les, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של crapfou: Euonymus europaeus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 29805