תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יוני 23, 2022 09:23 AM EDT
Cordulegaster maculata - Photo (c) Denis Doucet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
הזיהוי של cmcheatle: Cordulegaster maculata, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
הוסף בתאריך 04 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יולי 3, 2022 04:59 PM EDT
Leucorrhinia intacta - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של cmcheatle: Leucorrhinia intacta, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 04 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

עפיפונית (סוג Sympetrum)

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יוני 29, 2022 02:20 PM EDT
עפיפונית - Photo (c) Stavros Markopoulos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של cmcheatle: עפיפונית (סוג Sympetrum)
הוסף בתאריך 04 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יולי 3, 2022 04:18 PM EDT
Somatochlora walshii - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של cmcheatle: Somatochlora walshii, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
הוסף בתאריך 03 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stevethesnakeguy

תאריך

יולי 3, 2022 10:03 AM EDT

מקום

Oro-Medonte (Google, OSM)
Calopteryx maculata - Photo (c) Victor Fazio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cmcheatle: Calopteryx maculata, שייך ל תכשיטית (סוג Calopteryx)
הוסף בתאריך 03 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יוני 29, 2022 02:51 PM EDT

מקום

Safari Rd Marsh (Google, OSM)
Leucorrhinia frigida - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
הזיהוי של cmcheatle: Leucorrhinia frigida, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 30 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jemredwood

תאריך

יוני 30, 2022 08:29 AM EDT
Stylurus - Photo (c) Richard Crook, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של cmcheatle: סוג Stylurus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 30 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liamthornebirderboy

תאריך

יוני 19, 2022 11:35 AM EDT
Temnostoma excentrica - Photo (c) Stuart Tingley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
הזיהוי של cmcheatle: Temnostoma excentrica, שייך ל רקבן (תת משפחה Eristalinae)
הוסף בתאריך 20 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbeadle

תאריך

יוני 19, 2022 10:58 AM EDT

תיאור

Calopteryx maculata (Ebony Jewelwing). Photographed at Sunnybrook Park, Toronto, Ontario on 19 June 2022.

Calopteryx maculata - Photo (c) Victor Fazio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cmcheatle: Calopteryx maculata, שייך ל תכשיטית (סוג Calopteryx)
הוסף בתאריך 20 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ericgiles

תאריך

יוני 17, 2022 07:16 AM EDT
Ceriana abbreviata - Photo (c) Graham Montgomery, כל הזכויות שמורות, uploaded by Graham Montgomery
הזיהוי של cmcheatle: Ceriana abbreviata, שייך ל רקבן (תת משפחה Eristalinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יוני 14, 2022 10:59 AM EDT
Phanogomphus spicatus - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Nick Block
הזיהוי של cmcheatle: Phanogomphus spicatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 15 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יוני 10, 2022 11:45 AM EDT

מקום

Hyde Tract (Google, OSM)
Leucorrhinia intacta - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של cmcheatle: Leucorrhinia intacta, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 15 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יוני 10, 2022 09:54 AM EDT
Leucorrhinia intacta - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של cmcheatle: Leucorrhinia intacta, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 15 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יוני 13, 2022 09:00 AM EDT
Nehalennia irene - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של cmcheatle: Nehalennia irene, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 15 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יוני 14, 2022 10:59 AM EDT
Amphiagrion saucium - Photo (c) kestrel360, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של cmcheatle: Amphiagrion saucium, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 15 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יוני 14, 2022 11:21 AM EDT
Arigomphus villosipes - Photo (c) smwhite, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by smwhite
הזיהוי של cmcheatle: Arigomphus villosipes, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 15 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thelostcompass

תאריך

יוני 12, 2022 02:51 PM EDT
Plathemis lydia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של cmcheatle: Plathemis lydia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bevlynn99

תאריך

יוני 10, 2022 08:53 AM EDT
Somula decora - Photo (c) Denis Doucet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
הזיהוי של cmcheatle: Somula decora, שייך ל רקבן (תת משפחה Eristalinae)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joebartok

תאריך

יוני 8, 2022 10:58 AM EDT
Epitheca princeps - Photo (c) Dan Irizarry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cmcheatle: Epitheca princeps, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
הוסף בתאריך 09 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanred

תאריך

יוני 2022

מקום

United States (Google, OSM)
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cmcheatle: Erythemis simplicicollis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 07 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מה

כחליל השברק (Polyommatus icarus)

מתצפת/ת

ecota55

תאריך

מאי 2022

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
כחליל השברק - Photo (c) Andrey Kuzmin, כל הזכויות שמורות, uploaded by Andrey Kuzmin
הזיהוי של cmcheatle: כחליל השברק (Polyommatus icarus)
הוסף בתאריך 07 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liamthornebirderboy

תאריך

יוני 5, 2022 09:33 AM EDT
Melanostoma mellinum - Photo (c) Denis Doucet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
הזיהוי של cmcheatle: Melanostoma mellinum, שייך ל רחפניים (זבובי רחף) (משפחה Syrphidae)
הוסף בתאריך 06 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liamthornebirderboy

תאריך

יוני 5, 2022 10:05 AM EDT
Coenonympha california - Photo (c) David Beadle, כל הזכויות שמורות, uploaded by dbeadle
הזיהוי של cmcheatle: Coenonympha california, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
הוסף בתאריך 06 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liamthornebirderboy

תאריך

יוני 5, 2022 10:06 AM EDT
Chrysopilus thoracicus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
הזיהוי של cmcheatle: Chrysopilus thoracicus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
הוסף בתאריך 06 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liamthornebirderboy

תאריך

יוני 5, 2022 09:32 AM EDT
Chalcosyrphus chalybeus - Photo (c) Peter Edelman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Peter Edelman
הזיהוי של cmcheatle: Chalcosyrphus chalybeus, שייך ל רקבן (תת משפחה Eristalinae)
הוסף בתאריך 06 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liamthornebirderboy

תאריך

מאי 29, 2022 11:16 AM EDT
Nehalennia gracilis - Photo (c) Gilles Belliveau, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Gilles Belliveau
הזיהוי של cmcheatle: Nehalennia gracilis, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 06 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יוני 5, 2022 09:38 AM EDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cmcheatle: Erythemis simplicicollis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 05 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יוני 5, 2022 09:37 AM EDT
Calopteryx maculata - Photo (c) Victor Fazio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cmcheatle: Calopteryx maculata, שייך ל תכשיטית (סוג Calopteryx)
הוסף בתאריך 05 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יוני 5, 2022 09:35 AM EDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Scott Sheridan, כל הזכויות שמורות, uploaded by Scott Sheridan
הזיהוי של cmcheatle: Pachydiplax longipennis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 05 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodonata

תאריך

יוני 5, 2022 09:33 AM EDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Scott Sheridan, כל הזכויות שמורות, uploaded by Scott Sheridan
הזיהוי של cmcheatle: Pachydiplax longipennis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 05 יוני, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 33607