תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamabird1111

תאריך

מאי 2, 2024 07:22 אחה"צ EDT
Leptoglossus phyllopus - Photo (c) John Flannery, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של chaseyb: Leptoglossus phyllopus, שייך ל גלדניים (משפחה Coreidae)
נוסף בתאריך מאי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamabird1111

תאריך

מאי 13, 2024 06:01 אחה"צ EDT
Enallagma concisum - Photo (c) Brad Moon, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Brad Moon
הזיהוי של chaseyb: Enallagma concisum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך מאי 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamabird1111

תאריך

מאי 3, 2024 11:58 לפנה"צ EDT
Philanthus ventilabris - Photo (c) Riley Walsh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Riley Walsh
הזיהוי של chaseyb: Philanthus ventilabris, שייך ל צִרחוליתיים (סוג Philanthus)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamabird1111

תאריך

מאי 3, 2024 09:03 לפנה"צ EDT
Megaphorus minutus - Photo (c) Patrick Coin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של chaseyb: Megaphorus minutus, שייך ל טרפניים (זבוב טורף ) (משפחה Asilidae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamabird1111

תאריך

אוגוסט 23, 2023 02:57 אחה"צ EDT
Mordella atrata - Photo (c) murrdogg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי murrdogg
הזיהוי של chaseyb: Mordella atrata, שייך ל חיפושיות (סדרה Coleoptera)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevecollins

תאריך

אפריל 28, 2024 03:14 אחה"צ EDT
Proctacanthus brevipennis - Photo (c) Steve Collins, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של chaseyb: Proctacanthus brevipennis, שייך ל טרפניים (זבוב טורף ) (משפחה Asilidae)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevecollins

תאריך

אפריל 28, 2024 03:51 אחה"צ EDT
Megaphorus minutus - Photo (c) Patrick Coin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של chaseyb: Megaphorus minutus, שייך ל טרפניים (זבוב טורף ) (משפחה Asilidae)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eaneupertgmailcom

תאריך

אפריל 28, 2024 08:57 לפנה"צ EDT
Brachymesia gravida - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של chaseyb: Brachymesia gravida, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך מאי 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gloriamarkiewicz

תאריך

אפריל 26, 2024 09:53 לפנה"צ EDT
Copaeodes minima - Photo (c) tex-anne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי tex-anne
הזיהוי של chaseyb: Copaeodes minima, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamabird1111

תאריך

אפריל 12, 2024 05:55 אחה"צ EDT
Pantala hymenaea - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של chaseyb: Pantala hymenaea, שייך ל גלשונית (סוג Pantala)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eemag

תאריך

מרץ 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Sarracenia flava - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ty Smith
הזיהוי של chaseyb: Sarracenia flava, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך מרץ 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamabird1111

תאריך

מרץ 17, 2024 04:30 אחה"צ EDT
Celithemis ornata - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jim Johnson
הזיהוי של chaseyb: Celithemis ornata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך מרץ 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamabird1111

תאריך

מרץ 5, 2024 06:16 אחה"צ EST
Protalebrella brasiliensis - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Judy Gallagher
הזיהוי של chaseyb: Protalebrella brasiliensis, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך מרץ 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yukonfl

תאריך

פברואר 28, 2024 01:31 אחה"צ EST
Ischnura hastata - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של chaseyb: Ischnura hastata, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamabird1111

תאריך

פברואר 22, 2024 03:03 אחה"צ EST
Cyarda - Photo (c) John Schneider, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי John Schneider
הזיהוי של chaseyb: סוג Cyarda, שייך ל עפרוניתיים (משפחה Flatidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamabird1111

תאריך

פברואר 22, 2024 04:47 אחה"צ EST
Amolita fessa - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של chaseyb: Amolita fessa, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ceherzog

תאריך

פברואר 24, 2024 12:29 אחה"צ EST
Xylocopa micans - Photo (c) Laura "Lulu" Bunton, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Laura "Lulu" Bunton
הזיהוי של chaseyb: Xylocopa micans, שייך ל דבורת עץ (סוג Xylocopa)
נוסף בתאריך פברואר 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamabird1111

תאריך

פברואר 22, 2024 01:12 אחה"צ EST
Phidippus regius - Photo (c) c_hutton, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי c_hutton
הזיהוי של chaseyb: Phidippus regius, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamabird1111

תאריך

פברואר 22, 2024 05:48 אחה"צ EST
Dolomedes triton - Photo (c) Benny Mazur, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chaseyb: Dolomedes triton, שייך ל ענבלניים (משפחה Pisauridae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ceherzog

תאריך

פברואר 20, 2024 03:05 אחה"צ EST
Draeculacephala septemguttata - Photo (c) Vitaly Charny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vitaly Charny
הזיהוי של chaseyb: Draeculacephala septemguttata, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eemag

תאריך

פברואר 14, 2024 04:34 אחה"צ EST
Chelinidea vittiger - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chaseyb: Chelinidea vittiger, שייך ל גלדניים (משפחה Coreidae)
נוסף בתאריך פברואר 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eemag

תאריך

פברואר 20, 2024 10:48 לפנה"צ EST
Toxomerus verticalis - Photo (c) Shane Windsor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Shane Windsor
הזיהוי של chaseyb: Toxomerus verticalis, שייך ל רחפניים (שבט Syrphini)
נוסף בתאריך פברואר 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eemag

תאריך

פברואר 20, 2024 10:52 לפנה"צ EST
Draeculacephala septemguttata - Photo (c) Vitaly Charny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vitaly Charny
הזיהוי של chaseyb: Draeculacephala septemguttata, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eemag

תאריך

פברואר 20, 2024 01:28 אחה"צ EST
Emblyna florens - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Judy Gallagher
הזיהוי של chaseyb: Emblyna florens, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך פברואר 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eemag

תאריך

פברואר 20, 2024 03:41 אחה"צ EST
Oncometopia nigricans - Photo (c) Jeff Stauffer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jeff Stauffer
הזיהוי של chaseyb: Oncometopia nigricans, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eemag

תאריך

פברואר 20, 2024 03:10 אחה"צ EST
Draeculacephala septemguttata - Photo (c) Vitaly Charny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vitaly Charny
הזיהוי של chaseyb: Draeculacephala septemguttata, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eemag

תאריך

פברואר 20, 2024 02:55 אחה"צ EST
Curtara insularis - Photo (c) Eridan Xharahi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Eridan Xharahi
הזיהוי של chaseyb: Curtara insularis, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eemag

תאריך

פברואר 20, 2024 12:29 אחה"צ EST
Spissistilus festinus - Photo (c) skitterbug, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי skitterbug
הזיהוי של chaseyb: Spissistilus festinus, שייך ל גבנוניתיים (משפחה Membracidae)
נוסף בתאריך פברואר 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ceherzog

תאריך

פברואר 20, 2024 10:45 לפנה"צ EST
Piloblephis rigida - Photo (c) Eric M Powell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eric M Powell
הזיהוי של chaseyb: Piloblephis rigida, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך פברואר 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eemag

תאריך

פברואר 14, 2024 03:02 אחה"צ EST
Jikradia olitoria - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chaseyb: Jikradia olitoria, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 22, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 653