תמונות/קולות

מתצפת.ת

jacar312

תאריך

נובמבר 26, 2021 01:07 אחה"צ UTC
חרקים - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של braulov_pavel: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

rob633

תאריך

נובמבר 26, 2021 11:16 לפנה"צ PST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

hmoore2030

תאריך

נובמבר 26, 2021 01:22 אחה"צ UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

רעדניים (משפחה Pholcidae)

מתצפת.ת

ahohne

תאריך

נובמבר 26, 2021 02:25 אחה"צ EST
עכבישים - Photo (c) Craig Biegler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Craig Biegler
הזיהוי של braulov_pavel: עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hmoore2030

תאריך

נובמבר 26, 2021 01:23 אחה"צ UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

donnad1

תאריך

נובמבר 26, 2021 01:34 אחה"צ UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

sarcbear

תאריך

נובמבר 20, 2021 08:13 לפנה"צ MST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kerrycook

תאריך

נובמבר 26, 2021 01:33 אחה"צ UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פלרגוניום (סוג Pelargonium)

מתצפת.ת

michaelrl20

תאריך

נובמבר 26, 2021 11:49 לפנה"צ UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

treehousemama

תאריך

נובמבר 26, 2021 01:50 אחה"צ UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ryanridley

תאריך

נובמבר 26, 2021 02:31 אחה"צ MST
חרקים - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של braulov_pavel: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

כחליליים (משפחה Lycaenidae)

מתצפת.ת

akfishmom

תאריך

נובמבר 26, 2021 01:06 אחה"צ UTC
חרקים - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של braulov_pavel: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ברווז אמריקאי (Mareca americana)

מתצפת.ת

connor_eide

תאריך

נובמבר 26, 2021 11:57 לפנה"צ UTC
עופות - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של braulov_pavel: ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thatsthesporit

תאריך

נובמבר 26, 2021 01:23 אחה"צ PST
Basidiomycota - Photo (c) Christine Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christine Young
הזיהוי של braulov_pavel: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alawren

תאריך

נובמבר 26, 2021 12:17 אחה"צ UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

maggieleysath

תאריך

אוקטובר 16, 2021 12:15 אחה"צ CDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ורדיים (משפחה Rosaceae)

מתצפת.ת

michaiahgriffith

תאריך

אוקטובר 16, 2021 01:12 אחה"צ EDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

lindalittle631

תאריך

אוקטובר 16, 2021 12:13 אחה"צ UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lacismitherman

תאריך

אוקטובר 1, 2021 10:34 לפנה"צ CDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

זבליתיים (משפחת על Scarabaeoidea)

מתצפת.ת

nancykraut

תאריך

אוקטובר 16, 2021 01:12 אחה"צ CDT
חרקים - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של braulov_pavel: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

marthature

תאריך

אוקטובר 15, 2021 05:44 אחה"צ EDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

pinckney47

תאריך

אוקטובר 4, 2021 03:35 אחה"צ EDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת.ת

clintrichie

תאריך

אוקטובר 16, 2021 11:17 לפנה"צ CDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flowernerd

תאריך

אוקטובר 16, 2021 04:03 אחה"צ EDT
עופות - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של braulov_pavel: ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

tasha88

תאריך

אוקטובר 16, 2021 03:11 אחה"צ UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

jpc261

תאריך

אוקטובר 16, 2021 05:13 אחה"צ EDT

מקום

Hanover (Google, OSM)
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

tetha

תאריך

ספטמבר 18, 2021 06:38 לפנה"צ PDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דגנִיים (משפחה Poaceae)

מתצפת.ת

lgold

תאריך

אוקטובר 16, 2021 05:34 אחה"צ EDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של braulov_pavel: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

christina1053

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Illinois, US (Google, OSM)
חרקים - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של braulov_pavel: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

הספריתיים (משפחה Hesperiidae)

מתצפת.ת

awang0233

תאריך

יולי 17, 2021 03:48 אחה"צ PDT
חרקים - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של braulov_pavel: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך נובמבר 26, 2021
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 102