תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 02:22 אחה"צ CST
Usnea - Photo (c) John D Reynolds, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John D Reynolds
הזיהוי של charro: סוג Usnea, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 02:23 אחה"צ CST
Baccharis conferta - Photo (c) Anne, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של charro: Baccharis conferta, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

זבובאים (סדרה Diptera)

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 02:23 אחה"צ CST
זבובאים - Photo (c) Cecile Roux, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cecile Roux
הזיהוי של charro: זבובאים (סדרה Diptera)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 02:23 אחה"צ CST
Milla biflora - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Carlos Garcia Morales
הזיהוי של charro: Milla biflora, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

קייצת (סוג Erigeron)

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 02:25 אחה"צ CST
קייצת - Photo (c) Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling
הזיהוי של charro: קייצת (סוג Erigeron)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 02:28 אחה"צ CST
Junco phaeonotus - Photo (c) Luis Felipe Lozano Román, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Luis Felipe Lozano Román
הזיהוי של charro: Junco phaeonotus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 02:31 אחה"צ CST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של charro: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:04 אחה"צ CST
Maleae - Photo (c) Hans Hillewaert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של charro: שבט Maleae, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:04 אחה"צ CST
Packera - Photo (c) Joey Santore, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joey Santore
הזיהוי של charro: סוג Packera, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

סולנום (סוג Solanum)

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:05 אחה"צ CST
סולנום - Photo (c) Emma Burns, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Emma Burns
הזיהוי של charro: סולנום (סוג Solanum)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:06 אחה"צ CST
Phytolacca - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של charro: סוג Phytolacca, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:07 אחה"צ CST
Eupatorieae - Photo (c) Jacob Dittel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jacob Dittel
הזיהוי של charro: שבט Eupatorieae, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:07 אחה"צ CST
Roldana - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Roberto Arreola Alemón
הזיהוי של charro: סוג Roldana, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:08 אחה"צ CST
Senecio - Photo (c) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dra. Laura Elvia Uribe Lara
הזיהוי של charro: סוג Senecio, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

אורן (סוג Pinus)

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:09 אחה"צ CST
אורן - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של charro: אורן (סוג Pinus)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:10 אחה"צ CST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של charro: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:11 אחה"צ CST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של charro: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:11 אחה"צ CST
Acaena elongata - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alan Rockefeller
הזיהוי של charro: Acaena elongata, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מרווה (סוג Salvia)

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:12 אחה"צ CST
מרווה - Photo (c) Nico Rossi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nico Rossi
הזיהוי של charro: מרווה (סוג Salvia)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:12 אחה"צ CST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של charro: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:13 אחה"צ CST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של charro: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
משתפר.ת
Insects

תמונות/קולות

מה

חרקים (מחלקה Insecta)

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 03:18 אחה"צ CST
חרקים - Photo (c) Alan Manson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alan Manson
הזיהוי של charro: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

rrrf

תאריך

מאי 22, 2023 09:27 לפנה"צ CST
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של charro: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת.ת

rrrf

תאריך

מאי 22, 2023 09:29 לפנה"צ CST
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של charro: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
משתפר.ת
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

rrrf

תאריך

מאי 22, 2023 09:32 לפנה"צ CST
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של charro: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

rrrf

תאריך

מאי 22, 2023 09:33 לפנה"צ CST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של charro: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)

מתצפת.ת

ramiro1907

תאריך

מאי 22, 2023 08:03 אחה"צ CST
ציפורי שיר - Photo (c) Nik Borrow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של charro: ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)

מתצפת.ת

rrrf

תאריך

מאי 22, 2023 09:41 לפנה"צ CST
שרכאים - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lena Dietz Chiasson
הזיהוי של charro: שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ברוש לוזיטני (Cupressus lusitanica)

מתצפת.ת

rrrf

תאריך

מאי 22, 2023 10:01 לפנה"צ CST
ברוש לוזיטני - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Carlos Garcia Morales
הזיהוי של charro: ברוש לוזיטני (Cupressus lusitanica)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rrrf

תאריך

מאי 22, 2023 10:03 לפנה"צ CST
Agapanthus - Photo (c) Nick Helme, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nick Helme
הזיהוי של charro: סוג Agapanthus, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 7933