תמונות/קולות

מתצפת/ת

cbelle1

תאריך

ספטמבר 23, 2020 11:39 PM CDT
Polistes metricus - Photo (c) Monica Krancevic, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Monica Krancevic
הזיהוי של caseyp: Polistes metricus, שייך ל פלכית (סוג Polistes)
נוסף בתאריך 07 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)

מתצפת/ת

cbelle1

תאריך

ינואר 18, 2021 01:03 PM CST
אדום חזה אמריקאי - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של caseyp: אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)
נוסף בתאריך 07 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pedro3111

תאריך

אוגוסט 6, 2022 01:37 PM -04
Polybia occidentalis - Photo (c) Karl Kaufmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Karl Kaufmann
הזיהוי של caseyp: Polybia occidentalis, שייך ל צרעים (משפחה Vespidae)
נוסף בתאריך 07 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אלמנה (סוג Latrodectus)

מתצפת/ת

pedro3111

תאריך

אוגוסט 7, 2022 06:02 PM -04

תיאור

Curacaviensis/Corallinus ??

Latrodectus curacaviensis - Photo (c) Renato Brito, כל הזכויות שמורות, uploaded by Renato Brito
הזיהוי של caseyp: Latrodectus curacaviensis, שייך ל אלמנה (סוג Latrodectus)
נוסף בתאריך 07 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pedro3111

תאריך

אוקטובר 9, 2022 01:48 PM -03
Polistes versicolor - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
הזיהוי של caseyp: Polistes versicolor, שייך ל פלכית (סוג Polistes)
נוסף בתאריך 07 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pedro3111

תאריך

אוקטובר 13, 2022 02:17 PM -03
Mischocyttarus cerberus - Photo (c) Douglas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Douglas
הזיהוי של caseyp: Mischocyttarus cerberus, שייך ל צרעים (משפחה Vespidae)
נוסף בתאריך 07 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pedro3111

תאריך

ספטמבר 4, 2022 01:48 PM -03
Agelaia multipicta - Photo ללא זכויות יוצרים, uploaded by Amanda Montanhini
הזיהוי של caseyp: Agelaia multipicta, שייך ל צרעים (משפחה Vespidae)
נוסף בתאריך 07 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pedro3111

תאריך

אוקטובר 1, 2022 11:06 AM -03
Brachygastra lecheguana - Photo (c) RAP, כל הזכויות שמורות, uploaded by RAP
הזיהוי של caseyp: Brachygastra lecheguana, שייך ל צרעים (משפחה Vespidae)
נוסף בתאריך 07 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johanfalk

תאריך

נובמבר 1, 2022 02:02 PM CET
Cortinarius triumphans - Photo (c) Felipe Hidalgo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
הזיהוי של caseyp: Cortinarius triumphans, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

גלגלן הצלב (Araneus diadematus)

מתצפת/ת

mathildaekholm

תאריך

נובמבר 2, 2022 12:54 PM CET
גלגלן הצלב - Photo (c) Thomas Barbin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
הזיהוי של caseyp: גלגלן הצלב (Araneus diadematus)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

סוככית קשקשית (Tubaria furfuracea)

מתצפת/ת

tomasfalk

תאריך

נובמבר 2, 2022 11:30 AM CET
סוככית קשקשית - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות, uploaded by Adam Bryant
הזיהוי של caseyp: סוככית קשקשית (Tubaria furfuracea)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stationlunda

תאריך

נובמבר 6, 2022 11:33 AM CET
Cortinarius cinnamomeus - Photo (c) Darvin DeShazer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של caseyp: Cortinarius cinnamomeus, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

e_payne

תאריך

נובמבר 5, 2022 12:58 PM CET
Clavulina coralloides - Photo (c) Stu Phillips, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של caseyp: Clavulina coralloides, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stationlunda

תאריך

נובמבר 6, 2022 11:29 AM CET
Hygrocybe coccinea - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
הזיהוי של caseyp: Hygrocybe coccinea, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stationlunda

תאריך

נובמבר 6, 2022 11:40 AM CET
Peltigera membranacea - Photo (c) Richard Droker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של caseyp: Peltigera membranacea, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stationlunda

תאריך

נובמבר 6, 2022 11:35 AM CET
Galerina hypnorum - Photo (c) tleitch, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by tleitch
הזיהוי של caseyp: Galerina hypnorum, שייך ל כומתית (סוג Galerina)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stationlunda

תאריך

נובמבר 6, 2022 11:35 AM CET
Mycena rosella - Photo (c) Иван Матершев, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
הזיהוי של caseyp: Mycena rosella, שייך ל פטרה (סוג Mycena)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

olofbillinger

תאריך

נובמבר 3, 2022 08:10 AM CET
Operophtera brumata - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של caseyp: Operophtera brumata, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stationlunda

תאריך

נובמבר 6, 2022 11:31 AM CET
Lycoperdon perlatum - Photo (c) Geert Raaijmakers, כל הזכויות שמורות, uploaded by Geert Raaijmakers
הזיהוי של caseyp: Lycoperdon perlatum, שייך ל אבקיתים (משפחה Lycoperdaceae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

נרתיקנית נאה דביקה (ננד) (Volvopluteus gloiocephalus)

מתצפת/ת

stationlunda

תאריך

נובמבר 6, 2022 11:38 AM CET
נרתיקנית נאה דביקה (ננד) - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
הזיהוי של caseyp: נרתיקנית נאה דביקה (ננד) (Volvopluteus gloiocephalus)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

e_payne

תאריך

נובמבר 5, 2022 01:18 PM CET
Cystoderma carcharias - Photo (c) Nicolò Oppicelli, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Nicolò Oppicelli
הזיהוי של caseyp: Cystoderma carcharias, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

תאריך

נובמבר 23, 2020 10:39 AM CST
Melanoplus ponderosus - Photo (c) Paul W Ribitzki, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Paul W Ribitzki
הזיהוי של caseyp: קומפלקס Melanoplus ponderosus, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

blocky

תאריך

ספטמבר 25, 2020 01:52 PM EDT
Solidago hispida - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של caseyp: Solidago hispida, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

blocky

תאריך

ספטמבר 25, 2020 02:01 PM EDT
Solidago altissima - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של caseyp: Solidago altissima, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joshuasexton

תאריך

פברואר 26, 2017 02:13 PM PST

תיאור

Thallose liverwort with archegonia

Asterella palmeri - Photo (c) Paul G. Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
הזיהוי של caseyp: Asterella palmeri, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

צבר מצוי (Opuntia ficus-indica)

מתצפת/ת

bildosaravia

תאריך

אפריל 8, 2017 10:34 AM CDT
צבר מצוי - Photo (c) martishte, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של caseyp: צבר מצוי (Opuntia ficus-indica)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

elvas_d_linix

תאריך

אוגוסט 20, 2020 12:15 PM SAST
Euphrasia nemorosa - Photo (c) Andy Fyon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
הזיהוי של caseyp: Euphrasia nemorosa, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך 04 מרץ, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mateoalmada

תאריך

נובמבר 22, 2020 08:30 PM -03
Rhinella dorbignyi - Photo (c) Alfredo Sabaliauskas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Alfredo Sabaliauskas
הזיהוי של caseyp: Rhinella dorbignyi, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך 08 יוני, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joshua_tx

תאריך

נובמבר 7, 2020 08:01 PM CST

תיאור

Attracted to light sheet.

Rindgea s-signata - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
הזיהוי של caseyp: Rindgea s-signata, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך 16 אפריל, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joshua_tx

תאריך

מרץ 14, 2021 01:44 PM CDT

תיאור

Watson Rare Native Plant Preserve

Glandularia canadensis - Photo (c) Carl Lewis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של caseyp: Glandularia canadensis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 16 אפריל, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 455