תמונות/קולות

מתצפת.ת

bob_kahl

תאריך

אוגוסט 28, 2023 02:01 אחה"צ EDT

תיאור

Along uppermost edge of beach at Eagles Nest Community Forest

Calamagrostis breviligulata - Photo (c) kha, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kha
הזיהוי של chamaed4700: Calamagrostis breviligulata, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jyoung2399

תאריך

ספטמבר 22, 2023 04:32 אחה"צ EDT
Euthamia graminifolia - Photo (c) Dendroica cerulea, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Dendroica cerulea
הזיהוי של chamaed4700: Euthamia graminifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jyoung2399

תאריך

ספטמבר 23, 2023 09:41 לפנה"צ EDT
Erechtites hieraciifolius - Photo (c) Mary S, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mary S
הזיהוי של chamaed4700: Erechtites hieraciifolius, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jyoung2399

תאריך

ספטמבר 23, 2023 09:44 לפנה"צ EDT
Juglans nigra - Photo (c) George Afghan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי George Afghan
הזיהוי של chamaed4700: Juglans nigra, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jyoung2399

תאריך

אוגוסט 31, 2023 04:15 אחה"צ EDT
Quercus macrocarpa - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של chamaed4700: Quercus macrocarpa, שייך ל אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך ספטמבר 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wild_wallace1

תאריך

אוגוסט 28, 2023 04:44 אחה"צ CDT
Andropogon gerardi - Photo (c) Diane Wetherbee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diane Wetherbee
הזיהוי של chamaed4700: Andropogon gerardi, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jyoung2399

תאריך

אוגוסט 29, 2023 10:19 לפנה"צ EDT
Prunus pumila - Photo (c) Joe Walewski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joe Walewski
הזיהוי של chamaed4700: Prunus pumila, שייך ל פרונוס (סוג Prunus)
נוסף בתאריך ספטמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bob_kahl

תאריך

אוגוסט 28, 2023 02:01 אחה"צ EDT

תיאור

Along uppermost edge of beach at Eagles Nest Community Forest

Ammophila breviligulata - Photo (c) Peter Zika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Peter Zika
הזיהוי של chamaed4700: Ammophila breviligulata [inactive], שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2023
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 11:56 לפנה"צ EDT
Pyrola elliptica - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של chamaed4700: Pyrola elliptica, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 26, 2023 04:06 אחה"צ EDT
Avenella flexuosa - Photo (c) Giovanni Perico, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Giovanni Perico
הזיהוי של chamaed4700: Avenella flexuosa, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 11:39 לפנה"צ EDT
Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של chamaed4700: Maianthemum canadense, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 11:54 לפנה"צ EDT
Matteuccia struthiopteris - Photo (c) Mark Avery, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mark Avery
הזיהוי של chamaed4700: Matteuccia struthiopteris, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 12:11 אחה"צ EDT
Gaultheria procumbens - Photo (c) arghman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של chamaed4700: Gaultheria procumbens, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 12:10 אחה"צ EDT
Cypripedium acaule - Photo (c) liz west, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של chamaed4700: Cypripedium acaule, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 12:05 אחה"צ EDT
Equisetum scirpoides - Photo (c) Jason Berard, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jason Berard
הזיהוי של chamaed4700: Equisetum scirpoides, שייך ל שבטבט (סוג Equisetum)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 12:14 אחה"צ EDT
Vaccinium membranaceum - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chamaed4700: Vaccinium membranaceum, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 12:40 אחה"צ EDT
Circaea alpina - Photo (c) C. Mallory, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי C. Mallory
הזיהוי של chamaed4700: Circaea alpina, שייך ל נר-הלילה (משפחה) (משפחה Onagraceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 12:41 אחה"צ EDT
Phegopteris connectilis - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של chamaed4700: Phegopteris connectilis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 12:44 אחה"צ EDT
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ian Manning
הזיהוי של chamaed4700: Tsuga canadensis, שייך ל אורניים (משפחה Pinaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 12:48 אחה"צ EDT
Solidago flexicaulis - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של chamaed4700: Solidago flexicaulis, שייך ל מטה-זהב (סוג Solidago)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

אברנית הנשר (Pteridium aquilinum)

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 12:53 אחה"צ EDT
אברנית הנשר - Photo (c) Ken Potter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ken Potter
הזיהוי של chamaed4700: אברנית הנשר (Pteridium aquilinum)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 12:56 אחה"צ EDT
Clintonia borealis - Photo (c) manual crank, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של chamaed4700: Clintonia borealis, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 12:55 אחה"צ EDT
Epigaea repens - Photo (c) Michael Ellis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Michael Ellis
הזיהוי של chamaed4700: Epigaea repens, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 01:15 אחה"צ EDT
Coptis trifolia - Photo (c) Superior National Forest, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chamaed4700: Coptis trifolia, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 01:16 אחה"צ EDT
Cornus canadensis - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jason M Crockwell
הזיהוי של chamaed4700: Cornus canadensis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 01:16 אחה"צ EDT
Doellingeria umbellata - Photo (c) Anita363, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Anita363
הזיהוי של chamaed4700: Doellingeria umbellata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 01:22 אחה"צ EDT
Leucanthemum vulgare - Photo (c) Katrina Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Katrina Martin
הזיהוי של chamaed4700: Leucanthemum vulgare, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 01:43 אחה"צ EDT
Mitchella repens - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של chamaed4700: Mitchella repens, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 01:46 אחה"צ EDT
Acer spicatum - Photo (c) Tom Norton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Tom Norton
הזיהוי של chamaed4700: Acer spicatum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

needs_more_carex

תאריך

אוגוסט 27, 2023 01:46 אחה"צ EDT
Gymnocarpium dryopteris - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של chamaed4700: Gymnocarpium dryopteris, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 27, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 139