תמונות/קולות

מתצפת.ת

carl_houck

תאריך

מרץ 27, 2020 03:35 אחה"צ EDT
Calamagrostis breviligulata - Photo (c) kha, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kha
הזיהוי של cesarcastillo: Calamagrostis breviligulata, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zihaowang

תאריך

אפריל 28, 2019 11:00 לפנה"צ ADT
Calamagrostis breviligulata - Photo (c) kha, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kha
הזיהוי של cesarcastillo: Calamagrostis breviligulata, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nightjar09

תאריך

מרץ 1, 2018 03:19 אחה"צ PST
Icthyophaga vocifer - Photo (c) markus lilje, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי markus lilje
הזיהוי של cesarcastillo: Icthyophaga vocifer, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
נוסף בתאריך אוקטובר 29, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ngiladmuth

תאריך

אוקטובר 14, 2020 01:01 אחה"צ EDT
Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 3, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rosa1chinensis

תאריך

אפריל 27, 2019

מקום

Queens, NY, USA (Google, OSM)
Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 3, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sadawolk

תאריך

ספטמבר 10, 2020 01:23 אחה"צ EDT

תיאור

The first photograph was taken from way across the pond. The second was taken right behind the birds -very
close to them, but through plant foliage.

Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 2, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sadawolk

תאריך

ספטמבר 10, 2020 01:19 אחה"צ EDT

תיאור

The first photograph was taken from way across the pond. The second was taken right behind the birds -very
close to them, but through plant foliage.

Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 2, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sadawolk

תאריך

ספטמבר 10, 2020 01:51 אחה"צ EDT

תיאור

This is a third cormorant that wasn’t visible from across the pond - only from behind through the plant foliage.

Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 2, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sadawolk

תאריך

ספטמבר 10, 2020 01:23 אחה"צ EDT

תיאור

The first photograph was taken from way across the pond. The second was taken right behind the birds -very
close to them, but through plant foliage.

Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 2, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sadawolk

תאריך

ספטמבר 10, 2020 01:19 אחה"צ EDT

תיאור

The first photograph was taken from way across the pond. The second was taken right behind the birds -very
close to them, but through plant foliage.

Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 2, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sadawolk

תאריך

ספטמבר 10, 2020 01:51 אחה"צ EDT

תיאור

This is a third cormorant that wasn’t visible from across the pond - only from behind through the plant foliage.

Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 2, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tlin20

תאריך

מאי 15, 2020
Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 2, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miriamhlt

תאריך

ספטמבר 20, 2019 04:49 אחה"צ EDT
Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 2, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nycnatureobserver

תאריך

אפריל 27, 2020 02:53 אחה"צ EDT
Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 2, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zbaker

תאריך

יוני 21, 2018 07:35 אחה"צ EDT
Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gzavila

תאריך

יולי 28, 2018 01:06 אחה"צ EDT
Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

astrobirder

תאריך

אוגוסט 3, 2016 11:46 לפנה"צ EDT
Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

meb255

תאריך

אפריל 30, 2018 02:43 אחה"צ EDT
Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tkoffel

תאריך

אפריל 14, 2018 09:36 לפנה"צ EDT
Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של cesarcastillo: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

prospero1

תאריך

דצמבר 6, 2018 08:45 לפנה"צ +05

תיאור

Puercoespin

Coendou longicaudatus - Photo (c) Eric Carpenter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eric Carpenter
הזיהוי של cesarcastillo: Coendou longicaudatus, שייך ל מכרסמים (סדרה Rodentia)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rosa1chinensis

תאריך

יולי 2020

מקום

New York, US (Google, OSM)
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של cesarcastillo: Pachydiplax longipennis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך פברואר 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zitserm

תאריך

אפריל 26, 2022 06:32 אחה"צ EDT
Rhododendron periclymenoides - Photo (c) Ana Ka'ahanui, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ana Ka'ahanui
הזיהוי של cesarcastillo: Rhododendron periclymenoides, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך פברואר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rosa1chinensis

תאריך

ינואר 2019

מקום

Mexico (Google, OSM)
Corthylio calendula - Photo (c) Ad Konings, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ad Konings
הזיהוי של cesarcastillo: Corthylio calendula, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך פברואר 15, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kgirard03

תאריך

אפריל 26, 2020 02:48 אחה"צ EDT
Corthylio calendula - Photo (c) Ad Konings, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ad Konings
הזיהוי של cesarcastillo: Corthylio calendula, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך פברואר 15, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kayley-j-dillon

תאריך

אפריל 14, 2020

תיאור

Continuing in my yard, saw a pair in the viburnum today! I noticed them flashing their crowns, then one chased the other back into the white cedars. Later saw the pair in the viburnum again. Wonderful little visitors, and I finally got some nice pictures!

Corthylio calendula - Photo (c) Ad Konings, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ad Konings
הזיהוי של cesarcastillo: Corthylio calendula, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך פברואר 15, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

strgzzr

תאריך

פברואר 23, 2019 03:07 אחה"צ EST

תיאור

Thanks to johnadamhull for original post which got me to this site!

Arisaema triphyllum - Photo (c) heckmarr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי heckmarr
הזיהוי של cesarcastillo: קומפלקס Arisaema triphyllum, שייך ל לופיים (משפחה Araceae)
נוסף בתאריך פברואר 15, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isabelhetrick

תאריך

נובמבר 1, 2018 09:12 אחה"צ EDT
Corthylio calendula - Photo (c) Ad Konings, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ad Konings
הזיהוי של cesarcastillo: Corthylio calendula, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך פברואר 15, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klodonnell

תאריך

אפריל 28, 2018 03:14 אחה"צ EDT

תיאור

Tiny bird (like a titmouse), pale belly, gray back, black beak

Corthylio calendula - Photo (c) Ad Konings, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ad Konings
הזיהוי של cesarcastillo: Corthylio calendula, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך פברואר 15, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zitserm

תאריך

פברואר 1, 2023 05:22 אחה"צ EST

תיאור

Gray, smooth, beech-like bark. Opposite branching. This tree is also known as the bee-bee tree. This tree is great at attracting bees due to the large amounts of nectar produced by the flowers.

Native to Korea and Southwestern China.

Compound clusters of dried flowers were scattered on the ground nearby. Some of these flower clusters could be seen in the canopy of one of the trees. I saw two Korean Euodia trees at this spot, both about 30-40 feet tall. Only one of the trees appeared to have the flower clusters in the canopy.

https://dendro.cnre.vt.edu/dendrology/carddetail.cfm?ID=980
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tetradium_daniellii
https://afrenchgarden.wordpress.com/2020/12/04/my-tetradium-daniellii-or-bee-bee-tree/

Tetradium daniellii - Photo (c) Tori Ward, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tori Ward
הזיהוי של cesarcastillo: Tetradium daniellii, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zitserm

תאריך

פברואר 1, 2023 04:56 אחה"צ EST

תיאור

Dark purple terminal buds. Trunks has spines, as do the twigs. Similar to Aralia elata, but this tree is in an entirely different genus. Convergent evolution?

Previous observation:
https://www.inaturalist.org/observations/147714968

Kalopanax septemlobus - Photo (c) Michelle Delgado, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michelle Delgado
הזיהוי של cesarcastillo: Kalopanax septemlobus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 2, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 3594