תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

inaturalist0316

תאריך

נובמבר 12, 2021 09:44 AM UTC
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של choess: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jefboeke

תאריך

נובמבר 26, 2021 10:33 AM EST

תיאור

All the other ferns are frost killed by this one remains green in late November!

Dryopteris intermedia - Photo (c) Homer Edward Price, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של choess: Dryopteris intermedia, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jefboeke

תאריך

נובמבר 26, 2021 10:34 AM EST
Gaultheria procumbens - Photo (c) arghman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של choess: Gaultheria procumbens, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

catafalquon

תאריך

נובמבר 26, 2021 11:34 AM EST
Euonymus fortunei - Photo (c) stratness, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של choess: Euonymus fortunei, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mikefitz

תאריך

אפריל 2021
Tussilago farfara - Photo (c) Serhii Koniakin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של choess: Tussilago farfara, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jfraser

תאריך

נובמבר 25, 2021 09:28 AM EST
Pteridium aquilinum latiusculum - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של choess: Pteridium aquilinum var. latiusculum, שייך ל אברנית הנשר (Pteridium aquilinum)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jfraser

תאריך

נובמבר 25, 2021 09:23 AM EST
Asplenium rhizophyllum - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של choess: Asplenium rhizophyllum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

urban_botanist

תאריך

אפריל 19, 2010 02:51 PM EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) Ruth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של choess: Onoclea sensibilis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jfraser

תאריך

נובמבר 25, 2021 11:56 AM EST
Pteridium aquilinum latiusculum - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של choess: Pteridium aquilinum var. latiusculum, שייך ל אברנית הנשר (Pteridium aquilinum)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jfraser

תאריך

נובמבר 25, 2021 10:18 AM EST
Pteridium aquilinum latiusculum - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של choess: Pteridium aquilinum var. latiusculum, שייך ל אברנית הנשר (Pteridium aquilinum)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jfraser

תאריך

נובמבר 25, 2021 10:28 AM EST
Pellaea glabella - Photo (c) Jason Hollinger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של choess: Pellaea glabella, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jfraser

תאריך

נובמבר 2021

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
Asplenium scolopendrium scolopendrium - Photo (c) HermannFalkner/sokol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של choess: Asplenium scolopendrium ssp. scolopendrium, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jfraser

תאריך

נובמבר 25, 2021 09:58 AM EST
Adiantum pedatum - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של choess: Adiantum pedatum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jfraser

תאריך

נובמבר 25, 2021 09:47 AM EST
Dryopteris intermedia - Photo (c) Homer Edward Price, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של choess: Dryopteris intermedia, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

אספלנון הגליל (Asplenium trichomanes)

מתצפת/ת

jfraser

תאריך

נובמבר 25, 2021 09:59 AM EST
אספלנון הגליל - Photo (c) Diddlecome Dawcock, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של choess: אספלנון הגליל (Asplenium trichomanes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

urban_botanist

תאריך

אפריל 28, 2010 02:58 PM EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) Ruth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של choess: Onoclea sensibilis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arculpes

תאריך

נובמבר 2021

מקום

California, US (Google, OSM)
Polypodium - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של choess: סוג Polypodium, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

urban_botanist

תאריך

מאי 28, 2016 08:12 AM EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) Ruth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של choess: Onoclea sensibilis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

trillium2

תאריך

נובמבר 25, 2021 01:42 PM EST
Asplenium platyneuron - Photo (c) Kimberlie Sasan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של choess: Asplenium platyneuron, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brettalbanese

תאריך

נובמבר 24, 2021 07:28 AM EST
Athyrium asplenioides - Photo (c) jada_adams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של choess: Athyrium asplenioides, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ericching

תאריך

נובמבר 14, 2021 12:18 PM HKT
Thelypteridoideae - Photo (c) Svetlana Nesterova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של choess: תת משפחה Thelypteridoideae, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jbaljunas

תאריך

נובמבר 25, 2021 09:47 AM EST
Dryopteris marginalis - Photo (c) Kent McFarland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של choess: Dryopteris marginalis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

atassin

תאריך

נובמבר 25, 2021 08:40 AM CST
Lygodium japonicum - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של choess: Lygodium japonicum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

אספלנון הגליל (Asplenium trichomanes)

מתצפת/ת

jfraser

תאריך

נובמבר 25, 2021 10:00 AM EST
אספלנון הגליל - Photo (c) Diddlecome Dawcock, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של choess: אספלנון הגליל (Asplenium trichomanes)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

אספלנון הגליל (Asplenium trichomanes)

מתצפת/ת

jfraser

תאריך

נובמבר 25, 2021 10:00 AM EST
אספלנון הגליל - Photo (c) Diddlecome Dawcock, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של choess: אספלנון הגליל (Asplenium trichomanes)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyofards

תאריך

נובמבר 25, 2021 10:06 AM EST
Dryopteris marginalis - Photo (c) Kent McFarland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של choess: Dryopteris marginalis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sam_ruiz

תאריך

נובמבר 21, 2021 01:03 PM EST
Pleopeltis michauxiana - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של choess: Pleopeltis michauxiana, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pes_c515

תאריך

נובמבר 24, 2021 03:54 PM EST
Dryopteris intermedia - Photo (c) Homer Edward Price, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של choess: Dryopteris intermedia, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fake_id

תאריך

נובמבר 24, 2021 01:28 PM EST
Dryopteris intermedia - Photo (c) Homer Edward Price, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של choess: Dryopteris intermedia, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

muhammad_hadi

תאריך

נובמבר 24, 2021 03:46 PM EST

תיאור

common name: Intermediate Wood. Fern

latin name: Dryopteris intermedia

size : 5cm leaf

domain: Eukaryote

kingdom: Plantae

found near a forest in park de la cité

Dryopteris intermedia - Photo (c) Homer Edward Price, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של choess: Dryopteris intermedia, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 222898