תמונות/קולות

מתצפת/ת

donaldasutherland

תאריך

יולי 6, 2018 11:11 AM EDT
Tiarella stolonifera - Photo (c) J. Stauffer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי J. Stauffer
הזיהוי של colindjones: Tiarella stolonifera, שייך ל בקעצוריים (משפחה Saxifragaceae)
נוסף בתאריך 19 נובמבר, 2022
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnklymko

תאריך

מרץ 10, 2020 02:24 PM ADT
Strix nigrolineata - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של colindjones: Strix nigrolineata, שייך ל ינשופיים (משפחה Strigidae)
נוסף בתאריך 05 נובמבר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joebartok

תאריך

אוגוסט 8, 2022 12:59 PM EDT

תיאור

At Monarda cultivar.

Peponapis pruinosa - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של colindjones: Peponapis pruinosa, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

photobiophilia

תאריך

יוני 2022

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
Peponapis pruinosa - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של colindjones: Peponapis pruinosa, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

agoulden1

תאריך

יולי 13, 2022 10:34 AM EDT

מקום

Sarnia (Google, OSM)
Peponapis pruinosa - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של colindjones: Peponapis pruinosa, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbeadle

תאריך

יולי 20, 2022 01:19 PM EDT

תיאור

Peponapis pruinosa (Pruinose Squash Bee). Photographed near St Williams, Norfolk County, Ontario on 20 July 2022.

Peponapis pruinosa - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של colindjones: Peponapis pruinosa, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

agoulden1

תאריך

יולי 25, 2022 01:00 PM EDT
Peponapis pruinosa - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של colindjones: Peponapis pruinosa, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mhking

תאריך

יולי 20, 2022 01:43 PM EDT

תיאור

Norfolk County, ON
Thanks to Dave Okines for this one.

Peponapis pruinosa - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של colindjones: Peponapis pruinosa, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brianstahls

תאריך

יולי 1, 2021 11:14 AM EDT
Holcopasites calliopsidis - Photo (c) George Keller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי George Keller
הזיהוי של colindjones: Holcopasites calliopsidis, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joebartok

תאריך

אוגוסט 30, 2008 09:47 AM EDT

תיאור

At Goldenrod.

Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bob15noble

תאריך

אוגוסט 26, 2019 01:47 PM EDT
Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

owenstrickland

תאריך

ספטמבר 15, 2019 10:24 AM EDT
Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bob15noble

תאריך

אוגוסט 11, 2020 03:01 PM EDT
Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ross4

תאריך

אוגוסט 14, 2020
Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardyank

תאריך

ספטמבר 1, 2017 04:04 PM EDT

תיאור

Very small (approx. 5-10mm). Cumberland (Ottawa), Ontario

Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jemredwood

תאריך

אוגוסט 16, 2021 02:23 PM EDT
Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jemredwood

תאריך

אוגוסט 22, 2021 12:32 PM EDT
Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joebartok

תאריך

אוגוסט 27, 2021 03:37 PM EDT

תיאור

At Solidago sp.

Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bob15noble

תאריך

אוגוסט 31, 2021 02:23 PM EDT
Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chdonati

תאריך

ספטמבר 3, 2021 12:28 PM EDT
Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sebastianirazuzta

תאריך

ספטמבר 15, 2021 04:33 PM EDT
Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardlbaxter

תאריך

ספטמבר 18, 2021 12:07 PM EDT
Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bob15noble

תאריך

אוגוסט 26, 2022 02:19 PM EDT

תגיות

Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jemredwood

תאריך

ספטמבר 24, 2021 03:16 PM EDT
Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brianstahls

תאריך

אוגוסט 28, 2022 11:12 AM EDT
Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

driley

תאריך

אוגוסט 20, 2022 10:15 AM EDT
Epeolus scutellaris - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של colindjones: Epeolus scutellaris, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bob15noble

תאריך

ספטמבר 28, 2018 01:46 PM EDT
Epeolus autumnalis - Photo (c) bob15noble, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי bob15noble
הזיהוי של colindjones: Epeolus autumnalis, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scarnose1316

תאריך

ספטמבר 13, 2020 04:50 PM EDT
Epeolus autumnalis - Photo (c) bob15noble, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי bob15noble
הזיהוי של colindjones: Epeolus autumnalis, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bob15noble

תאריך

אוקטובר 1, 2021 02:01 PM EDT
Epeolus autumnalis - Photo (c) bob15noble, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי bob15noble
הזיהוי של colindjones: Epeolus autumnalis, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jemredwood

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
Epeolus autumnalis - Photo (c) bob15noble, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי bob15noble
הזיהוי של colindjones: Epeolus autumnalis, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 14860