תמונות/קולות

מתצפת/ת

squamatologist

תאריך

מרץ 2005

תיאור

Western Spadefoot tadpoles (Spea hammondii), southwestern San Diego County, California

Spea hammondii - Photo (c) Alice Abela, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cnddb_brian: Spea hammondii, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wjstahnke

תאריך

נובמבר 7, 2021 12:29 PM PST
Chamaea fasciata - Photo (c) Blake Matheson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cnddb_brian: Chamaea fasciata, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dalemeister

תאריך

נובמבר 25, 2021 08:14 AM UTC
Baeolophus inornatus - Photo (c) Doug Greenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cnddb_brian: Baeolophus inornatus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maxcavitch

תאריך

נובמבר 24, 2021 06:19 PM EST
Sayornis nigricans - Photo (c) Ingrid Taylar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של cnddb_brian: Sayornis nigricans, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)

מתצפת/ת

lwangster

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:54 AM PDT
אדום חזה אמריקאי - Photo (c) Dennis Church, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של cnddb_brian: אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lizalonso

תאריך

נובמבר 19, 2021 02:14 PM PST
שחף - Photo (c) Ján Svetlík, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של cnddb_brian: שחף (סוג Larus)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pleistocene

תאריך

נובמבר 20, 2021 02:05 PM PST
Catharus guttatus - Photo (c) Becky Matsubara, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של cnddb_brian: Catharus guttatus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

חרמשון קטן (Numenius phaeopus)

מתצפת/ת

andreacala

תאריך

נובמבר 20, 2021 11:06 AM PST
חרמשון קטן - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cnddb_brian: חרמשון קטן (Numenius phaeopus)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andreacala

תאריך

נובמבר 20, 2021 11:31 AM PST
Bucephala albeola - Photo (c) Tom Preney, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cnddb_brian: Bucephala albeola, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pleistocene

תאריך

נובמבר 20, 2021 04:39 PM PST

תיאור

50 birds

Aeronautes saxatalis - Photo (c) Henry (Hank) Fabian, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cnddb_brian: Aeronautes saxatalis, שייך ל סיסיים (משפחה Apodidae)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

calebcatto

תאריך

נובמבר 20, 2021 04:21 PM MST
Phalacrocorax pelagicus - Photo (c) Jerry Kirkhart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cnddb_brian: Phalacrocorax pelagicus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

חסרי זנב (סדרה Anura)

מתצפת/ת

zivanovich1

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

California, US (Google, OSM)
Anaxyrus boreas - Photo (c) J. N. Stuart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של cnddb_brian: Anaxyrus boreas, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maramu22

תאריך

יוני 30, 2021 05:43 PM PDT
Buteo swainsoni - Photo (c) Gordon Dietzman, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cnddb_brian: Buteo swainsoni, שייך ל עקבים (סוג Buteo)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gardenbugs

תאריך

נובמבר 21, 2020 11:58 AM UTC
Bucephala clangula - Photo (c) Sergey Yeliseev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של cnddb_brian: Bucephala clangula, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
הוסף בתאריך 22 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dlbowls

תאריך

נובמבר 19, 2021 04:02 PM PST
Phalacrocorax pelagicus - Photo (c) Jerry Kirkhart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cnddb_brian: Phalacrocorax pelagicus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturalistpmf

תאריך

נובמבר 21, 2021 09:47 AM PST

תיאור

“Seek” app identified as Nankeen Kestral in real time with the camera open after toggling between Typical Falcon and Nankeen Kestral. A few of these have shown up at this location recently, so it seems more likely that this is a juvenile of a more common Southern California falcon rather than an Australian species.

Falco sparverius - Photo (c) Jonathan Eisen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של cnddb_brian: Falco sparverius, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת/ת

izzybel17

תאריך

נובמבר 21, 2021 10:46 AM UTC
בן אדם - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של cnddb_brian: בן אדם (Homo sapiens)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

malacothrix

תאריך

נובמבר 20, 2021 02:59 PM UTC

תיאור

Eyes not green

Ensatina eschscholtzii - Photo (c) randomtruth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cnddb_brian: Ensatina eschscholtzii, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

utopia4sharing

תאריך

נובמבר 21, 2021 12:06 PM HST
Phalacrocorax auritus - Photo (c) Tommy Farquhar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cnddb_brian: Phalacrocorax auritus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

גיריות (Taxidea taxus)

מתצפת/ת

will_k

תאריך

נובמבר 20, 2021 03:36 PM UTC
גיריות - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cnddb_brian: גיריות (Taxidea taxus)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

Uria aalge

מתצפת/ת

beforeitgetsdark

תאריך

אוקטובר 25, 2020 01:56 PM PDT
Uria aalge - Photo (c) Thorbjørn Brunander Sund, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cnddb_brian: Uria aalge, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sglider

תאריך

נובמבר 21, 2021 09:58 AM UTC

תיאור

Huge group of cormorants feeding in the bay.

Phalacrocorax auritus - Photo (c) Tommy Farquhar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cnddb_brian: Phalacrocorax auritus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brittany548

תאריך

נובמבר 21, 2021 01:00 PM UTC
Masticophis flagellum piceus - Photo (c) Patrick McIntyre, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cnddb_brian: Masticophis flagellum ssp. piceus, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

Uria aalge

מתצפת/ת

garth_harwood

תאריך

אוקטובר 30, 2021 10:36 AM PDT

תיאור

Oiled bird being scavenged by Ravens and Vultures.

תגיות

Uria aalge - Photo (c) Thorbjørn Brunander Sund, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cnddb_brian: Uria aalge, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kristalwatrous

תאריך

נובמבר 20, 2021 04:14 PM PST
Phalacrocorax penicillatus - Photo (c) uzun, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cnddb_brian: Phalacrocorax penicillatus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chickadeebanditry

תאריך

נובמבר 20, 2021 09:08 AM PST
Phalacrocorax pelagicus - Photo (c) Jerry Kirkhart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cnddb_brian: Phalacrocorax pelagicus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rayvt

תאריך

נובמבר 17, 2021 05:24 AM UTC

מקום

Vista, CA, USA (Google, OSM)
Procyon lotor - Photo (c) nmrvelj, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cnddb_brian: Procyon lotor, שייך ל דביבון (סוג Procyon)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

derailleur

תאריך

נובמבר 20, 2021 05:16 AM UTC

תיאור

With slender salamander too

Ensatina eschscholtzii - Photo (c) randomtruth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cnddb_brian: Ensatina eschscholtzii, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

squamatologist

תאריך

פברואר 1, 2004 10:27 AM CST

תיאור

Ensatina (Ensatina eschscholtzii ssp.), northwestern Humboldt County, California

Ensatina eschscholtzii - Photo (c) randomtruth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cnddb_brian: Ensatina eschscholtzii, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

squamatologist

תאריך

פברואר 1, 2004 10:41 AM CST

תיאור

Ensatina (Ensatina eschscholtzii ssp.), northwestern Humboldt County, California

Ensatina eschscholtzii - Photo (c) randomtruth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cnddb_brian: Ensatina eschscholtzii, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 14981