תמונות/קולות

מתצפת.ת

apgarm

תאריך

יוני 3, 2024 04:44 אחה"צ EDT
Castanea dentata - Photo (c) Bob MacInnes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של connormac: Castanea dentata, שייך ל אלונאים (סדרה Fagales)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beltzvillesp

תאריך

יוני 13, 2024 10:03 לפנה"צ EDT
Castanea dentata - Photo (c) Bob MacInnes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של connormac: Castanea dentata, שייך ל אלונאים (סדרה Fagales)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mattjuross

תאריך

יוני 13, 2024 02:59 אחה"צ EDT
Castanea dentata - Photo (c) Bob MacInnes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של connormac: Castanea dentata, שייך ל אלונאים (סדרה Fagales)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dwcarlin

תאריך

מאי 11, 2024 06:34 אחה"צ EDT
Spiraea japonica - Photo (c) beautifulcataya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של connormac: Spiraea japonica, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mfriese

תאריך

מאי 29, 2024 10:55 לפנה"צ EDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של connormac: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

כוֹבע הנזיר (Tropaeolum majus)

מתצפת.ת

han_nah_as

תאריך

אפריל 26, 2024 03:50 אחה"צ CST
כובע הנזיר - Photo (c) Andrew Laleian, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Andrew Laleian
הזיהוי של connormac: כוֹבע הנזיר (Tropaeolum majus)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ara_ceae

תאריך

ספטמבר 3, 2023 09:25 לפנה"צ CST
לפופית - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של connormac: לפופית (סוג Ipomoea)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beth323

תאריך

יוני 13, 2024 10:49 לפנה"צ EDT
Symplocarpus foetidus - Photo (c) Clare Dellwo Cole, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Clare Dellwo Cole
הזיהוי של connormac: Symplocarpus foetidus, שייך ל לופיים (משפחה Araceae)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

תור אמריקנית (Zenaida macroura)

מתצפת.ת

jsherman1997

תאריך

יוני 13, 2024 10:55 לפנה"צ EDT
תור אמריקנית - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Donna Pomeroy
הזיהוי של connormac: תור אמריקנית (Zenaida macroura)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beth323

תאריך

יוני 13, 2024 10:59 לפנה"צ EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) Stewart Blackwell, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Stewart Blackwell
הזיהוי של connormac: Onoclea sensibilis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

khoward998

תאריך

יוני 13, 2024 11:02 לפנה"צ EDT
Sassafras albidum - Photo (c) Tom Potterfield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של connormac: Sassafras albidum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beth323

תאריך

יוני 13, 2024 11:02 לפנה"צ EDT
Sassafras - Photo (c) dogtooth77, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של connormac: סוג Sassafras, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beth323

תאריך

יוני 13, 2024 11:17 לפנה"צ EDT
Taxus cuspidata - Photo (c) pinemartyn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי pinemartyn
הזיהוי של connormac: Taxus cuspidata, שייך ל מחטניים (סדרה Pinales)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

מרגנית השדה כתומה (Lysimachia arvensis)

מתצפת.ת

stereosue

תאריך

יוני 10, 2024 12:15 אחה"צ EDT
מרגנית השדה כתומה - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של connormac: מרגנית השדה כתומה (Lysimachia arvensis)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

רוביניה בת השיטה (Robinia pseudoacacia)

מתצפת.ת

khoward998

תאריך

יוני 13, 2024 11:32 לפנה"צ EDT
רוביניה בת השיטה - Photo (c) Annika 🐞, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Annika 🐞
הזיהוי של connormac: רוביניה בת השיטה (Robinia pseudoacacia)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

רוביניה בת השיטה (Robinia pseudoacacia)

מתצפת.ת

beth323

תאריך

יוני 13, 2024 11:34 לפנה"צ EDT
רוביניה בת השיטה - Photo (c) Annika 🐞, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Annika 🐞
הזיהוי של connormac: רוביניה בת השיטה (Robinia pseudoacacia)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

khoward998

תאריך

יוני 13, 2024 11:38 לפנה"צ EDT
Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של connormac: Maianthemum canadense, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beth323

תאריך

יוני 13, 2024 11:38 לפנה"צ EDT
Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של connormac: Maianthemum canadense, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carlnie

תאריך

יוני 13, 2024 06:23 אחה"צ EDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Craig Evans
הזיהוי של connormac: Verbascum thapsus, שייך ל בוצין (סוג Verbascum)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

אספסת זעירה (Medicago lupulina)

מתצפת.ת

ksiegfried

תאריך

יוני 13, 2024 07:05 אחה"צ EDT
אספסת זעירה - Photo (c) Sophia K, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sophia K
הזיהוי של connormac: אספסת זעירה (Medicago lupulina)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ksiegfried

תאריך

יוני 13, 2024 07:25 אחה"צ EDT
Silene latifolia - Photo (c) quandary, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של connormac: Silene latifolia, שייך ל ציפורנית (סוג Silene)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

פיטולקה אמריקאית (Phytolacca americana)

מתצפת.ת

accipiter22

תאריך

יוני 13, 2024 07:37 אחה"צ EDT
פיטולקה אמריקאית - Photo (c) Craig K. Hunt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Craig K. Hunt
הזיהוי של connormac: פיטולקה אמריקאית (Phytolacca americana)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ryguy4136

תאריך

יוני 13, 2024 07:43 אחה"צ EDT
Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של connormac: Asclepias syriaca, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פיטולקה אמריקאית (Phytolacca americana)

מתצפת.ת

ryguy4136

תאריך

יוני 2024
פיטולקה אמריקאית - Photo (c) Craig K. Hunt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Craig K. Hunt
הזיהוי של connormac: פיטולקה אמריקאית (Phytolacca americana)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaelmoran2

תאריך

יוני 13, 2024 07:46 אחה"צ EDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של connormac: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaelmoran2

תאריך

יוני 13, 2024 07:48 אחה"צ EDT
Oenothera fruticosa - Photo (c) kwillard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kwillard
הזיהוי של connormac: Oenothera fruticosa, שייך ל נר-הלילה (משפחה) (משפחה Onagraceae)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaelmoran2

תאריך

יוני 13, 2024 07:52 אחה"צ EDT
Lysimachia quadrifolia - Photo (c) crgillette, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי crgillette
הזיהוי של connormac: Lysimachia quadrifolia, שייך ל מרגנית (סוג Lysimachia)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

llsrvd

תאריך

יוני 2024
Bombus griseocollis - Photo (c) Steven Mlodinow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steven Mlodinow
הזיהוי של connormac: Bombus griseocollis, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alesserwriter

תאריך

יוני 13, 2024 01:07 אחה"צ EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christopher Eliot
הזיהוי של connormac: Xylocopa virginica, שייך ל דבורת עץ (סוג Xylocopa)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmsousa

תאריך

יוני 11, 2024 11:44 לפנה"צ EDT
Zizia aurea - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Shaun Pogacnik
הזיהוי של connormac: Zizia aurea, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 3163