תמונות/קולות

מתצפת.ת

teastham

תאריך

פברואר 17, 2019 04:52 אחה"צ PST

תיאור

Found in the mid intertidal on a semi exposed rocky beach.

Onchidella cf. carpenteri is also found in Barkley Sound, but as far as I know it has not yet been accepted by the scientific community. Does anyone know if there is a way to tell O. borealis and O. carpenteri apart in the field?

Onchidella carpenteri - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של cneufeld: Onchidella carpenteri, שייך ל חינניות-ים (תת מחלקה Heterobranchia)
נוסף בתאריך אוקטובר 5, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mirandandersen

תאריך

מאי 11, 2019 03:53 אחה"צ MST
Nassariinae - Photo (c) H. Zell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של cneufeld: תת משפחה Nassariinae, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siobhan_schenk

תאריך

מרץ 31, 2021 02:38 אחה"צ PDT
Saccharina latissima - Photo (c) Bernard Picton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cneufeld: Saccharina latissima, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 19, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emlim

תאריך

אפריל 4, 2019 03:33 אחה"צ PDT

תיאור

The three on the right are the pelagic cormorants

Urile pelagicus - Photo (c) sdrov, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי sdrov
הזיהוי של cneufeld: Urile pelagicus, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrinekonopnicki

תאריך

מרץ 12, 2019 10:13 לפנה"צ PDT

תיאור

Some white patches visible on rightmost cormorant

Urile pelagicus - Photo (c) sdrov, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי sdrov
הזיהוי של cneufeld: Urile pelagicus, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2022
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nanorca13

תאריך

פברואר 14, 2019 02:12 אחה"צ PST
Urile pelagicus - Photo (c) sdrov, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי sdrov
הזיהוי של cneufeld: Urile pelagicus, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

samstarko

תאריך

יולי 10, 2018 05:58 לפנה"צ PDT
Postelsia palmiformis - Photo (c) Jackson W.F. Chu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cneufeld: Postelsia palmiformis, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך יולי 29, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jbindernagel

תאריך

מרץ 1, 2020 05:45 אחה"צ PST

תיאור

Single animal working along shore, later feeding behind kelp bed, harassed by gulls.

Enhydra lutris - Photo (c) Marshal Hedin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של cneufeld: Enhydra lutris, שייך ל סמוריים (משפחה Mustelidae)
נוסף בתאריך מרץ 3, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeremyhughes

תאריך

מאי 3, 2019 10:02 אחה"צ PDT

תיאור

Rescued from inside a building. This little guy made a full fly-away recovery upon outdoor release!

Leiothlypis celata - Photo (c) Rich Kostecke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rich Kostecke
הזיהוי של cneufeld: Leiothlypis celata, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך ינואר 16, 2020
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kriscu

תאריך

מרץ 3, 2019 03:19 לפנה"צ PST
Mesocentrotus franciscanus - Photo (c) Julia Markey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Julia Markey
הזיהוי של cneufeld: Mesocentrotus franciscanus, שייך ל קיפודי ים (מחלקה Echinoidea)
נוסף בתאריך ינואר 4, 2020
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaymatsushiba

תאריך

יולי 27, 2019 12:26 אחה"צ PDT

תיאור

Bright yellow flowers that are small, at about 1 cm diameter, that grow bunched together.

Thick and fleshy leaves that are wider than they are long.

Found in sandy sea beaches and dunes, but quite uncommon on Vancouver Island.

Vulnerable status in Canada.

Abronia latifolia - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של cneufeld: Abronia latifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 26, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emilie0211

תאריך

יולי 25, 2019 11:03 לפנה"צ PDT

תיאור

Shrub about 2m in height on an island in temperate rainforest BC.
Leaves are long and eliptical shaped and lines with little white hairs around the edges
Black round berries emerge from red petals, 1 pair of berries per branch.

Lonicera involucrata - Photo (c) aekurtz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי aekurtz
הזיהוי של cneufeld: Lonicera involucrata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 26, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emilie0211

תאריך

יולי 27, 2019 10:20 לפנה"צ PDT

תיאור

Very large in comparison to other barnacle species in the area.
There are vertical rib like projections around the outside of the barnacle pointing down towards the rock. These are very pronounced.
Found in the low intertidal and individuals are further apart compared to colonies of neighbouring barnacle species.

Semibalanus cariosus - Photo (c) Alison Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alison Young
הזיהוי של cneufeld: Semibalanus cariosus, שייך ל זיפרגליים (תת-מחלקה Cirripedia)
נוסף בתאריך אוגוסט 26, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emilie0211

תאריך

יולי 27, 2019 09:54 לפנה"צ PDT

תיאור

Found along the sandy beach of Pachena Bay about 20cm tall spreading across the beach.
Thing long blades yellow/green.
Very distinct brown spiky flower extending from middle stem.
Blades are soft and spikes are hard.

Carex macrocephala - Photo (c) mvenos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cneufeld: Carex macrocephala, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 26, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emilie0211

תאריך

יולי 27, 2019 09:28 לפנה"צ PDT

תיאור

Wide oval shaped soft/smooth leaves with pointed tips that alternate from stem.
Plant stands about 1 m tall with small round red berries hanging individually under the leaves.
Leaves start halfway up the stem.
Found in the damp understory of the temperate rainforest near the West Coast Trail.

Streptopus amplexifolius - Photo (c) 116916927065934112165, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי 116916927065934112165
הזיהוי של cneufeld: Streptopus amplexifolius, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 26, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emilie0211

תאריך

יולי 27, 2019 10:22 לפנה"צ PDT

תיאור

The three rounded teeth of the outer lip can be seen in the observation photos.
The species is found in the rocky intertidal areas.
Colour is grey, falling within the known variation of this species.

Nucella ostrina - Photo (c) CAS Citizen Science, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי CAS Citizen Science
הזיהוי של cneufeld: Nucella ostrina, שייך ל ארגמוניים (משפחה Muricidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 26, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tzammit

תאריך

יולי 25, 2019 10:02 לפנה"צ PDT

תיאור

Vaccinium ovatum is a small to medium-sized evergreen shrub up to 4m tall. The leaves are egg-shaped, leathery, sharp-toothed, and are dark shiny green on the top and paler below. The leaves grow between two and five centimetres long, are distinctly 2-ranked and horizontally disposed. The flowers are white to pink, bell-shaped, and grow up to 8mm long in clusters of three to ten in the axils of leaves. The berries are small (4-7mm wide), round, purplish-black, and shiny. It is commonly found in coniferous forests at low elevations, or on beach fringe close to tidewater. It is distinguishable from similar species, such as Vaccinium alaskaense which has oval to egg-shaped, deciduous leaves and 7-10mm wide berries, and Vaccinium membranaceum which has deciduous, thin, lance-shaped elliptic leaves and purplish or reddish-black, 6-8mm wide berries.

Vaccinium ovatum - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של cneufeld: Vaccinium ovatum, שייך ל אוכמנית, פירות יער ואחרים (סוג Vaccinium)
נוסף בתאריך אוגוסט 26, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikechung

תאריך

יולי 27, 2019 03:24 אחה"צ PDT

תיאור

The coastal strawberry is never far from the sea, hence the name. Its terminal tooth on the leaves are shorter than the neighbouring teeth compared to the woodland strawberry (Fragaria vesca), which has the terminal tooth longer than its neighbours. To contrast with the wild strawberry (Fragaria virginiana) which also has its terminal tooth shorter than its neighbours, the F. virginiana often has a bluish-green tone to the topside of its leaves.

Potentilla villosa - Photo (c) rolandwirth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי rolandwirth
הזיהוי של cneufeld: Potentilla villosa, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 26, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

annawang

תאריך

יולי 24, 2019
Lonicera involucrata - Photo (c) aekurtz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי aekurtz
הזיהוי של cneufeld: Lonicera involucrata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 6, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gabe_schp

תאריך

יולי 27, 2019 11:00 לפנה"צ PDT
Littorina scutulata - Photo (c) Erin McKittrick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Erin McKittrick
הזיהוי של cneufeld: Littorina scutulata, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך אוגוסט 6, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alschencks

תאריך

יולי 26, 2019 11:37 לפנה"צ PDT

תיאור

Skunk cabbage

Lysichiton americanus - Photo (c) Johnny Wilson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Johnny Wilson
הזיהוי של cneufeld: Lysichiton americanus, שייך ל לופיים (משפחה Araceae)
נוסף בתאריך יולי 27, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ncameron13

תאריך

יולי 25, 2019 11:13 לפנה"צ PDT
Ligia - Photo (c) Damon Tighe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Damon Tighe
הזיהוי של cneufeld: סוג Ligia, שייך ל טחביות (תת-סדרה Oniscidea)
נוסף בתאריך יולי 27, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jamiehargreaves

תאריך

יולי 26, 2019 04:50 אחה"צ PDT
Malus - Photo (c) Peter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של cneufeld: סוג Malus, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך יולי 26, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

callieg

תאריך

יוני 13, 2019 09:17 לפנה"צ PDT
Aruncus dioicus - Photo (c) BlueRidgeKitties, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cneufeld: Aruncus dioicus, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך יולי 26, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vbeger

תאריך

יוני 20, 2019 09:14 אחה"צ PDT
Cytisus scoparius - Photo (c) Zdeňka Nováková, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zdeňka Nováková
הזיהוי של cneufeld: Cytisus scoparius, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך יולי 26, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

taylorbrooks2

תאריך

יוני 15, 2019 06:52 אחה"צ PDT
Allium cernuum - Photo (c) Jason Sturner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של cneufeld: Allium cernuum, שייך ל שום (סוג Allium)
נוסף בתאריך יולי 26, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

אברנית הנשר (Pteridium aquilinum)

מתצפת.ת

vbeger

תאריך

יוני 20, 2019 09:14 אחה"צ PDT
אברנית הנשר - Photo (c) Ken Potter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ken Potter
הזיהוי של cneufeld: אברנית הנשר (Pteridium aquilinum)
נוסף בתאריך יולי 26, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

megan_w

תאריך

יוני 28, 2019 03:23 אחה"צ PDT
Potentilla villosa - Photo (c) rolandwirth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי rolandwirth
הזיהוי של cneufeld: Potentilla villosa, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך יולי 26, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lilyncampbell

תאריך

יולי 25, 2019 10:17 לפנה"צ PDT
Nucella lamellosa - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Donna Pomeroy
הזיהוי של cneufeld: Nucella lamellosa, שייך ל ארגמוניים (משפחה Muricidae)
נוסף בתאריך יולי 25, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaymatsushiba

תאריך

יולי 24, 2019 10:36 לפנה"צ PDT
Anthopleura xanthogrammica - Photo (c) Stephen Bentsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של cneufeld: Anthopleura xanthogrammica, שייך ל שושנות ים (סדרה Actiniaria)
נוסף בתאריך יולי 25, 2019
תומך

סטטיסטיקות

 • 245