תמונות/קולות

מתצפת.ת

rob21

תאריך

ינואר 19, 2005

תיאור

one of five caught Jan 18-23, ranging in size from 22-25 cm TL

Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marknenadov

תאריך

יוני 11, 2021 10:45 אחה"צ EDT
Haploa reversa - Photo (c) sarahhubert, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של colindjones: Haploa reversa, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך פברואר 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

snethercott

תאריך

יולי 4, 2021 09:48 לפנה"צ UTC
Haploa reversa - Photo (c) sarahhubert, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של colindjones: Haploa reversa, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך פברואר 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cameronsummers

תאריך

אוגוסט 23, 2022 04:45 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oridgen10

תאריך

ינואר 20, 2017
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nikolett6ttn

תאריך

יולי 13, 2016 05:20 אחה"צ UTC
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

samanthantha

תאריך

דצמבר 9, 2023 08:32 אחה"צ EST
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gyoo1

תאריך

מרץ 3, 2023 08:15 אחה"צ EST
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hannahdodington

תאריך

אוקטובר 3, 2023 02:00 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tyeking

תאריך

ספטמבר 16, 2023 04:24 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

essinem

תאריך

אוגוסט 19, 2023 08:13 לפנה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gagnelj

תאריך

אוגוסט 15, 2023 03:51 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elliotty

תאריך

מרץ 16, 2020 03:59 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

geojuniper

תאריך

יולי 10, 2023 07:54 אחה"צ EDT

תיאור

Found dead along the edge of the lake. Not sure what the cause of death was.

Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hannahdodington

תאריך

יוני 20, 2023 09:42 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

terrifinn

תאריך

אוגוסט 23, 2022 04:45 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dwitte1

תאריך

מאי 5, 2023 12:38 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bevjay

תאריך

אפריל 22, 2023 03:07 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christine123

תאריך

פברואר 4, 2005 08:23 אחה"צ EST
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laubru

תאריך

מרץ 1, 2023 02:32 אחה"צ EST

תיאור

Dead on beach

Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

keyss

תאריך

ספטמבר 7, 2022 05:45 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

monty66

תאריך

אוגוסט 23, 2022 04:19 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mpare

תאריך

אוגוסט 26, 2022 03:20 אחה"צ EDT

תיאור

I'm curious about what this gull is eating!

Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alanhuds

תאריך

יולי 14, 2022 05:34 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

melo22

תאריך

יוני 24, 2022 04:13 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashlynenorris

תאריך

יוני 7, 2022 11:24 לפנה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

qmnonic

תאריך

מאי 22, 2022 04:06 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lyrepyre

תאריך

מאי 14, 2022 01:17 אחה"צ EDT

תיאור

Found dead on the bank of St Lawrence

Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sam_lalonde

תאריך

אפריל 16, 2022 03:20 אחה"צ EDT
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mreiterb717

תאריך

מרץ 7, 2022 11:15 לפנה"צ EST
Necturus maculosus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של colindjones: Necturus maculosus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 18170