תמונות/קולות

מתצפת.ת

natemartineau

תאריך

אפריל 20, 2024 09:38 לפנה"צ CDT
Mertensia virginica - Photo (c) Bob Gutowski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של brandoncorder: Mertensia virginica, שייך ל זיפניים (משפחה Boraginaceae)
נוסף בתאריך אפריל 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

steeljef

תאריך

אפריל 14, 2024 03:50 אחה"צ CDT
Mertensia virginica - Photo (c) Bob Gutowski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של brandoncorder: Mertensia virginica, שייך ל זיפניים (משפחה Boraginaceae)
נוסף בתאריך אפריל 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimw3

תאריך

פברואר 19, 2024 11:26 לפנה"צ EST
Phaeoceros carolinianus - Photo (c) Pete Woods, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pete Woods
הזיהוי של brandoncorder: Phaeoceros carolinianus, שייך ל אנתוצרוטה (פילום Anthocerotophyta)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimw3

תאריך

מרץ 27, 2024 12:49 אחה"צ EDT
Phaeoceros carolinianus - Photo (c) Pete Woods, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pete Woods
הזיהוי של brandoncorder: Phaeoceros carolinianus, שייך ל אנתוצרוטה (פילום Anthocerotophyta)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimw3

תאריך

מרץ 23, 2024 12:22 אחה"צ EDT
Phaeoceros carolinianus - Photo (c) Pete Woods, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pete Woods
הזיהוי של brandoncorder: Phaeoceros carolinianus, שייך ל אנתוצרוטה (פילום Anthocerotophyta)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaime10ant

תאריך

אפריל 10, 2024 03:25 אחה"צ CDT
Chrysosplenium americanum - Photo (c) Noel Lampazzi, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Noel Lampazzi
הזיהוי של brandoncorder: Chrysosplenium americanum, שייך ל בקעצוריים (משפחה Saxifragaceae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adamianp

תאריך

ספטמבר 11, 2021 11:44 לפנה"צ UTC
Campanula intercedens - Photo (c) madisonba13, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי madisonba13
הזיהוי של brandoncorder: Campanula intercedens, שייך ל פעמונית (סוג Campanula)
נוסף בתאריך אפריל 9, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexadinicola

תאריך

ספטמבר 12, 2021 01:45 אחה"צ CDT
Campanula intercedens - Photo (c) madisonba13, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי madisonba13
הזיהוי של brandoncorder: Campanula intercedens, שייך ל פעמונית (סוג Campanula)
נוסף בתאריך אפריל 9, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jpr2

תאריך

יולי 3, 2021 06:01 אחה"צ CDT
Campanula intercedens - Photo (c) madisonba13, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי madisonba13
הזיהוי של brandoncorder: Campanula intercedens, שייך ל פעמונית (סוג Campanula)
נוסף בתאריך אפריל 9, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashley_bradford

תאריך

אפריל 30, 2023 11:16 לפנה"צ EDT
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benzerante

תאריך

מאי 29, 2023 05:12 אחה"צ EDT
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frank_deuter

תאריך

יוני 3, 2023 10:12 לפנה"צ EDT
Phoradendron - Photo (c) Loadmaster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של brandoncorder: סוג Phoradendron, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benzerante

תאריך

מאי 31, 2023 03:48 אחה"צ EDT
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nancytognan

תאריך

ינואר 28, 2024 01:43 אחה"צ EST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mckinley_nc

תאריך

ינואר 28, 2024 03:16 אחה"צ EST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jacob31785

תאריך

ינואר 2, 2024 04:45 אחה"צ EST

תיאור

Growing in another tree

Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

olivia52936

תאריך

ינואר 24, 2024 02:58 אחה"צ EST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

megs63

תאריך

ינואר 25, 2024 10:40 לפנה"צ CST

מקום

McDavid (Google, OSM)
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kearstin950

תאריך

ינואר 25, 2024 01:45 אחה"צ EST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

teresa45

תאריך

ינואר 30, 2024 07:13 לפנה"צ CST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amorrow2

תאריך

פברואר 3, 2024 12:33 אחה"צ EST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyiajohnson

תאריך

פברואר 3, 2024 12:50 אחה"צ EST

תגיות

Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyiajohnson

תאריך

פברואר 3, 2024 12:50 אחה"צ EST

תגיות

Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyiajohnson

תאריך

פברואר 3, 2024 12:50 אחה"צ EST

תגיות

Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elizabethc1028

תאריך

ינואר 22, 2024 03:00 אחה"צ EST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hilker24

תאריך

פברואר 2, 2024 08:30 לפנה"צ EST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

briankeightley

תאריך

פברואר 7, 2024 03:39 אחה"צ EST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drewscott1

תאריך

פברואר 7, 2024 12:06 אחה"צ EST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markmcknight

תאריך

פברואר 6, 2024 12:35 אחה"צ EST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcraft

תאריך

פברואר 6, 2024 05:02 אחה"צ CST
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brandoncorder: Phoradendron leucarpum, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך אפריל 3, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 11440