תמונות/קולות

מתצפת.ת

malord

תאריך

מרץ 19, 2023 09:58 לפנה"צ PDT
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

malord

תאריך

מרץ 19, 2023 10:21 לפנה"צ PDT
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

efmer

תאריך

פברואר 26, 2022 12:17 אחה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

efmer

תאריך

פברואר 26, 2022 12:23 אחה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

keirmorse

תאריך

פברואר 23, 2022 02:14 אחה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

efmer

תאריך

פברואר 24, 2022 11:24 לפנה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

efmer

תאריך

פברואר 24, 2022 11:42 לפנה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 20, 2022 10:13 לפנה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 20, 2022 10:37 לפנה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 20, 2022 02:12 אחה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcloudhughes

תאריך

פברואר 22, 2022 11:07 לפנה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lagoondon

תאריך

פברואר 20, 2022 10:28 לפנה"צ PST

תיאור

The purpose of this observation is to record which wash I was in while surveying for Tiquilia canescens

Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lagoondon

תאריך

פברואר 18, 2022 01:24 אחה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tchester

תאריך

פברואר 18, 2022 03:16 אחה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 17, 2022 08:29 לפנה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcloudhughes

תאריך

פברואר 5, 2022 09:16 לפנה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffrey264

תאריך

פברואר 8, 2022 12:07 אחה"צ UTC
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimirob1

תאריך

פברואר 8, 2022 12:22 אחה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lagoondon

תאריך

פברואר 2, 2022 03:49 אחה"צ PST

תיאור

Commonly called fishhook cactus or pincushion cactus

Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimirob1

תאריך

ינואר 30, 2022 12:49 אחה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lagoondon

תאריך

ינואר 12, 2022 01:21 אחה"צ PST

תיאור

This is the only one we saw

Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

efmer

תאריך

דצמבר 17, 2021 11:42 לפנה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lagoondon

תאריך

ינואר 25, 2022 03:28 אחה"צ PST
Pterostegia drymarioides - Photo (c) BJ Stacey, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של botanywoman: Pterostegia drymarioides, שייך ל ארכוביתיים (משפחה Polygonaceae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tchester

תאריך

מרץ 1, 2018 11:27 לפנה"צ PST

תיאור

Anza-Borrego Desert State Park, Coyote Creek, Third Crossing

Dipterostemon capitatus capitatus - Photo (c) Mike Baird, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של botanywoman: Dipterostemon capitatus ssp. capitatus, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tchester

תאריך

מרץ 6, 2018 11:08 לפנה"צ PST

תיאור

Anza-Borrego Desert State Park, Coyote Creek, Third Crossing.

Dipterostemon capitatus capitatus - Photo (c) Mike Baird, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של botanywoman: Dipterostemon capitatus ssp. capitatus, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pwildwise

תאריך

פברואר 17, 2018 05:27 אחה"צ HST
Yucca utahensis - Photo (c) Ryan Cooke, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ryan Cooke
הזיהוי של botanywoman: Yucca utahensis, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

efmer

תאריך

אפריל 8, 2024 11:34 לפנה"צ PDT
Larrea tridentata - Photo (c) Ken Schneider, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ken Schneider
הזיהוי של botanywoman: Larrea tridentata, שייך ל זוגניים (משפחה Zygophyllaceae)
נוסף בתאריך מאי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcloudhughes

תאריך

פברואר 3, 2022 12:52 אחה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

malord

תאריך

מרץ 19, 2023 09:58 לפנה"צ PDT
Cochemiea dioica dioica - Photo (c) george7cal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי george7cal
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica ssp. dioica [inactive], שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
מוביל.ה
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

malord

תאריך

מרץ 19, 2023 10:21 לפנה"צ PDT
Cochemiea dioica dioica - Photo (c) george7cal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי george7cal
הזיהוי של botanywoman: Cochemiea dioica ssp. dioica [inactive], שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
מוביל.ה
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

סטטיסטיקות

 • 9817